ערוץ הוידאו

כללי

למה מתחפשים בפורים?

מה המקור למנהג להתחפש בפורים?
מדוע יש עניין להתחפש?
מי הראשון בתנ"ך שלבש תחפושת?

צפיות: 19

למה מתחפשים בפורים?

יש כמה סיבות:
1. משום שכתוב ״ונהפוך הוא״ אז לובשים הכל הפוך.(הרמ"א בסימן תרצו סעיף ח בשם המהר"י מינץ)
ובאמת למנהג ההתחפשות יש רמזים כבר במגילת אסתר. המוטיבים העיקריים במגילה הם ההיפוך וההסתר. ההיפוך הוא בגורל היהודים - "והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב", וההסתר מרומז בשם "אסתר" עצמו, המלמד על גודל ההסתר שקיים לאורך המגילה כולה. שם ה', כידוע, נעדר ממנה באופן מפתיע, אך ריבונו של עולם מסתתר מאחורי הקלעים ומושך בחוטים כל הזמן. יש מן המפרשים האומרים שבמילה "המלך" (לעומת "המלך אחשוורוש") שמופיעה במגילה רמוז מלכו של עולם הפועל ועושה.
וכן הדסה, בת דודו של מרדכי, מחליפה את שמה לאסתר, מסתירה את מוצאה ומתחפשת ללא יהודייה. מרדכי שבתחילה יוצא בלבוש שק ואפר, הופך בהמשך את בגדיו ל"לבוש מלכות תכלת וחור ותכריך בוץ וארגמן". גם חרבונא שהיה מסריסי המלך, היא בעצם אליהו הנביא זכור לטוב שהתחפש לדמות זו, כמו שאומר המדרש.

2. משום שפעם העניים היו נושאים עיניהם למקרא מגילה שהיו נותנים להם מתנות לאביונים. וכיום שהיו מתביישים אז היו מתחפשים וכך לא היו מזהים אותם.
3. משום שיעקב אבינו הוא הראשון שהתחפש כדי לקבל את הברכות מעשיו. שזו הדרך היחידה להתגבר על הסיטרא אחרא לקבל את הברכות. ואם היה בא בדמות יעקב לא היה מצליח לקבלם. כך אותו דבר אנחנו רוצים לקבל את השפע שיש בחג הפורים, שהרי ידוע מה שאומר הזוהר שיום פורים יותר נעלה מיום כיפור. וממילא כיום שאנחנו לא ראויים לכן אנחנו מתחפשים כדי להיות בדמות אחרת. וממילא אנחנו נוכל לקבל את השפע והברכות ביום הזה.
4. כתב בספר התודעה (פרק י׳) משום שאדם צריך להשתכר בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. וממילא היו נוהגים להתחפש בפירים כדי לבדוק אם אתה שיכור מספיק כדי לא לזהות את האדם שנמצא מתחת לתחפושת.
5. ועוד סמכו מנהג זה על מה שדרשו חכמים על הפסוק "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" (דברים לא) ואמרו: אסתר מן התורה מנין? שנאמר "ואנכי הסתר אסתיר" - מכאן רמז להסתרת פנים ביום אסתר:
6. להראות שכל העולם הוא תחפושת אחת גדולה, אדם חושב שפלוני פגע בו , או עשה לו , או לקח ממנו. ואינו מבין שזה הכל תחפושת, הכל מאת ה', ולא מפלוני. זה לא הוא עשה לך. אלא הכל זה הקב''ה שלח אותו לעשות לך. וממילא אדם שיודע שהכל זה ה', -לא יכעס ולא יתעצבן, ולא יהיה עצוב. כי יודע שאף אחד לא יכול לעשות לו רע אם ה' לא שלח אותו. וזה הכל כדי לעורר אותו.
בואו נצא מהתחפושת שלנו, נהיה אנשים אמיתיים! עם משפחתינו, חבירנו, וכל הסובבים אותנו.
אומרים בדרך ההלצה - שאדם מתחפש בפורים למי שהוא באמת רוצה להיות במשך השנה.
בפורים מגלים מיהו האדם האמיתי.
7. להראות שאדם במשך השנה שעושה עבירות ח''ו איננו הוא. שהרי כל רצונו לעשות רצון ה'. רק שיצר הרע הוא מעכב. ולכן אנחנו מראים בפורים לבורא עולם שיראה מי אנחנו באמת, שהכל זה תחפושת. ובאמת מסתתר בתוך כל אחד -צדיק גדול.
ובאים להראות שכל מה שישראל חוטאים ומתדמים לאומות העולם, אינו אלא לפנים, וכשם שמחופשים אלה הדומים לערלים, אינם אלא יראים ושלמים עם ה´, כך היו ישראל שבאותו הדור, שלמים עם ה´ בלבם, ולא השתחוו לצלם של נבוכדנצר אלא לְפנים בלבד (מגילה יב.)
וזה מה שאומר שלמה המלך -אל תיראוני שאני שחרחורת ששזתפני השמש- שבאמת עם ישראל אינו משחיר, אלא הכל בגלל השפעת הסביבה מהגויים (שעובדים לשמש)..ובאמת כל יהודי יש בו אהבה עצומה לבורא עולם!!
בואו ננצל את היום הגדול הזה של פורים -ונראה לקב''ה מי אנחנו באמת!
אז למה אתם מתחפשים?....
פורים שמח!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות