ערוץ הוידאו

כללי

רמזים בארבעת המינים

צפיות: 16

רמזים ופרפראות בארבעת המינים :

ידועים דברי חז״ל שארבעת המינים שאנחנו נוטלים בחג הסוכות יש בהם סודות עמוקים .

לא בכדי נבחרו אותם מינים לנענע בהם בימי החג.

נתחיל מהלולב .

לולב יש בו טעם אבל אין בו ריח-כנגד אותם אנשים שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים.

לולב -לו לב. מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף עם ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמיים.

ולכן לולב ראשי תיבות : וטהר ליבנו לעובדך באמת.

שהלולב שואף תמיד להתחזק ולטהר את עצמו ואת ליבו שיהיה מושלם עם תורה ועם מצוות.

מדוע מברכים דוקא על הלולב ולא על האתרוג?

משום שהוא רומז לתורה. להראות שהתורה זה העיקר בחיים! כי הם חיינו ואורך ימינו.

ולכן לולב בגימטריה חיים =68. כי התורה נותנת חיים לאדם. אורך ימים בימינה..

לולב הוא כמו עמוד השידרה שכנגד יוסף הצדיק -שהוא היסוד. שעליו מושתת הכל. כי מי ששומר את עצמו בקדושה ובטהרה זוכה לכל השפע והברכות וזוכה לשמירה מיוחדת של התורה שלומד.

לולב זה עץ שמגדל את עצמו לבד, ומכשיר את עצמו. לא צריך לטפח ולגדל אותו.

ולכן נוטלים ומברכים עליו, להראות שהעיקר הוא לעבוד על עצמינו ולהתעלות . ולא לחכות לאחרים שיעזרו לנו להתחזק ולגדול.

לולב -אותיות =לו- כנגד לו צדיקים. לב-כנגד חמישה חומשי תורה שמתחילים באות ב׳ ומסתיימים באות ל׳.

שכדי להיות צדיק צריך לקיים את כל התורה מהתחלה לסוף .

הדס: רומז לעיניים. שאדם צריך לשמור על העיניים שלו ולא יסתכל במקומות האסורים.

ויסתכל תמיד בעין טובה על הזולת. וידון את כולם לכף זכות.

ולכן מי ששומר על העיניים שלו זוכה לשבור את הדינים .

הדס=הס-ד. הס דין. משתיק את הדינים.

ולכן גם הדס : גימטריה : 68= חיים . עם הכולל.

כי מי ששומר על העיניים שלו, זוכה לקבל פני השכינה, וחיים ארוכים.

הדס כנגד שלשת האבות : ולכן הוא עף עץ עבות.

אברהם יצחק ויעקב שמסרו נפשם למען הקב״ה.

הדס יש בו ריח ואין בו טעם- רומז לאדם שיש בו מצוות ואין בו תורה. כי בימי האבות עדיין לא ניתנה התורה אבל היו מקיימים את המצוות מעצמם.

ולכן ההדס צריך תמיד לשים עיניו בלימוד התורה, ואז יזכה גם לקבל תורה.

ערבה:

כנגד אלו שאין בהם לא תורה ולא מצוות.

ולכן מקרבים אותם עם כולם ביחד שיתחזקו בתורה ומצוות.

כנגד משה ואהרון. שהיו מנהיגים של עם ישראל שלא היה בהם תורה ומצוות.

ערבה = ער בה. שערבה שמתחברת עם החכמים ועם אנשים שומרי תורה ומצוות זוכה להתעורר ולהתחזק.

רק כשהיא לבד בעצמה חובטים בה בקרקע. אבל כשהיא אגודה עם כולם ביחד -זוכים לקיים איתה מצוות.

ערבה =גימטריה -זרע. -זה רע.

להראות לאדם שזה לא טוב במצב שנמצא בלי תורה ומצוות. כי אין חיים בלי התורה.

ואם יזכה להתחזק ולהתקרב יזכה לזרע קודש של בנים חכמים וצדיקים.

ערבה רומזת לשפתיים : לומר לאדם שצריך להזהר מדיבורים אסורים ומלשון הרע ורכילות.

ושידבר רק דיבורים של קדושה וטהרה.

ולכן ערבה היא כשרה, כי פיה משוך כנחל. כל עוד שיודע לשמור על פיו -הוא כשר.

אבל ״צפצפה״ פסולה : אלו שמצפצפים על התורה ופותחים פיהם על תלמידי חכמים ורבנים.

אתרוג:

רומז לאלו שיש בהם תורה ויש בהם מצוות.

ולכן בגלל שהאתרוג הוא המושלם ביותר

אתרוג ר״ת : אל תבואיני רגל גאווה. שהוא מתפלל שלא יבא לידי גאווה. שאפילו אם אדם שומר תורה ומצוות, אין לו להתגאות על אחרים. אלא צריך להיות בענווה ופשטות.

ולכן אתרוג רומז ללב: שהוא צריך להיות נקי וטהור מכל רבב. שלא יהיו בו שום ליכלוך או כתם או נקודה שחורה.

אתרוג בגימטריה : 610 . +3 מינים = 613 כנגד תרי״ג מצוות.

שהאתרוג אמנם הוא מושלם, אבל השלימות שלו רק אם הוא זוכה לעשות קירוב רחוקים ומחזק את האחרים.

ולכן בשעת הברכה מקרבים אותו לשאר המינים. אבל הוא תמיד נשאר נפרד בפני עצמו.

כי תלמיד חכם או רב שעוסק בקירוב רחוקים צריך להתקרב אליהם ולחזקם בתורה ויראת שמיים, אבל עם כל זאת צריך לשמור מרחק לא להתקרב יותר מדאי שלא ילמד ממעשיהם שישפיעו עליו לרעה.

אתרוג כנגד דוד המלך : שהוא התפלל:

לב טהור ברא לי אלוקים. שתמיד היה מבקש שליבו יהיה טהור.

אתרוג הוא העץ היחיד שלא שינה ממה שה׳ ציווה בבריאת העולם. ולכן טעם עצו ופריו שווים.

והוא פרי עץ הדר: שדר באילנו משנה לשנה.

שהוא בא ללמד את האדם לקיים את התורה והמצוות בלי שום שינויים. ולא לנסות לשנות את התורה ואת ההלכה.

וגם בא ללמד שאדם שהתחזק בקיום תורה ומצוות, שיישאר בחיזוק הזה, ולא ייפול. כמו האתרוג שמחזיק מעמד על העץ שנה שנתיים. ולא כמו שאר הפירות שנופלים אחרי כמה חודשים.

כתוב בשיר השירים: אמרתי אעלה בתמר..

אעלה: ר״ת - אתרוג, ערבה, לולב, הדס.

שכולם עולים בתמר: שמברכים על הלולב.

ארבעת המינים אלו היחידים שיש בהם השגחה מיוחדת של הקב״ה. ולא כמו שאר הפירות והירקות שלכל אחד יש השגחה של שר בשמיים ומלאך שאומר לו גדל.

האריז"ל אומר: שהגימטריא במספר-קטן של "לולב הדס ערבה אתרוג" היא 61, כגימטריא "אני". ומספר האותיות "לולב הדס ערבה אתרוג" , היא 17, כגימטריא "והו". מנענעים את הארבע מינים שלושים ושש פעם, והיות שמנענים את כל הארבעה יוצא שבסך הכל מנענים 144 פעם, שזה פעמים גימטריא עב, כנגד העליה וההורדה של ההשפעה.

כלומר שבזכות ההקפות והנענועים עם הארבעה מינים בסוכות, מחישים את הגאולה השלימה, במהרה בימינו, בקרוב ממש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות