קטגוריות

יצר הרע

פרשת בא – לצאת מעבדות בצעדים קטנים!

מדוע משה אמר לפרעה שהם ייצאו רק לשלשה ימים ? למה הקב״ה אמר לאברהם אבינו- ואחרי כן יצאו ברכוש גדול? מה הניחום בזה? ועוד – מדוע אמר להם להשאיל מהמצרים כסף וזהב ולא לקחת מהם?

פרשת וארא -להתעורר בזמן!

בפרשה אנו רואים שפרעה קיבל 10 מכות. ולא מובן מדוע המשיך להקשות את ליבו? מה הוא לא חושב שהוא יקבל שוב פעם מכות? הוא רואה שכל מצריים נחרבת, וכולם סובלים. אז מה הוא ממשיך להכביד את ליבו? אדם מקבל איתותים מהקב"ה, שלא נהיה כמו פרעה. שנדע להתעורר בזמן.

האם באמת יצאנו ממצרים?! -עבדים היינו?!

(וידאו לצפייה)

מדוע כל ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים?
מדוע הקב"ה ציווה על בני ישראל לשים את הדם על המשקוף? וכי הקב"ה צריך סימנים?
האם באמת יצאנו ממצרים? או שאנחנו עדיין נשארנו עבדים? איך אנחנו יכולים להרגיש שיצאנו ממצרים, ומיהו בן חורין אמיתי?
שיחה קצרה לחג הפסח!!

פרשת וירא -אל תביט לאחור!

ראינו בפרשה שהקב"ה הפך את סדום. ולכאורה מדוע זכה לוט להינצל מסדום? מדוע זכה לוט שיצא ממנו דוד המלך? מדוע אשת לוט נהפכה לנציב מלח?
רק אדם שיודע לא להסתכל אחורה! להמשיך קדימה! יכול להלחם נגד היצר הרע!

פרשת נח- כל דור והניסיונות שלו!

נח איש צדיק תמים היה בדורותיו- יש שדרשו אותו לשבח, ויש שדרשו אותו לגנאי, שאם היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב. ולכאורה מה המחלוקת בין שתי הדיעות? למה התורה הדגישה שהוא היה צדיק בדור שלו? מה המוסר השכל שאנו יכולים ללמד מכך?

פרשת נח -איך אפשר להינצל מהמבול שיש בעולם?

(וידאו לצפייה)

מדוע הקב"ה ציווה על נח לבנות תיבה? כיצד אדם יכול להניצל מהמבול שיש בעולם? איך אפשר להתגבר על הנסיונות? מה יעשה אדם שלא זכה ללמד תורה, ינסה להשאר כמה שיותר קרוב לתיבה. שיהיה באווירה של תורה.
תיבה =בית ה'.

שיעור מרתק ביותר!!

פרשת כי תצא – מלחמת היצר!

(וידאו לצפייה)

הפרשה אומרת כי תצא למלחמה על אוביך ונתנו ה' אלוקיך בידך.
דרשו חז"ל-שהתורה רומזת למלחמת היצר הרע. שאם האדם ילחם נגדו, יזכה שהקב"ה ייתנו בידו. ויצליח להתגבר עליו.
איך אפשר להתמודד עם היצר הרע.? מה הרמז לחודש אלול?
מה ההוכחה שאדם חייב לקיים את כל התורה כולה?
שיעור מרתק!

פרשת כי תצא – מלחמת היצר

כי תצא למלחמה על אוביך? מי האויב הגדול של האדם? איך אפשר לנצח במלחמה הזו נגד היצר הרע?
מה ההוכחה שעל האדם לקיים את כל מצוות התורה?

פרשת שופטים – שמור על עצמך!

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, אומר הגאון מווילנא-בכל איבריך. שאדם צריך לשים לו שומרים ושוטרים בכל איבריו, שח"ו לא יכשל בעבירה.
איך עושים זאת? על מה צריך לשמור? מה זוכה האדם ששומר על העיניים?

פסח -לא יראה לך חמץ -לבער את היצר הרע!!

(וידאו לצפייה)

התורה מצווה אותנו לאכול מצות כל חג הפסח, ומדוע אנו צריכים לבדוק ולבער את כל החמץ שברשותינו? למה התורה כ"כ הקפידה על כך?
אלא בא לרמוז לאדם, לבער את החמץ שברשותו. את החמץ שרומז ליצר הרע, שנמצא בתוך כל אחד ואחד. את הכעס והגאווה, ואת המידות הרעות.
ולכן אנו אומרים -כל חמירא דאיכא ברשותי. שנמצא ברשות שלנו. שאותו אנו רוצים לבער.

חג החירות -איך אפשר להרגיש בן חורין?

חג החירות -מהו בן חורין? חג הפסח נקרא גם חג החירות. שבו יצאנו ממצרים. כמו שאומרים בתפילה זמן חירותינו. וכן בהגדה אומרים : עבדים היינו.. עתה בני חורין. ולכן יושבים כמו מלכים בהסבה להרגיש את החירות. אבל איך אפשר להרגיש בן חורין? מה זה בן חורין? ויותר צריך להבין : שהרי המדרש אומר : והמכתב […]

פרשה וישב בקצרה-איך להנצל מהיצר הרע?

(וידאו לצפייה)

הפרשה מספרת על יוסף הצדיק שנלקח ונמכר למצרים עיר של כל הזוהמה והטומאה ושל הוא עומד בנסיון קשה של אשת פוטיפר שהיא פיתתה אותו כל הזמן לעשות חטא. ואפילו שהיה קשה לו הוא עמד בנסיון. אבל צריך להבין איך יוסף מחייב את הרשעים? מה שייך ללמד ממנו? מה הם העצות להלחם עם היצר הרע? ומה לומדים מיוסף.

פרשת וישלח – המאבקים בחיים !!

בפרשת השבוע יעקב אבינו נלחם עם המלאך שהיה שרו של עשיו. ולכאורה מדוע כתוב שהיו מעלים אבק עד כיסא הכבוד? מה המשמעות של זה? אדם צריך לדעת לההאבק ביצר הרע. וכל מאבק שלנו מגיע לבורא עולם!!

פרשת כי תישא – איך חטאו בחטא העגל?

(וידאו לצפייה)

איך יכול להיות שעם ישראל הגיעו לדרגה שחטאו בחטא העגל? איך אהרון עזר להם?
מה הקב"ה ציווה את משה לקחת מחצית השקל? למה זה מכפר על אותו החטא? למה הראה לו דוקא מטבע של אש? למה משה רבינו שבר את הלוחות?
ומדוע הקב"ה סלח לעם ישראל? מה הכוונה -הראה לו קשר של תפילין?
יג' מידות של רחמים.מה זה רחמים? מרתק מאוד

פרשת כי תישא – ביאור נפלא על חטא העגל ?

בפרשת השבוע אנו רואים שעם ישראל הגיעו למדרגה שחטאו בחטא העגל, ולכאורה לא מובן. איך יתכן שהגיעו למצב כזה שפל. עד כדי כך לכפור בה'? הרי זה היה דור דיעה שיצא ממצרים. וראו ניסים גלויים עין בעין. מה עניין מחצית השקל?
למה דוקא חצי? ועל מה היא באה לכפר?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות