ערוץ הוידאו

מועדי ישראל

חבטת ערבה! – מדוע דוקא ערבה?

מדוע עושים חבטה דוקא בערבה? וכי לא מצאו מין אחר? הרי ערבה זה אחד המינים הכי פחותים שאין לה טעם וריח, שרומזים לאדם שאין לו תורה ולא מעשים טובים. וא״כ מדוע היו נוהגים לעשות הקפות דוקא בערבה? ולא במין אחר? הרי היה מן הראוי לבא עם אתרוג שיש בו גם טעם וגם ריח- תורה עם מעשים טובים!

צפיות: 857

מנהג חביטת ערבה!

הגמ' אומרת בסוכה(מד.)- מנהג נביאים ראשונים לקחת 5 בדי ערבה, ואומרים חביט חביט ולא בריך. ולמה לא? כי על מנהג לא מברכים.

ולכאורה מדוע עושים חבטה דוקא בערבה? וכי לא מצאו מין אחר? הרי ערבה זה אחד המינים הכי פחותים שאין לה טעם וריח, שרומזים לאדם שאין לו תורה ולא מעשים טובים. וא״כ מדוע היו נוהגים לעשות הקפות דוקא בערבה? ולא במין אחר? הרי היה מן הראוי לבא עם אתרוג שיש בו גם טעם וגם ריח- תורה עם מעשים טובים!

ועוד צריך להבין - הרי ידוע שארבעת המינים הם כנגד כל אחד מהאושפיזין (כמו שמופיע בפיוט סוכה ולולב לעם סגולה) ומשה ואהרון הם כנגד שתי בדי ערבות.
איך אפשר לדמות את משה ואהרון לערבה?? הרי כל התורה שיש לעם ישראל זה בזכות משה ואהרון.?
אלא - מה שהמשילו את משה ואהרון לשתי בדי ערבות, משום שהרי ידוע שעם ישראל היה במצרים, במט׳ שערי טומאה. ולא היה בהם שום תורה ומצוות. ומשה ואהרון הצליחו להוציא אותם משם, עד שזכו לקבל תורה. ולהיות עם הנבחר.
הצליחו להרים עם שלם, שהיה כמו ערבה. לדרגה הכי גבוהה. ולכן הם נמשלו לשתי בדי ערבות.

לא בכדי בחרו לעשות זאת דוקא עם הערבה, שאין בה לא טעם ולא ריח. אדם שאין בו לא תורה ולא מעשים טובים. באים לבורא עולם ואומרים לו, אפילו שאין בנו מעשים, אנחנו רוצים להתקרב. רוצים להתעלות, להתחזק. אנחנו חובטים חזק בערבה, שהיא מסמלת את הריקניות שבנו שאנחנו לא רוצים להישאר כך. אלא רוצים להשתנות.
ערבה מלשון ערבות , רוצים להרגיש מתיקות ועריבות בלימוד תורה וקיום המצוות!

כמו שמסופר על הסבא מסלבודקה, שבקושי היה מדבר עם אנשים. יום אחד ראו אותו מדבר עם איזה זקן אחד במשך שלשה ימים. שאלו אותו תלמידיו, מה הרב דיבר איתו כ״כ הרבה זמן?
אמר להם : שהוא ניסה לשכנע אותו לפתוח כולל לאברכים. שכלו אותו: מה הוא כ״כ עשיר? אמר להם - לא, אין לו כסף. אולי היא תלמיד חכם שיהיה ראש כולל? אמר להם: לא, הוא אדם פשוט. אז א״כ מדוע דיברת איתו כ״כ הרבה שעות?
אמר להם - שהרופאים אמרו לו שנותרו לו כמה ימים לחיות, ואני רוצה שלפחות הוא ימות ״רוצה לפתוח כולל״. אפילו אם אינו יכול, לפחות הוא רוצה.
אנחנו באים ביום הושענא רבה, כמו ערבה, בלי הרבה תורה ומצוות, אבל עם רצון חזק ואמיתי!! שאנחנו רוצים!! רוצים ללמד רוצים להתחזק!! וכמה שיותר להיות קרובים לקב״ה.
שאל פעם הרב אברמסקי - איזו חיה הכי מוכשרת? אמרו לו האריה! אמר להם, אמנם הוא מוכשר וחזק אבל רק ביבשה, בים הוא לא יכול לעשות כלום.
אמרו לו : הלוויתן, אמר להם: בים הוא טוב מאוד, אבל ביבשה הוא לא יכול לזוז.
אמר להם: הברווז, היה הכי מוכשרת. למה? כי הוא גם יודע ללכת ביבשה, גם יודע לעוף, וגם לשוט במים. אמרו לו- אבל זה חיה הכי מסכנה, כי תמיד תופסים אותה בכל מקום, שלא יכול לרוץ מהר, ולא לשחות נורמלי, וגם לא לעוף טוב.
אמר להם אתם יודעים למה? כי הוא רוצה להיות הכל.
האריה מוכשר ביבשה, כי הוא יודע לעשות דבר אחד והוא עושה את זה הכי טוב! וכן הלוויתן.
אדם צריך לקחת משהו אחד, וללכת איתו עד הסוף!! אל תנסה להיות הכל, גם להיות ולטייל, גם לעבוד, גם ללמד, וגם להיות לתמיד חכם, אי אפשר הכל ביחד. שלא תצא בסוף ברווז.
תיקח לך משהו אחד ותעשה אותו הכי טוב!!
אם אתה לומד תורה, אז תלמד כמו שצריך!! בלי לדבר ולענות לטלפונים, ולקום כל רגע החוצה. אם אתה מתפלל תהיה שקוע בתפילה עד הסוף!
כל מה שאתה עושה תעשה את זה בצורה הכי מושלמת שאפשר!!
וזו הסיבה שחובטים בערבה, שאין לנו כלום, אבל לפחות רוצים!! רוצים להשתנות לעזוב את ההרגלים הישנים . ולהכשיר את עצמינו להיות עבדי ה׳ יתברך הנאמנים.
וכמו שאנו רואים בסוכה, שאנחנו בונים אותה מעצים ומפסולת, בונים בית לה׳ יתברך. מדוע?
כי אדם שרוצה להתקרב לקב״ה - גם עם פסולת אפשר לבנות משכן לקב״ה.

ולמה דוקא ערבה ולא עלים אחרים?
כי היא גדלה על המים . ובחג נידונים על המים. מים זה סימן של שפע.
כתבו המקובלים- אין שום דבר שיורד מלמעלה אם אין התעוררות מלמטה. ולכן הגשמים הם סימן להתקבלות של התפילות. ולכן במקום שאין גשמים זה סימן שהתפילות לא מתקבלות.
ולכן אנחנו מעוררים רחמי שמים. כדי שירדו גשמים. ואז זה סימן שה' שומע תפילתנו.
ולכן אנו עושים תיקון הגשם- משיב הרוח ומוריד הגשם . מי שרוצה להשיב לעצמו רוחניות צריך להוריד מהגשמיות של עצמו.

למה קוראים חומש דברים? כי הוא הספר החמישי והכל סביב חמש ולכן לוקחים גם חמש בדי ערבה כי זה כנגד שם אלקים וכנגד מנצפ״ך שאלו גבורות שממתיקים אותם וכמו שיש בכיפור חמש תפילות ונחתמים בנעילה כל כאן נחתמים בספר החמישי וכן ספר תהילים חמש ספרים,
למה דוקא חובטים את הערבה ולא את ההדס?
כי היא רומזת לפה של האדם שבו תלוי כל חייו לטוב ולרע כל הבעיות והגזירות באים בגלל הפה של האדם שיכול להחריב עולמות וכן להיפך אם מתפלל או חומד תורה, ובא לרמז שצריך להכות על הפה לדעת שלפעמים צריך לסתום את הפה.
כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצויה לא לומר דבר שלא נשמע, ולכן יש פ׳ פתוחה ויש פ׳ סגורה, שפעמים שצריך לסגור את הפה ולפעמים לפתוח,
והלילה הוא כנגד דוד המלך עליו השלום, וכמו שערים בליל שבועות כי זה יום פטירתו, כך ערים בלילה הזה,
כתב האר״י שבחצות הלילה נחתמים הפתקים ולא נמסרים עד למילה אחד שבקדושה במוסף
שבשמיני עצרת.

בואו ננצל את היום האחרון הקדוש הזה!! שחותם את כל הימים הנוראים שעברנו!
לא נשכח את כל מה שקיבלנו על עצמינו, כל התשובה שעשינו והתפילות שהתפללנו,
נזכור את המילים שזעקנו : למענך אלוקים חיים!

לא לשכוח את הימים הנפלאים האלו, שישבנו בצילא דמיהמנותא 7 ימים, עם בורא עולם, ועם האושפיזין. ניקח את הימים האלו לכל השנה!!
ובע״ה ה׳ יתברך יחתמנו לחיים טובים ולשלום!!
גמר חתימה טובה ופתקא טבא!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות