קטגוריות

חג השבועות

שמחת תורה-למה עכשיו חוגגים?

(וידאו לצפייה)

מדוע עכשיו חוגגים את השמחה עם התורה? מדוע לא שמחים עם התורה בשבועות, שזה הזמן הכי מתאים לרקוד ולשמוח. שאחרי שקיבלנו אותה מיד אנו שמחים. ולמה רק עכשיו?
משל ונמשל של המגיד מדובנא!

פרשת במדבר -ה׳ מסתכל על כל יהודי

פרשת במדבר – אבא שבשמים מסתכל על כל יהודי ראינו בפרשה איך שהתורה אומרת- ״שאו את ראש כל עדת בני ישראל״. ולכאורה דבר זה דורש הבנה והסבר, מדוע הקב"ה מצווה לספור את עם ישראל. הרי מה זה משנה כמה הם בדיוק עכשיו? הרי התורה היא נצחית ונכתבה לדורות , וכל מילה מדודה בתורה, ובאה ללמד […]

מתן תורה – למה בכפייה?

האם באמת הקב"ה בחר בנו מכל העמים? מדוע היה צריך לכפות עלינו הר כגיגית שנקבל את התורה? הרי עם ישראל אמרו "נעשה ונשמע"?
מה היה בשעת מתן תורה?

חג השבועות – מגילת רות ודוד המלך!

(וידאו לצפייה)

למה נקרא החג בשם חג השבועות? למה קוראים מגילת רות? למה קוראים את התיקון כל הלילה? סיפור מגילת רות, סיפורים על דוד המלך. מרתק ביותר!!‏

מעמד הר סיני!! קבלת התורה!

(וידאו לצפייה)

מעמד הר סיני!! קבלת התורה! מדוע הקב"ה היה צריך לכפות עלינו הר כגיגית אם קיבלו את התורה? מה מיוחד ביום חג השבועות? מדוע ערים כל הלילה? מדוע טובלים במקווה? מדוע קוראים את התיקון?

חג השבועות – איך זוכים לקבל תורה?

חג השבועות- איך זוכים לקבל תורה? נמצאים אנו בימים האחרונים של ספירת העומר ימי הכנה לקראת חג השבועות. כידוע שהארבעים ותשע ימים של ספירת העומר הינם ימים קדושים מאוד ולפי הרמב"ן יש להם קדושה של חול המועד והם בדיוק כנגד ארבעים ושמונה קניינים של התורה. שכך כל יום יש לעבוד על קניין אחד. וביום הארבעים […]

שבועות – החתונה המושלמת!!

(וידאו לצפייה)

אנו אומרים כל יום-אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. האם באמת ה' בחר בנו? או שלא היה לו ברירה למי לתת את התורה?
למה כפה עלינו הר כגיגית? הרי עם ישראל היו מוכנים לקבל את התורה.?
האירוסין והנישואין של הקב"ה ועם ישראל. עם חופה ושטר כתובה.
מרתק ביותר!!

מהות חג השבועות – להגיע לידי שינוי אמיתי בחיים!

מה המהות של חג השבועות? מדוע נשארים ערים כל הלילה? מדוע טובלים במקווה בלילה? למה אוכלים מאכלי חלב?

פרשת יתרו -התורה שייכת לכולם!

(וידאו לצפייה)

למה ה' נתן לעם ישראל את התורה במדבר? ולא חיכה שיבואו לארץ?
מה הויכוח שהיה בין משה למלאכים? אמר להם-וכי למצרים ירדתם? וכי קנאה יש בינכם?
למה ה' היה צריך לכפות את התורה עליהם? הרי כבר קיבלו נעשה ונשמע?

שיחת חיזוק!! איך גודלים בתורה? -מהו הסוד לצמוח תלמיד חכם? -פלורידה ארה"'ב

(וידאו לצפייה)

מהו הסוד לגדול בתורה? מה מיוחד בתורה הקדושה שאין בשאר חכמות העולם? הפשט בגמרא -מה יעשה אדם ויחכם? ירבה בישיבה.
מהם הסגולות הטמונות בתורה- להיות תלמיד חכם אמיתי. מטובל עם מקורות ומדרשים מדברי חז"ל על מעלת התורה.
שיחת חיזוק שנמסרה לתלמידי ישיבה
בית חב"ד -פלורידה ארה"ב.
יג' סיון תשע"ו.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות