ערוץ הוידאו

מועדי ישראל

ביעור חמץ – לבער את היצר הרע

צפיות: 144


ביעור חמץ - לבער את היצר הרע.

ידוע כל העניין של הזהירות שיש מפסח מחמץ. בתורה כתוב ולא יראה לך חמץ בכל גבולך.
ולכאורה מה כל העניין של החמץ שאסור בפסח. ? מה החשש הנוראי שיש שאפילו חמץ במשהו אנחנו נזהרים שלא יהיה? ולמה התורה כ''כ הקפידה בדבר הזה? הרי אם כל העניין זה לזכור את מה שעם ישראל אכלו ביציאה ממצרים, אז נאכל מצות ולא לחם. אבל מה העניין לבער את החמץ מקרבינו ומרשותנו שלא ישאר שום זכר.?

אלא ידוע- מה שאומרים חז''ל. שהחמץ זה רומז ליצר הרע. כמו שאומרת הגמ' בברכות יז. גלוי וידוע לפניך שכל רצוננו זה לעשות רצונך. ושאור שבעיסה הוא שמעכב. שהשאור –הוא היצר הרע. שהוא מונע מהאדם להתקרב לבורא עולם. שמצד האדם עצמו יש לכל יהודי ניצוץ שבוער, שרוצה להתקרב לקדושה. שרוצה לקיים תורה ומצוות. אבל היצר הרע מסית אותנו לדברים אחרים.

ולמה נמשל היצר הרע לשאור שבעיסה? כי זה העניין של התפיחה. של הרגע של ההתחמצות. של הגאווה של האדם, שהיא גורמת לאדם, להרגיש טוב עם עצמו. אני בסדר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני ואני. וברגע שאדם מרגיש כך, הוא פורק מעליו עול מלכותו יתברך. אפילו בדברים קטנים, כמו שיאמר העבד, כל מה שיאמר לי האדון אני מוכן לעשות חוץ מדבר פלוני. כבר פרק עול אדונו מעליו.

וכן האדם, אם אין קבלת עול מלכות שמים שלימה. שאדם מוכן לקבל על עצמו מלכות ה', ולקיים רצונו תמיד, בלי שאלות ובלי ספיקות. אז הוא ביער את החמץ שבקרבו.
וזה המצווה שיש לנו בפסח, לא רק לאכול מצות. אלא "כל שאור לא ימצא בבתיכם". שאסור שימצא השאור של היצר הרע. אפילו במשהו. לא משנה מה. התורה מצווה אותנו לבער את החמץ שבקרבינו. את הכעס, את הגאווה, את ההקפדה על הזולת. את כל המידות הרעות שרק מרחיקות אותנו מתורה ומצוות. וזה העבודה שיש בחג הזה.

ולפי זה אפשר לבאר מה שהמשנה אומרת בפסחים
אור לארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר
למה דוקא לאור הנר?
אלא יש שכתבו שזה רמז לילד שמעשה בר מצווה שהוא מתחיל את שנת ה14 שלו. שצריך להתחיל לבדוק את החמץ. שזה היצר הרע,
שהוא עכשיו צריך להתמודד איתו מגיל 13 ומעלה.
ולמה דוקא לאור הנר?
אלא נר זה רמז לתורה הקדושה. שרק אדם שיושב ולומד או מחובר לתורה יעול לבדוק אם יש ברשותו חמץ.
אדם שמנותק מהתורה, אפילו אם מקיים מצוות אינו יודע מעולם מה החסרונות שלו ומה באמת צריך לתקן כי תמיד חושב שהוא בסדר.,
וזה מה שכתוב אם רואה אדם שייסורים באים עליו יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה.
מה הכוונה? אם אדם פשפש ולא מצא שיש לו עבירות כנראה שהוא היה בטל מהתורה וממילא הוא חושב שהוא בסדר גמור ואין לו שום דבר שהוא צריך לתקן.
כי רק ע״י התורה אפשר לדעת מה אנחנו צריכים לתקן. וזה מה שמשנה אומרת בפסחים אור לארבעה עשר בודקים את החמץ. לאור הנר. שרק ע״י הנר אפשר לבדוק ולבער את החמץ שברשותנו.

זה החודש שעם ישראל יצא ממצרים, מעבדות לחירות. אם אתה רוצה לצאת מהעבדות שלך, מהשיעבוד שלך ליצר הרע. שהאדם עובד בשבילו –כל מה שהוא מבקש נותנים לו. אם אתה רוצה להיות בן חורין, להרגיש חירות אמיתית. זה רק ע''י שתזכה לבער את החמץ שבתוכך. שתזכה להוציא את ה"שאור שבעיסה" מליבך. שנבטל אותו בליבינו ביטול גמור. שלא ישאר ברשותינו. ואז אדם יהיה ברשות עצמו, ולא ברשות היצר הרע.

אלא יוכל להתגבר בקלות על התאוות והרצונות שלו. אפילו שרוצה לאכול, תעצור רגע תחשוב-זה כשר? מה אני מכניס לפה שלי? וכי אני בהמה שאוכלת כל מה שזז. תבדוק איפה אתה נכנס לאכול, איזה מסעדה. איזה כשרות. מי האנשים שנמצאים סביבך. אתה מיוחד עם נשמה של יהודי. תחשוב על זה. וכך תוכל להתגבר על היצר. תרגיש שאתה שולט עליו ולא הוא עליך. וכן בשאר הדברים, קשה לקום בבוקר, אין חשק לבא לשיעור. אין כח להניח תפילין. כל זה בגלל היצר הרע, שמונע מאיתנו לקיים מצוות.

אבל אם אנחנו נבער אותו מקרבינו!!! נוציא אותו החוצה. אפילו שזה קשה מאוד. אבל זה רק בהתחלה אבל אח''כ זה שווה. ואז מרגישים סיפוק!! מרגישים בני חורין!! אני יהודי!! אני בן חורין!!
אם אתה רוצה לצאת מהמצרים שלך! מהבעיות שלך! מכל מה שמציק לך כל השנה! זה הזמן!!
חג החירות! חג הגאולה! הפרטית של כל עם ישראל!! ה' יזכינו!!

Rabbi itzchak lasry

תגובה אחת על “ביעור חמץ – לבער את היצר הרע”

  1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

    יישר כח עש

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות