ספר "פלגי מים" על התורה!

בסייעתא דשמייא
ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע''ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!!

להקדשות לעילוי נשמת!
לחץ כאן לתרומה באתר!