סיפור לפורים -כל הפושט יד נותנים לו!

סיפור על הבעל שם טוב!! ומעלת יום הפורים! כל הפושט יד נותנים לו!!
מה שאדם מבקש ביום הזה -מתקבל!!
הרצאה של הרב מתוך אתר הידברות.

סיפור לפורים על הבעל שם טוב!! על מעלת יום הפורים! כל הפושט יד נותנים לו!!
מה שאדם מבקש ביום הזה -מתקבל!!
מרגש מאוד!!
לצפייה דרך אתר הידברות!! לחץ כאן:
סיפור לפורים -כל הפושט יד נותנים לו!

זמן מסוגל מאוד בפורים כי היום מאוד גדול וקדוש, וכל מה שאדם מבקש ביום הזה מתקבל. ומי שיודע לנצל זאת כראוי אז מקבל הרבה שפע.
וכמו שמסופר על הבעל שם טוב, שיום אחד קרא לתלמידים שלו, ואמר להם שעומדת להיות גזירה נוראה על עם ישראל. עשו הרבה תפילות ותיקונים, ושום דבר לא עזר. עד שקרא להתלמידיו ואמר להם -יש איזה אחד שנמצא קצת רחוק מהעיר, בעיר פלונית. בבית פלוני. ושם תחפשו את פלוני. ותגידו לו שיבקש מה' שיבטל את הגזירה . מהר לא שאלו הרבה שאלות, ולקחו עגלה ונסעו לכיון של אותה עיר. יומיים שלמים לקח להם להגיע לשם. הגיעו למקום. וניסו לחפש את אותו יהודי. אחרי שחיפשו יום שלם, מצאו את הבית, ניסו להכנסה כל היה סגור. לא היה ברירה, שברו את הדלת ונכנסו לבפנים. לפתע ראו אותו ,שיכור על הריצפה, מגולגל בתוך הקיא שלו. לא הבינו, איך יכול להיות שהבעל שם טוב ישלח אותם למקום הזה? לאיש הזה? חשבו אולי מדובר באיזה צדיק. ופתאום רואים סתם שיכור. חיכו לראות מה קורה. ניסו להעיר אותו ולא מתעורר. אמר אחד מהם-יש לי רעיון. ניתן לו לשתות משהו חריף והוא יקום. וכך עשו, רצו מהר וקנו לו שתייה חריפה, אמרו לו-כבודו רוצה לשתות? אמר להם-בטח, תביאו את הבקבוק.

אמרו –בתנאי שתבקש מבורא עולם שיבטל את הגזירה על עם ישראל. –וכך הוא אמר-רבונו של עולם, תרחם על עם ישראל ותבטל את הגזירה. מייד לקח את השתיה, ושקע בשינה בחזרה. מייד הם עזבו את הבית ונסעו בחזרה לעיירה של הבעל שם טוב. סיפרו לו את מה שראו שם.

שאלו אותו-ילמדנו רבינו. מה היה פה. אמר להם-אני יספר לכם. אותו אחד שראיתם הוא היה עשיר מאוד גדול, ויום אחד, התעורר בו הירהורי עבירה והחליט לעזוב הכל. לפרוק עול ולעזוב לעיר הגדולה. מכר את כל הנכסים שלו. והיה בדרכו לאותה עיר. כל מה שחסך, רצה להנות מהחיים. ולפתע הוא מגיע לעיר בלילה, ושומע בכיות וצעקות. הוא נכנס לאותו בית ורואה אישה שצועקת ובוכה. שאל אותה מה קרה.? אמרה לו-נכנסו גנבים אלי הביתה, ולקחו לי את כל מה שנשאר לי. תכשיטים, וכלי כסף. ובעלי נפטר לפני כמה שנים. יש לי 11 ילדים. ולא יודעת איך לפרנס אותם. רק בגדים נשאר לנו. פתאום-התגלגלו רחמיו עליה, הוציא את כל מה שהיה לו בכיס, כל מה שחסך כל חייו. ואמר לה-הנה זה בשבילך והילדים. שיהיה לך לפרנס אותם ולחתן אותם. והמשיך ללכת.

באותו זמן בשמיים, היה רגש גדול. מצד אחד חלק מהמלאכים, אמרו תראו אמנם רצה לעשות עבירה, אבל בסוף נתן לאישה אלמנה. ומצד שני היה קיטרוג של המלאכים, שהרי רצה לפרוק עול ולעשות עבירות. בסוף החליטו, לתת לו מתנה. כל מה שיגיד ויבקש יתקיים. אבל אח''כ באו המלאכים ואמרו, איך אפשר לתת לכזה אדם דבר כזה? זה מסוכן. לכן מה עשו, אמרו שהוא יהיה מעכשיו שיכור כל חייו. וממילא הוא לא יוכל לתפקד כראוי, ואז זה לא יהיה מסוכן. ולכן אמר להם הבעל שם טוב-אמרתי לכם ללכת אליו. כי כל מה שהוא אומר מתקיים. ואכן הגזירה התבטלה.
לפי הסיפור הזה-אפשר להבין, יום פורים יום גדול מאוד. יום שמסוגל להרבה דברים. כל הפושט יד נותנים לו. יש הרבה שפע של ברכות והצלחות ביום הזה. אבל מצד שני, אי אפשר לתת לכולם. כל מה שיבקשו יקבלו? זה חסר אחריות. צריך לעשות איזה משהו שיגרום להם להיסח הדעת. לכן מה עשו-אמרו לנו שצריך לשתות יין ולהשתכר וכך אנחנו בהיסח הדעת גמור.
ורק מי שיודע באמת לנצל את הרגעים האלו להתעלות. להתקרבות . זוכה, לשמחה אמיתית.

וכמו שכתוב- כי בשמחה תצאון. אמר ר' נחמן –שע''י השמחה זוכים לצאת מכל הבעיות והצרות.
ביום הזה, להדליק נר לעילוי נשמת מרדכי ואסתר, ולהתפלל ולבקש בקשה שזכותם תעמוד לנו.
וכן יש נוהגים לקרוא בתענית אסתר-7 פעמים מזמור כב' בתהילים=מזמור איילת השחר. ולבקש בקשה אחרי כל פעם.
ולא סתם אמרו שפורים-יום הכיפורים, כמו פורים. שיש יותר דרגה ביום פורים, יותר מיום כיפור. כי ביום כיפור חוזרים בתשובה, מיראה, ומפחד. אבל בפורים הכל מאהבה ושמחה.

לכן צריכים להזהר לא לבזבז את היום הקדוש הזה לריק, אלא לנצל להתחזקות בתורה ויראת שמיים. ולבקש מבורא עולם שיעזור לנו ויענה את בקשתינו! אמן!!