קטגוריות

בין אדם לחבירו

פרשת שמות – להרגיש אחד את השני!

מדוע סירב משה להוציא את עם ישראל ממצרים? וכי משה רבינו מוכן שעם ישראל ימשיכו לסבול במצריים בעבודת פרך? איך אפשר להרגיש אחד את השני ולכאוב את כאב הזולת?

פרשת שמות -של נעלך מעל רגלך- התנהגות של מנהיג!

לכאורה צריך להבין מדוע אמר הקב"ה למשה להוריד את נעליו? הרי לא מצינו שהקב"ה אמר לאבות הקדושים להוריד את הנעליים? ומדוע אמר לו כך? ועוד-למה דוקא עכשיו?
אלא הקב"ה רצה לומר לו, איך צריך להיות כמו מנהיג. מנהיג צריך להרגיש את הכאב של עם ישראל.
על דרך הרמז אפשר לומר- של נעליך מעל רגליך! "הסנה אינו בוער" אם אדם רואה שאין לו חשק לעבודת ה'. צריך להוריד מעליו את ההרגלים הלא טובים שלו.

פרשת ויצא – מהי אהבה אמיתית?

(וידאו לצפייה)

הפרשה מספרת על יעקב אבינו שעבד בשביל רחל 7 שנים נוספות, והתורה אומרת-שהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. איך יתכן? הרי כל יום נראה כמו נצח, שהרי חיכה להנשא לה? מהי אהבה אמיתית. משל ונמשל. מרתק מאוד!!

פרשת ויצא -מהי אהבה אמיתית!

בפרשה רואים שיעקב אבינו עבד 7 שנים בשביל רחל. והיה בשבילו כמו ימים אחדים. ולכאורה איך יתכן? הרי אדם שאוהב משהו, כל יום נראה כמו נצח. וא״כ איך שבע שנים, היו בעיניו כמו ימים אחדים? ועוד- מדוע התורה מדגישה, באהבתו אותה. ברור שהוא אוהב אותה? מהי אהבה אמיתית!

פרשת כי תבא- אל תהיה כפוי טובה!

(וידאו לצפייה)

מדוע התורה כ"כ ייחסה חשיבות למצווה הביכורים? מה זה בא ללמד אותנו? מדוע נסמכה פרשת ביכורים לפרשת עמלק?
התורה באה ללמד אותנו לא להיות כפויי טובה!! לדעת להכיר טובה לזולת..

פרשת כי תבא- מהות מצוות ביכורים! הכרת הטוב!

בפרשה אנו רואים כמה התורה מייחסת חשיבות למצוות ביכורים, ומדוע? מה כ"כ מיוחד במצווה זו? כמה הכרת הטוב אנו צריכים לדעת להכיר טובה. וגם להיזהר בכבוד הזולת.

פרשת שופטים -עגלה ערופה -ידינו לא שפכו את הדם הזה -האמנם!?

יסוד מוסרי שלומדים מעגלה ערופה -כמה אנחנו יכולים לתת כוח לאדם ע"י מילים טובות ועידוד ויחס נכון, להתמודד בקשיים ובנסיונות בחיים. תוכחה נוקבת לכל הורה ומחנך. ידינו לא שפכו את הדם הזה…האמנם?!

תשעה באב -הדרך לאהבת חינם! לא לשפוט אנשים

(וידאו לצפייה)

מדוע חרב בית המקדש?
מדוע אנחנו מתאבלים על משהו שקרה לפני 2000 שנה?
מה אנחנו יכולים לעשות כדי לזכות לבניין בית המקדש?
איך אפשר להרבות אהבת חינם -ולא לשפוט אחד את השני.
הדרך לאהבת חינם!

פרשת דברים – לדעת להוכיח!

(וידאו לצפייה)

כיצד עלינו להוכיח אחד את השני בזהירות שלא לפגוע בו, כמה שפחות להעיר לזולת. לחפש את הדברים החיוביים בשני, ולא להיפך.

Tisha Beav-Ahavat chinam -Unconditional love

(וידאו לצפייה)

Why hashem destroyed bet hamikdash? because Sinat chinam?
How we can love each other -Unconditional ?
How the torah told us to love others like us?
Lecture for Tisha Beav And ben Hametzarim.

פרשת דברים – לדעת להוכיח!

משה רבינו בא ומוכיח את עם ישראל, ונותן להם הוכחה ברמזים. בלי לפגוע בהם. רצה ללמד אותנו, איך לדעת להוכיח אחד את השני.
אל תעיר לאנשים. ואם בכל זאת צריך להעיר, להזהר לא לפגוע בשני. לעשות זאת בעדינות.

פרשת קורח – כוחה של ליצנות!

מה ראה קורח לצאת נגד משה רבינו? איך חשב שיצליח? מה היה חסר לו?
מי היה קורח? מה כוחה של המחלוקת, מה כוח של מידות רעות-קנאה תאווה וכבוד. ביאור נפלא במחלוקת קורח ועדתו. מה גרם לו לרדת לבאר שחת.

פרשת נשא – להתייחס לכל יהודי בכבוד!

הפרשה הכי ארוכה בתורה-ולמה? התורה מאריכה כ"כ בכל הקרבנות הנשיאים, ומפרטת את הקרבן של כל אחד ואחד. להראות לנו-כמה חשוב כל יהודי. כמה צריך לכבד ולהחשיב כל אחד. כל מעשה של כל יהודי הוא שונה, וכל אחד צריך יחס. התורה מקפידה מאוד על דברים של בין אדם לחבירו.

פרשת נשא – להתחייס לכל יהודי בכבוד

(וידאו לצפייה)

הפרשה הכי ארוכה בתורה-ולמה? התורה מאריכה כ"כ בכל הקרבנות הנשיאים, ומפרטת את הקרבן של כל אחד ואחד. להראות לנו-כמה חשוב כל יהודי. כמה צריך לכבד ולהחשיב כל אחד. כל מעשה של כל יהודי הוא שונה, וכל אחד צריך יחס. התורה מקפידה מאוד על דברים של בין אדם לחבירו.

פרשת במדבר -ה׳ מסתכל על כל יהודי

פרשת במדבר – אבא שבשמים מסתכל על כל יהודי ראינו בפרשה איך שהתורה אומרת- ״שאו את ראש כל עדת בני ישראל״. ולכאורה דבר זה דורש הבנה והסבר, מדוע הקב"ה מצווה לספור את עם ישראל. הרי מה זה משנה כמה הם בדיוק עכשיו? הרי התורה היא נצחית ונכתבה לדורות , וכל מילה מדודה בתורה, ובאה ללמד […]

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות