ערוץ הוידאו

מועדי ישראל

למה אוכלים אזני המן בפורים?

למה אוכלים אזני המן בפורים?
וכן צריך להבין למה צריך למחות את זכר עמלק.?
איך מוחים את עמלק בקריאת המגילה ?

צפיות: 16

למה אוכלים אזני המן בפורים?
וכן צריך להבין למה צריך למחות את זכר עמלק.?
איך מוחים את עמלק בקריאת המגילה ?
אלא ידוע שכל המהות של עמלק זה עניין הקרירות.
כשעם ישראל יצא ממצרים כל העמים פחדי מהם, כמו שכתוב - שמעו עמים ירגזו.. חיל אחז יושבי פלשת.
עד שבא עמלק ומימן את הקדירה. כמו שאמרו חז״ל משל לאמבטיה רותחת שאף אחד לא היה מוכן להכנס. עד שבא אדם וקפץ בפנים וצינן אותה.
כך עמלק בא ונלחם עם עם ישראל, שהראה לכולם שאין מה לפחד מהם.
וזה מה שכתוב: אשר דרך בדרך.. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך .
שהוא בא וקירר הכל..
ולכן הקב״ה ציווה עלינו ״מחה תמחה את זכר עמלק״ אל תשאיר ממנו זכר:
כי בעבודת ה׳ אסור להיות בקרירות. צריך תמיד להיות בהתלהבות ושמחה.

ועוד נקודה: שעמלק בא ואמר : הכל זה רק במקרה. אין שופ השגחה פרטית בעולם. כל מה שקורה לנו זה במקרה ולא בתיכנון מבורא עולם.
וזה מה שכתוב במגילה : אשר קרהו.. ואמרינן במגילה -בן בנו של ״קרהו״.. שהמן חשב שהכל במקרה.
ולכן אנחנו קורים את מגילת אסתר, להראות שאין מקרה.. אפילו שזה נראה סיפור טבעי.. שהיה מלך ופתאום הרג את אשתו.. ולקח אישה אחרת. ופתאום נדדה שנת המלך וכו׳ הכל מנוהל בתכנית מסודרת מבורא עולם.

ולכן אדם שקרא את המגילה למפרע לא יצא ידי חובה כי לא רואה את כל השתלשלות הדברים.

וממילא כשאנחנו קורים את המגילה -אנחנו מוחים את זכר עמלק.. שמראים לכל העולם.. שהקב״ה משגיח עלינו והוא מנהל הכל בצורה הכי טובה.
וגם נס טבעי זה בעצם נס.. אין טבע בעולם. הכל מאיתו יתברך.

ולכן זו הסיבה גם שאוכלים אוזני המן.. כדי להראות שאם היינו שומעים טוב לכל הנביאים שניסו להחזיר את עם ישראל בתשובה, לא היה צריך להביא לנו את גזירת המן. כי אם יהודי לא עושה קידוש.. הגוי בא ועושה לו הבדלה.
יהודי שמקדש את עצמינו והולך על פי דרך התורה, לא צריך להזכיר לו שהוא יהודי.
אבל יהודי שלא עושה קידוש-אז הגוי מזכיר לו שהוא יהודי.
אם אנחנו נשמע טוב לחוקי התורה, ממילא הקב״ה לא ישלח לנו גזירות וצרות מהגויים סביבנו.
ולכן אוכלים אוזני המן, להזכיר לנו שרק כשבא המן הרשע אז התחלנו לשמוע, חזרנו בתשובה. ולא עשינו זאת כשהיה לנו 48 נביאים.
אמר פעם מישהו -למה אומרים זכור את יום השבת. וגם זכור את אשר עשה לך עמלק.? אלא מי שאינו שומר שבת בא עמלק ומזכיר לו.

אז כדאי שאנחנו נשמע למצוות ה׳ ולא נצטרך ח״ו שיבא מישהו אחר ויזכיר לנו שאנחנו יהודים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות