קטגוריות

הכרת הטוב

פרשת וארא -הכרת הטוב!

בפרשת השבוע אנו רואים שמשה רבינו לא רצה להכות על היאור ועל האדמה משום שהיה חייב להם הכרת הטוב. ולכאורה מדוע? הרי הם דוממים? ומה העניין שיש בהכרת הטוב לדבר דומם?
כמה אנחנו צריכים להכיר טובה לזולת, ולכל מה שגמל לנו טובה, ועל אחת כמה וכמה לבורא עולם@

חנוכה – נס גדול היה פה!! חג של ניסים!

חנוכה -חג של ניסים !! בחג החנוכה אנחנו חוגגים 8 ימים בגלל הנס שנעשה לחשמונאים שמצאו פח שמן שהיה מספיק ליום אחד והספיק ל8 ימים . ידועה השאלה של הבית יוסף- מדוע חוגגים 8 ימים? הרי היום הראשון אינו נס? ומדוע חוגגים 8 ימים? ועוד צריך להבין -מדוע חוגגים רק על הנס שקרה בחנוכה? הרי […]

פרשת ויצא -להודות לה' גם על הדברים הקטנים!

פרשת ויצא -להודות לה' גם על הדברים הקטנים! "אסף ה' את חרפתי" בפרשת השבוע אנו רואים איך שרחל אימנו הייתה עקרה, אחרי שנים שלא זכתה להיפקד בפרי בטן, נולד לה בשעה טובה בן. והיא קוראת את שמו -יוסף. מדוע? "ותאמר -אסף ה' את חרפתי". ורשי" מפרש בשם המדרש -כל זמן שאין לאשה בן אין לה […]

פרשת ויצא – להודות לה' גם על הדברים הקטנים!

(וידאו לצפייה)

ראינו בפרשה על רחל שהייתה עקרה, ובסוף נולד לה יוסף וקראה לו על שם שאסף ה' את חרפתי. ולכאורה לא מובן. זה מה שאת מודה לה'? על כך שלא יהיה לך בושה אם ישבר משהו בבית? הרי הייתה צריכה להודות לה' שזכתה להיות אמא של אחד מהשבטים! הסבר נפלא ע"י משל. כמה אדם צריך להודות לה' על הדברים הקטנים ולא רק על הדברים הגדולים. חובה לצפות!!

פרשת כי תבא- אל תהיה כפוי טובה!

(וידאו לצפייה)

מדוע התורה כ"כ ייחסה חשיבות למצווה הביכורים? מה זה בא ללמד אותנו? מדוע נסמכה פרשת ביכורים לפרשת עמלק?
התורה באה ללמד אותנו לא להיות כפויי טובה!! לדעת להכיר טובה לזולת..

פרשת כי תבא- מהות מצוות ביכורים! הכרת הטוב!

בפרשה אנו רואים כמה התורה מייחסת חשיבות למצוות ביכורים, ומדוע? מה כ"כ מיוחד במצווה זו? כמה הכרת הטוב אנו צריכים לדעת להכיר טובה. וגם להיזהר בכבוד הזולת.

פרשת כי תבא – להודות לה׳ על הכל! 

פרשת כי תבא- להודות לה׳ על הכל! פרשת השבוע נקראית פרשת הקללות ותמיד קוראים אותה לפני ראש השנה.  התורה אומרת שאם אדם ישמור את מצוות ה׳ וילך בדרך התורה, ובאו עליך כל הברכות האלו והשיגוך ואם לא ילך בדרך ה׳ – ח״ו עלול לבא עליו כל הקללות. ולכאורה היה מן הראוי לפתוח את הפרשה במצווה […]

פרשת בלק -המוסר שלומדים מהאתון של בלעם

מה לומדים מהסיפור של האתון של בלעם? מדוע התורה מספרת לנו את כל הסיפור? אדם יכול להיות עיוור כל החיים שלו!
עד שלא פותחים לו את העיניים. צריך לשים לב לסימנים שה' שולח לנו.

פרשת צו -קרבן תודה להודות לה׳

(וידאו לצפייה)

ראינו בפרשה שאדם שנעשה לו נס צריך להביא קרבן תודה. ולכאורה מדוע?
מה ההבדל בין הניסים של כל יום? לבין הניסים של יורדי הים, וחבוש בבית האסורים, והולכי מדברות? מה המהות של הודאה לבורא עולם?

פרשת וארא -לדעת להכיר טובה!

(וידאו לצפייה)

רואים בפרשת השבוע איך שמשה רבנו לא רצה להכות את היאור, ולא להכות את עפר הארץ כי היה חייב להם הכרת הטוב. אפילו שהיו דברים דוממים. כ"ש אנו צריכים להכיר טובה למי שאמר והיה העולם.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות