ערוץ הוידאו

מועדי ישראל

צום יז' בתמוז

צום יז' בתמוז – מה קרה בדיוק ביום הזה שאנו צמים? מה גרם לחורבן בית המקדש? מה היה בדיוק בבית המקדש? מדוע אנו בוכים עדיין? איך אנחנו יכולים לדעת ולהרגיש את החורבן בימינו?

צפיות: 337

צום יז' בתמוז
צריכים להבין מה קרה בדיוק ביום הזה שאנו צמים.?
אומרת הגמ' בתענית (כו.)המשנה במסכת תענית מביאה חמישה אירועים שאירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז:
נשתברו הלוחות, הובקעה העיר, שרף אפוסטמוס את התורה, הועמד צלם בהיכל, ובוטל התמיד:

אלו ימים שצריכים אנו להתבונן בהם, מה גרם לחורבן בית המקדש? למה חרב הבית הראשון והשני? מה היה בדיוק בבית המקדש? איך אנחנו יכולים לדעת ולהרגיש את החורבן בימינו?

ביום יז' בתמוז, קרו דברים שהם השתלשלות של הרבה צרות יחד. יום לפני כן עם ישראל עשו את חטא העגל, ולמחרת משה רבינו ירד מהר סיני עם לוחות הברית ושבר אותם.
חמישה דברים אירעו בי"ז בתמוז:

נשתברו לוחות הברית- ביום ט"ז בתמוז עשו עם ישראל את עגל הזהב(אחרי שמשה רבינו לא ירד לאחר 40 יום מו' סיון). ולמחרת ירד משה מהר סיני ושיבר את לוחות הברית.
הופסק קרבן התמיד- בכל יום ויום היו מקריבים בבית המקדש שני כבשים, אחד בבוקר ואחד בערב. גם בזמן המצור על ירושלים היו הכהנים מקריבים, אולם לפי המתואר בכתבי יוסף בן מתיתיהו בשבעה עשר בתמוז נבקעו חומות הר הבית וגם הכוהנים נקראו להילחם ולא היה כהן טהור שיקריב את התמיד. הסבר אחר ניתן על פי האגדה בגמרא, ומובא גם אצל יוסף בן מתתיהו, על מקרה שקרה בזמן מלחמת האחים החשמונאים הורקנוס ואריסטובלוס השני. אחד האחים צר על אחיו השני שהיה בירושלים. במהלך המצור היה סיכום בלתי כתוב בין הצדדים בו כל יום משלשלים מן החומה כסף ובתמורה מעלים בחזרה שני כבשים בשביל קורבן התמיד. עד שבא זקן יווני אחד והציע להעלות חזיר במקום כבש (ובכך לשבור את רוח הנצורים בתוך העיר ירושלים) והגמ' מספרת שכשהעלו את החזיר, במקום את הכבשים, נעץ החזיר את ציפורניו בחומה "והזדעזה הארץ ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה".(ב''ק פב: (
נפרצו חומות ירושלים בזמן המצור- באותו יום ממש שבו בוטל קורבן התמיד.
נשרף ספר תורה על ידי רומאי בכיר בשם אפוסטומוס, מתוך אמונה שרווחה אצל חלק מאויבנו כי עם הספר לא יוכל להתקיים ללא הספר.
הוכנס פסל עבודה זרה לבית המקדש. בתלמוד הירושלמי התלבטו לגבי זמן המעשה ע"פ הגרסה במשנה - לפי הגרסה והעמיד זהו מעשה של אותו אפוסטמוס, ולפי הגרסה והועמד מדובר על הפסל שהעמיד מנשה מלך יהודה‏.

ולמה נשתברו הלוחות? בגלל חטא העגל. חכמינו אמרו שאילולא נשתברו הלוחות הייתה מיתה פוסקת מן העולם, ואילולא נשתברו הלוחות לא הייתה יותר גלות לישראל. בעצם חכמים באו ואמרו לנו שלולא נשתברו הלוחות הראשונים, נתינתם לישראל הייתה מרוממת את ישראל למצב מושלם, מוחלט, דומה למה שישראל עתידים להגיע אליו לעתיד לבוא. הלוחות הראשונים היו צריכים לסלק את חטא אדם הראשון שבגללו נגזרה מיתה לעולם וזה היה מסלק מישראל את מדרגת החטא שגרם אדם הראשון. ומכאן התחילו הצרות של עם ישראל.

ולכאורה למה אנחנו עדיין מתאבלים? הרי אפילו אבל לא מתאבל יותר משנה. אבל=א, אביו אמו, אחיו אחותו. ב-בנו ביתו. ל-שלושים יום.
כמעט 2000 שנה עברו מאז שריפת בית המקדש. במשך כל אותן השנים מציין העם היהודי את התאריך הזה בצום ובבכי, והשאלה המתבקשת היא: למה אנחנו עדיין בוכים? אולי הגיע הזמן לשמוח בשפע שהוא מנת חלקנו. מדוע אנחנו עדיין מתאבלים לאחר כל כך הרבה זמן?

נראה שאת התשובה סיפק לנו נפוליון שענה על כך במשפט קצר. הוא טייל בליל תשעה באב ברחובות הגטו היהודי באחת מהארצות שכבש, ושם לב לאווירת הנכאים ששררה ברחוב. נפוליון החליט לברר מהי סיבת האבל, ונעמד בפתח אחד הבתים. האורות היו מעומעמים וקבוצת נשים ישבה דוממת בכיסאות נמוכים.
אחת מהן התנדבה להסביר לו. היא סיפרה מה התרחש בתאריך זה לעם היהודי, והבהירה לו שעל פי המסורת היהודית ימשיכו היהודים להתאבל עד שיבוא המשיח שיגאל אותם מהגלות. על פי הסיפור, נפוליון הגיב בפליאה ואז אמר את המשפט הבא:
"זה סוד הישרדותו של העם היהודי – לעם שזוכר את עברו יש גם עתיד".

לפעמים אנו שוכחים מאיפה באנו, מה השרשים שלנו. מה עברו אבותינו. על מה הם מסרו נפש. בשביל מה הם נלחמו. אם נזכיר לעצמינו מאיפה הגענו, ולמה צריכים לשאוף להגיע. אז נתחיל באמת לבכות ולראות שאנו עדיין רחוקים מאוד משם.

אנו בוכים ומצטערים על הריחוק מאבא שבשמיים, על כך שנחטפנו מבית של אבא. ראינו איזה צער זה שילד נחטף מההורים שלו. איזה עגמת נפש. אי אפשר לתאר. כמה ילדים נחטפים כל יום. כמה ילדים נאבדים בידי החינוך המקולקל שיש ברחובות. גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אדם ששולח את הילדים למקומות שלא מחנכים לתורה .
ולמה כאן אנחנו מתאבלים אלפי שנים? מה יש לבכות ולהצטער כ''כ?
מספרים על קבוצת תיירים-שבאו לירושלים וראו קבוצה של יהודים יושבים על הריצפה ובוכים עם נרות. שאלו אותם-מה קרה מי מת? ניסו להסביר להם-שהיה להם מקדש –TAMPLE מאוד מפואר, והיה עשוי מזהב. ועכשיו הכל נחרב. ולכן אנו בוכים. אמרו להם התיירים-מה לא היה ביטוח? . הם לא הבינו למה בדיוק אמורים לבכות .
ולמה אנו בוכים?
מסופר על ירמיהו הנביא שהקב''ה אמר לו שכל זמן שהוא בירושלים לא יכול להחריב את בית המקדש. לכן ביקש ממנו לעזוב את העיר. ברגע שהוא עזב-בית המקדש נחרב. ואז ראה עשן מתמר מעל הר הבית . חזר בחזרה, וישב על אחד האבנים השרופים. והתחיל לבכות. שאל אותו אפלטון, אחד מחכמי רומא. למה אתה בוכה? הרי אתה אדם חכם ולא מתאים לך לבכות על אבנים. אמר לו-בטח יש לך כמה שאלות שלא קיבלת עליהם תשובות –בבקשה תשאל אותי. אמר לו-אני פילוסוף גדול, יש לי שאלות קשות. ודאי לא תוכל לענות לי עליהם. אמר לו-תשאל. שאל אותו שאלה אחת, ענה לו מייד. וכן ענה לו על כל השאלות שהיו לו-אמר לו –תגיד לי, אתה בן אדם או מלאך? איך יתכן שענית לי על כל השאלות האלו שגאונים ופילוסופים לא יכלו לענות? אמר לו ירמיהו הנביא-כל החכמה שלי זה מהאבנים האלו. אמר לו –א''כ כדאי שתבכה עליהם.

שלא נבכה על סתם בלי לדעת על מה. צריכים לבקש מהקב''ה שיוציא אותנו מהגלות. שיוציא אותנו מהבור הזה.

משל- לילד ששיחק בחוץ, ולפתע נפל לבור תחתית. התחיל לצעוק. אנשים ניסו לעזור לו ולא הצליחו. עד שבא אבא שלו-אמר לו, מה אתה בוכה. אמר לו-תעשה לי טובה, לך תביא אוכל לציפור שלי בחדר. אמר לו-בסדר. מה עוד אתה צריך? אמר לו-גם לכלב שלי, אני צריך לתת. מה עוד? תביא לי בבקשה שמיכה , קר לי פה. אמר לו-מה עוד? אמר לו-הכל בסדר, תודה אבא. אמר לו אחד האנשים-טיפש!! תבקש מאבא שיוציא אותך מהבור, שיעזור לך לצאת מכאן. ואז תוכל להיות חופשי ולעשות הכל. !!
שלא נהיה טיפשים, אנו מבקשים מבורא עולם, תן לנו פרנסה, תעזור לנו בעסקים. במקום לבקש שיוציא אותנו מהגלות הזאת.
מדוע נחרב בית המקדש?

בית המקדש שעמד 410 שנים . שבנה אותו שלמה המלך. עד שבא נבוזארדן שר צבאו של נבוכנדצר, שכבש את ירושלים. ולמה נחרב?
אומרת הגמ'(יומא ט: )-ע''ז גילוי עריות ושפיכות דמים. ורק לאחר 70 שנה, נבנה בית המקדש השני. (מגילה יא: ).
אם נתבונן ונראה, חז''ל לא אומרים לנו- בגלל נבוכדנצר שהיה מאוד חזק עם צבא גדול, ולא הצלחנו לגבור עליו. אלא חז''ל שואלים-מדוע נחרב בית המקדש? חייב להיות סיבה רוחנית לכך. אין דבר שקורה סתם. אנשים מקבלים מכות , תמיד יש להם תירוצים למה זה קרה. למה זה לא הלך. מתחילים לתת הסברים.
חז''ל אומרים(חולין ה: ) -אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכריזין עליו מלמעלה.
אין דבר שסתם קורה. תפקח את העיניים ותראה מסביבך. מה קורה. ה' שולח לנו איתותים כל הזמן. תתעוררו. תחזרו בתשובה. תשימו לב לאיזה הדרדרות הגעתם. לאיפה יכולים להגיע.

איך עם ישראל הגיעו למצב כה שפל. של כאלו עבירות חמורות. שיהרג ואל יעבור (סנהדרין עד.)? הרי היה להם נביאים, היו להם צדיקים, היה להם נבואות כל הזמן. בית המקדש בתפארתו. עד כדי כך הגמ' אומרת –לא היה אדם שיושן בירושלים עם חטא בידו. תמיד של שחר מכפר על עבירות של הלילה. תמיד של בין הערביים מכפר על עבירות של היום. כך שתמיד היו נקיים מעבירות .
אבל מה לעשות, שאם נעיין בדברי חז"ל על אותו חורבן של בית ראשון, נגלה שהזעם האלוקי לא יצא רק על אותם נואפים, רוצחים ועובדי אלילים – אלא גם ובעיקר על הצדיקים ותלמידי החכמים, שהסבו פניהם כלא רואים, ולא מחו בידם. בודאי היו להם סיבות טובות לכך, הקשורות לאחדות העם ולאהבת חינם. אבל את הקב"ה זה לא שכנע. מי שיודע להוכיח ולדרוש כל כך יפה על עוון שנאת חינם, יכול וצריך להשפיע גם בכל הקשור לכבודו של מקום ולתורתו.

לאיפה אנחנו מגיעים? איפה עוד אפשר לרדת?
חז''ל אומרים כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו. נחרב בימיו.
אם אנחנו לא נתעורר ולא נהיה מושפעים מתרבות הגויים שמשפיעה עלינו . בית המקדש לא ייבנה. אנחנו מתפללים כל יום שיבנה בית המקדש. ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ בנו ותרצו ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים.
האם אנחנו חושבים על מה שאנחנו אומרים? האם אנו עושים משהו בשביל שמשיח יבא ויבנה את בית המקדש?

בית המקדש השלישי, לא בנוי מאבנים. הוא בנוי מדמעות!!. מהבכיות ומהצער של עם ישראל , כל האלפיים שנה שאנו בגלות. ומחיילים ומצפים לגאולה. ולבניין בית המקדש. כל יום אנו אומרים-הרחמן הוא יזיכנו ויקרבנו לימות המשיח ולבניין בית המקדש.
השו''ע כותב בסימן א'- ראוי לכל אדם שהוא ירא שמיים להיות מיצר על חורבן בית המקדש. ולכן תיקנו תיקון חצות. ואפשר לעשות גם בחצות יום.
צריכים אנו להתעורר, לבכות על המצב שלנו. לראות לאיפה הידרדרנו. לאיזה שפל רוחני עם ישראל הגיע. לדעת מה הפסדנו. איזה רוחניות עם ישראל היה. ירושלים הייתה משוש כל הארץ.
כמו שאמרו חז''ל -מי שלא ראה את ירושלים בבניינה לא ראה כרך יפה מימיו. מי שלא ראה את בית המקדש בביניינו לא ראה בניין יפה מימיו. לא רק במראה החיצוני שלו, אלא בעיקר במבנה הרוחני שלו.

אם אנחנו רוצים שבית המקדש השלישי ייבנה במהרה אנו צריכים להתחיל להתעורר, להתחיל לכאוב את צער השכינה, ולעשות מעשים טובים שיקרבו את הגאולה.
שנזכה להבטחת חז''ל - כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה!!
ה' יזיכנו!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות