ערוץ הוידאו

כללי, פרשת השבוע

מודעות עצמית-מבט לעתיד!

לא מובן; אם יעקב באמת רצה לגלות את הקץ מדוע לא גילה? ועוד- מדוע הוא מתחיל לתת מוסר לבניו לפני מיתתו במקום להפרד מהם בצורה יפה? איזו מן ברכה זו?

צפיות: 14

פרשת ויחי: מודעות עצמית -מבט לעתיד!

"בואו ואגידה לכם את אשר יקרה איתכם באחרית הימים"...

יעקב קורא לכל הבנים שלו לפני מיטתו ורוצה לגלות להם את הקץ. אלא שנטרפה השעה והתחיל לומר להם דברים אחרים: ראובן בכורי אתה.. ראשית אוני. וכו וכך אמר לכל בן דברי מוסר לפני מיטתו.

ולכאורה לא מובן; אם יעקב באמת רצה לגלות את הקץ מדוע לא גילה? ועוד, אם לא הצלחת לגלות את הקץ למה לא אמרת להם שלא הצלחת וזהו. למה התחיל לומר לכל אחד את התכונות האישיות שלו? במקום גילוי הקץ ואחרית הימים?

אלא יעקב בא אליהם ואמר להם: אתם רוצים לדעת מה יהיה בעתיד? מה הגורל של כל אחד?

אני יגלה לכם מה התכונות שלכם ואתם כבר תדעו לבד מה יראה איתכם בעתיד.

כשאדם יודע שהתכונה שלו זה גאווה, או כעס, ממילא הוא יידע שבחיי זוגיות שלו ייראו ככה, וככה גם יתנהג בעבודה עם העובדים שלו וכל מי שמתחתיו. וכן לילדים שלו.

אדם שיודע שיש לו מידה של חסד, או וותרנות, או ענווה, יידע שהחיים שלו יהיו חיים מדהימים של עשייה ונתינה.. כי זה המהות שלו.

אבל אדם שלא יודע מה התכונות שלו, ומה החסרונות שלו , הוא מוצא את עצמו מתוסכל למה הוא עצבני ולמה הוא מתנהג בצורה כזו, ולא מבין שהכל זה השלכה של המידות והתכונות שלו.

תהיה מודע לתכונות ולאישיות שלך, ואל תנסה לדחוק אותם לצד, יש אנשים שמנסים לרמות את עצמם שהם לא עצבניים ולא כועסים, ״אני אדם רגוע״ .. ״ אני ממש לא מחפש כבוד״ ..

יעקב בא ללמד אותנו, כשאתה מודע לעצמך ומי אתה באמת.. תוכל להתחיל לעבוד על המידות שלך ולשנות אותם.. אבל אם כל החיים תנסה להדחיק הכל לצד, ולהרגיש שאתה באמת לא כזה.. לא תבין מדוע אתה מתנהג ומגיב בסיטואציות מסויימות בצורה לא הולמת ורצויה.

האנשים שסביבנו הם המראה שלנו, הם נותנים לנו את הפידבק, ואת ההערות איך אנחנו באמת נראים בחוץ.. בואו נודה באמת ונניח מודעים למי שאנחנו באמת.. ואז נתחיל לשפר את מידותינו ואת התנהגותינו כלפי עצמינו וכלפי אחרים.

ויותר מזה, העמדת האדם על כוחותיו ותכונותיו הייחודיות היא הברכה הגדולה ביותר. כי כל מה שישנם אנשים שאינם מצליחים כי הם אינם עובדים לפי התכונות והכישרונות הטבעיים שלהם. דבר זה נרמז בפסוק (שמות י): "ולכל בני ישראל היה אור במושבותם", שכאשר יהודי נמצא במושבו- במקומו הטבעי, אזי הוא מאיר.
במילה אחת -הסוד להצלחה תהיה מודע לעצמך! לכוחותך!
במתן הברכות מתפקד יעקב כאב וכמחנך, ועל כן הוא מצביע בפני כל אחד מהבנים על הפוטנציאל הגלום בו, אך גם על הנקודות הטעונות שיפור. מטרת הברכות אינה, אם כן, לקבוע את גורלם של השבטים אלא להנחות אותם..
כל אחד ניחן עם כוחות ומידות מיוחדות שיכול להתשמש איתם לעבודת ה', אם האדם לא יהיה מודע לתכונות שלו, יהיה חסר לו בעבודת ה'. תמיד ינסה לעשות דברים שאחרים עושים או מה שאחרים רוצים שהוא יעשה, במקום להתמקד ביכולות ובעוצמות שיש לו.
זו גם הסיבה שאמר יעקב לראובן 'פחז כמים' דווקא בעת פרידתו מן העולם. כיון שבעבר השתמש בזה לרעה, הזהיר אותו משימוש בתכונה זו בצורה שלילית. זה אפוא תפקיד הברכות להעמיד את האדם על כוחותיו, ושיעשה בהם את השימוש הטוב ביותר שניתן.

לכל אחד מאיתנו ישנם תכונות וכישורים מיוחדים. עלינו לעבוד את הקב"ה לפי כוחותינו ויחודיותינו. לפי הכלים שנתנו לנו מן השמים. התביעה על האדם היא אינה אם ניצלת את מעלות השני אלא האם ניצלת את כל כוחותיך וייחודך? וכמו שמובא בשם הרה"ק הרבי ר' זושא זי"ע שאמר על עצמו כי בשמים לא יתבעו אותי למה לא הייתי כאחי ה'נועם אלימלך' אלא למה לא היית עצמך.
בזה ביארו את דברי הגמרא בברכות (י"ז, ע"ב) "כי הוו מפטרי רבנן מבי רב אמי ואמרי לה מבי רב חנינא אמרי ליה הכי עולמך תראה בחייך". והיינו שכאשר היו נפטרים רבנן ושבים כל אחד לארצו היו מברכים איש את רעהו "עולמך תראה בחייך". מהו אותו 'עולמך'? וכי יש עולם לכל אחד ואחד? והתירוץ הוא , שלכל אחד ואחד יש את עולמו שנבנה לו כפי כוחותיו וכישרונותיו, וזהו עולמו הפרטי של כל אדם ואדם. הברכה היא שיוכל לראות את עולמו גודל ופורח במילוי מטרתו ושליחותו בעולם הזה...
אם נהיה מודעים לעצמינו נוכל לממש ולנצל את כל הכוחות שבורא עולם נתן לנו!

שבת שלום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות