קטגוריות

חסד

פרשת ויצא – מהי אהבה אמיתית?

(וידאו לצפייה)

הפרשה מספרת על יעקב אבינו שעבד בשביל רחל 7 שנים נוספות, והתורה אומרת-שהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. איך יתכן? הרי כל יום נראה כמו נצח, שהרי חיכה להנשא לה? מהי אהבה אמיתית. משל ונמשל. מרתק מאוד!!

פרשת ויצא -מהי אהבה אמיתית!

בפרשה רואים שיעקב אבינו עבד 7 שנים בשביל רחל. והיה בשבילו כמו ימים אחדים. ולכאורה איך יתכן? הרי אדם שאוהב משהו, כל יום נראה כמו נצח. וא״כ איך שבע שנים, היו בעיניו כמו ימים אחדים? ועוד- מדוע התורה מדגישה, באהבתו אותה. ברור שהוא אוהב אותה? מהי אהבה אמיתית!

פרשת וירא-לקחת אחריות על עצמך!

פרשת וירא-לקחת אחריות מדוע אברהם התפלל על סדום שלא יהפכו אותה? הרי הוא היה עמוד החסד? והם היו בדיוק להיפך! ויגש אליו אברהם ויאמר האף תספר צדיק עם רשע.. לשם מה הוא התפלל?? להציל אותם?? הרי הם מחריבים את כל המפעל החסד הענק שהוא הקים?? ואם הם עדיין קיימים הם ימשיכו במעשים הרעים שלהם. ועוד […]

פרשת וירא – מעשה קטן משפיע לדורות

(וידאו לצפייה)

מה החשיבות של מעשה קטן של האדם, שיכול לשנות את ההיסטוריה – מעשי אבות סימן לבנים. לא לזלזל בשום מעשה קטן, כי אף פעם לא יודעים מה השכר ומה העוצמה של אותו מעשה. כמו שלמדנו מאברהם אבינו, שכל מה שהוא עשה למלאכים הקב"ה עשה לבניו.

פרשת וירא -מעשים קטנים משפיעים לדורות

בפרשה ראינו שאברהם אבינו רץ כדי לתת אוכל למלאכים. וכתוב שכל מה שהוא עשה בעצמו הקב״ה עשה לבניו בעצמו. מה החשיבות של מעשה קטן של האדם שיכול לשנות את ההסטוריה. מעשי אבות סימן לבנים.

פרשת נח – עולם חסד ייבנה!

מדוע הקב"ה ציווה על נח לבנות תיבה בכלל? הרי ה׳ יכל להציל אותו גם בלי התיבה וכי חסר דרכים לה׳ יתברך? ועוד מדוע כ״כ הרבה שנים לקח לו לעשות זאת? וכי לא יכל לעשות את זה בקצת זמן? ועוד מדוע היה איסור על נח ובניו לשמש בתיבה?

פרשת נח – מוסר השכל מתיבת נח

(וידאו לצפייה)

בשביל מה הקב״ה אמר לנח לבנות תיבה? וכי לא יכל להציל אותו בדרך אחרת? מדוע הקב״ה הביא מבל על העולם? מדוע נחתם דינם על הגזל? מה קרה לדור המבול שהשחיתו דרכם על הארץ? מה המוסר השכל שלומדים מתיבת נח?

מאמר על האושפיזין -תלמד מהם לחיים!

כל יום מימי חג הסוכות -יש לנו אושפיזין האבות הקדושים, ומשה ואהרון ויוסף ודוד.
מדוע אנחנו צריכים שיבואו להיות איתנו בסוכה? האם באמת הם באים ? מה אפשר ללמד מהם לחיי היום היום..?

פרשת תרומה -מעלת הצדקה!!

למה נסמכה פרשת תרומה לפרשת משפטים? למה הקב"ה ביקש שיביאו תרומה? סיפורים מאלפים!!
מה המעלה של נתינת צדקה? מה שאדם נותן לצדקה הוא בעצם לוקח. הוא מפקיד בחשבון בנק שלו.
מ

פרשת תרומה -מעלת הצדקה!

(וידאו לצפייה)

למה נסמכה פרשת תרומה לפרשת משפטים? למה הקב"ה ביקש שיביאו תרומה? סיפורים מאלפים!!
מה המעלה של נתינת צדקה? מה שאדם נותן לצדקה הוא בעצם לוקח. הוא מפקיד בחשבון בנק שלו.
מה הזכות שיש למי שתומך בתורה, ובתלמידי חכמים. בדי הארון לא יסורו ממנו. למה משה התקשה במעשה המנורה? משל וסיפור .

פרשת חיי שרה – עולם חסד ייבנה

איך ראה אליעזר שרבקה מתאימה ליצחק? וכי זה שהיא השקתה את הגמלים? מדוע לא שאל אותה אם היא דתייה? מה המושג של חסד? מדוע הקב״ה החריב את סדום?
עולם חסד ייבנה

פרשת ויצא – כוחו של ויתור!

(וידאו לצפייה)

הפרשה מספרת על רחל אימנו איך שהיא מסרה את הסימנים ללאה. שלכאורה זה נראה מעשה עצום ביותר. והיא ממש עשתה זאת במסירות נפש. ויתרה לה להנשא ליעקב. אבל בסופו של דבר היא רק הרויחה מכל העניין. שהרי כל מה שה' פתח את רחמה משום שהיא ויתרה לאחותה. ואם לא הייתה עושה זאת. היא הייתה עקרה לנצח. מה הוא כוחו של ויתור!! לנצח נצחים@@

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות