קטגוריות

לימוד תורה

פרשת בראשית – למה ה׳ ברא את החושך?

בפרשה אנו רואים שהקב״ה ברא את האור ואת החושך. ולכאורה מדוע ה׳ ברא את החושך? למה צריך אותו?
מה היתרון שיש בחושך? איך אפשר לצאת מחשיכה לאורה? ע״י התורה הקדושה.

פרשת נח -איך אפשר להינצל מהמבול שיש בעולם?

(וידאו לצפייה)

מדוע הקב"ה ציווה על נח לבנות תיבה? כיצד אדם יכול להניצל מהמבול שיש בעולם? איך אפשר להתגבר על הנסיונות? מה יעשה אדם שלא זכה ללמד תורה, ינסה להשאר כמה שיותר קרוב לתיבה. שיהיה באווירה של תורה.
תיבה =בית ה'.

שיעור מרתק ביותר!!

ארבעת המינים – קח את עצמך בידיים!

חג הסוכות, אנו נוטלים ארבעת המינים : לולב אתרוג הדס וערבה.
וצריך להבין מדוע דוקא התורה ציוותה אותנו לקחת דוקא את המינים האלו?
מדוע האתרוג הוא נפרד משאר המינים? למה צריך לבדוק שלא יהיו בו שום פגימות או נקודות שפוסלות אותו? ואילו בשאר מינים לא צריך? מדוע מברכים על נטילת לולב ולא על שאר המינים? למה אנו מנענעים בארבעת המינים?

פרשת מטות – התורה – הכח לנצח במלחמה!

משה רבינו שולח למלחמת מדיין. אלף למטה אלף למטה .שהיו אלף שיוצאים למלחמה. ואלף שיושבים ולומדים תורה כנגדם. כי בלי התורה אי אפשר לנצח במלחמה. וכן מצינו עוד כמה דוגמאות בתורה ובחז"ל, שרק התורה היא מגינה על עם ישראל.

פרשת חוקת – מסירות נפש לתורה!

התורה אומרת – זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית אלא מי שממית עצמו עליה. ולכאורה כתוב "וחי בהם" ולא שימות בהם. ומדוע צריך להמית את עצמו על התורה? סיפור על מסירות נפש לתורה.

פרשת חוקת – אדם כי ימות באוהל

(וידאו לצפייה)

אדם כי ימות באוהל – איך? הרי כתוב ״וחי בהם״ ולא שימות בהם. מה ההגדרה של חיים? איך אפשר להרגיש מחובר לתורה. סיפורים על עמל התורה.

פרשת במדבר – למה התורה ניתנה במדבר?

(וידאו לצפייה)

בפרשת השבוע רואים איך שהתורה מאריכה מאוד, במניין של כל שבט ושבט. ולכאורה מדוע? הרי אין מילה מיותרת בתורה? אלא כדי להראות לנו כמה הקב"ה אוהב אותנו. כמה כל אחד חשוב לו. לכן הוא מונה אותנו כל הזמן מחדש.
ה' מסתכל על כל יהודי. לכל אחד יש מספר, יש שם. יש שבט ומשפחה. אם אדם יידע וירגיש ה' מסתכל עלי, איך אני צריך להראות. הוא יחשוב אחרת.

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה -חינוך הילדים

חג הפסח חג החינוך! והגדת לבנך!
מי אלו אותם בנים שמוזכרים בהגדה? כיצד יש להתייחס לכל אחד?
מה החשיבות של חינוך הילדים בדרך התורה. כמה ההורים צריכים להשקיע בחינוך של כל ילד. גם אם הוא לא הולך בדרך לא לרחק אותו. אלא אדרבה לדעת איך לקרב אותו.

פרשת תצווה – התורה מרכז החיים!

(וידאו לצפייה)

הפרשה מתחילה בציווי של הדלקת המנורה עם שמן זית- שהוא רומז לתורה. ולמה זה נכתב בין הפרשת המשכן ובין הפרשה של בגדי כהן גדול. לומר לנו- שאי אפשר להשכין את השכינה בלי התורה. ואפילו שבגדי כהן גדול מכפרים, התורה מכפרת על הכל.
למה שמחים בחודש אדר? למה היה גזירה בימי המן? משום שלא עסקו בתורה.
מרתק לצפייה!

פרשת תצווה -התורה מרכז החיים!

בפרשת השבוע ראינו שהקב״ה מצווה את בני ישראל לקחת שמן זית זך להעלות נר תמיד. ולכאורה מה הקשר של הפסוק הזה בין שתי הפרשיות של המשכן וכליו. לבין הפרשה של בגדי הכהן? מדוע זה נכנס באמצע שתי הפרשות?
התורה היא מרכז החיים של האדם!

פרשת יתרו -התורה שייכת לכולם!

(וידאו לצפייה)

למה ה' נתן לעם ישראל את התורה במדבר? ולא חיכה שיבואו לארץ?
מה הויכוח שהיה בין משה למלאכים? אמר להם-וכי למצרים ירדתם? וכי קנאה יש בינכם?
למה ה' היה צריך לכפות את התורה עליהם? הרי כבר קיבלו נעשה ונשמע?

פרשת יתרו -התורה שייכת לכולם!

אבל קודם צריך להבין מדוע ה׳ נתן את התורה במדבר מקום שממה בלי יישוב למה לא המתין עד שיגיעו לארץ?
ועוד מדוע התורה ניתנה דוקא ליוצאי מצרים ולא לאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב?

טו' בשבט -להתחבר לשורשים!

טו' בשבט הגיע חג לאילנות! -מה מיוחד באילנות, מה מייחד אותם משאר הבריאה. איזה תכונות נוכל ללמד מהאילן?
איך האילנות גדלים ונשארים לאורך עשרות שנים? מה מחזיק אותם? איך הם מתפקדים במשך כל הזמן הזה ?
הכל תלוי בשרש! אם יש שורשים חזקים -שום דבר לא ישבור אותנו!

פרשת בשלח-שכר הנשים המסייעות לבעלים

(וידאו לצפייה)

לכאורה מדוע הנשים שרו בשירת הים רק את הקטע של ״סוס ורכבו רמה בים?
מה שאלו הנשים את מרים שהיא ענתה להם ״ותען להם מרים״?
מדוע שלמה המלך אומר – לסוסתי ברכבי פרעה דימתיך רעייתי?
מה השכר של הנשים שמסייעות לבעלים ללמד תורה.

חנוכה לדורות!!

איפה מצאנו שרמוז בתורה על חג החנוכה? מדוע לא עשו זכר להרבה ניסים שקרו לעם ישראל? איך חנוכה נשאר לדורות?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות