פרשת וישלח: תגיד תודה על מה שיש

פרשת וישלח: תגיד תודה על מה שיש

יעקב מתכונן לפגישה הגורלית עם אליו עשיו אחרי 34 שנים שלא ראו אחד את השני.

והתורה אומרת: ויירא יעקב וייצר לו ויחץ את העם אשר איתו לשתי מחנות, אם יבא עשיו אל המחנה האחת והיכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה.

ואח״כ מתפלל יעקב לקב״ה ואומר לו:

הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי במקלי עברתי את הירדן ועכשיו הייתי לשני מחנות..

לכאורה לא מובן, מה התפילה שמתפלל יעקב, הרי הוא חצה את המחנה לשניים בלית ברירה, משום שפחד שמא עשיו יהרוג את כולם, וא״כ מדוע הוא מודה לה׳ שעכשיו הוא שתי מחנות?

אלא יעקב בא ללמד אותנו: שגם במצב הכי גרוע שאנחנו נמצאים תמיד צריך להסתכל על הצד החיובי, במה שיש לנו. להעריך את המצב שנמצאים בו שאפילו במצב הקשה הזה עדיין יש אור ותקווה.

לא להתייאש!! להודות לה׳ גם במצבים של חושך, שלא רואים את האור.

אומר יעקב לקב״ה; אמנם אני במצב קשה לפני מלחמה עם עשיו, אבל לפחות יש לי שני מחנות. עדיין יש לי תקווה להשאר בחיים .

אני מודה לך על מה שיש לי, וכל החסדים שעשית איתי עד עכשיו.

זה מסר לכל יהודי! לא משנה מה עובר עליך ובאיזה מצב אתה נמצא, תסתכל על מה שיש לך! כמה חסדים ה׳ עושה איתך, רק אם נתבונן סביבנו נבין כמה חסד ה׳ סובב עלינו כל היום!

אם נודה לה׳ ונדע להעריך את מה שיש נזכה שיפתחו לנו שערי שמיים!

כמו שכותב הזוהר: על הפסוק בואו שעריו בתודה, אם אדם רוצה לפתוח את שער הישועות רק על ידי תודה!! תתחיל להודות ולא להתלונן על מה שאין, ותזכה לראות ישועות גדולות בכל העיניינים!

שבת שלום ומבורך!

הרב יצחק לסרי

רב קהילת תפארת רפאל

פלורידה ארה״ב

Www.haravlasry.com