קטגוריות

לשון הרע

פרשת שופטים – שמירת האיברים!

(וידאו לצפייה)

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך-בכל איבריך. מדוע על האדם לשים לעצמו שופטים ושוטרים, על איבריו. לשמור את עצמו שלא יפול. מדוע הנמלה לא צריכה קצין ומושל. ומה הלימוד מהנמלה. שמירת האיברים-שמירת העיניים, שמירת האזניים. והפה. איך אפשר לזכות לקבל פני השכינה?

פרשת שופטים – שמור על עצמך!

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, אומר הגאון מווילנא-בכל איבריך. שאדם צריך לשים לו שומרים ושוטרים בכל איבריו, שח"ו לא יכשל בעבירה.
איך עושים זאת? על מה צריך לשמור? מה זוכה האדם ששומר על העיניים?

פרשת קורח – כוחה של ליצנות!

מה ראה קורח לצאת נגד משה רבינו? איך חשב שיצליח? מה היה חסר לו?
מי היה קורח? מה כוחה של המחלוקת, מה כוח של מידות רעות-קנאה תאווה וכבוד. ביאור נפלא במחלוקת קורח ועדתו. מה גרם לו לרדת לבאר שחת.

פרשת קורח – הקנאה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם!

(וידאו לצפייה)

מה ראה קורח לצאת נגד משה רבינו? איך חשב שיצליח? מה היה חסר לו?
מי היה קורח? מה כוחה של המחלוקת, מה כוח של מידות רעות-קנאה תאווה וכבוד. ביאור נפלא במחלוקת קורח ועדתו. מה גרם לו לרדת לבאר שחת.

פרשת שלח לך – חטא המרגלים -עין טובה!

חטא המרגלים -מה התביעה שהייתה עליהם שהוציאו דיבה רעה על הארץ, הרי לשם כך נשלחו? ומדוע נענשו?
הכל תלוי בהסתכלות של האדם.
עין טובה!

פרשת תזריע -על מה באים נגעים על האדם?

(וידאו לצפייה)

הפרשה מתארת את הנגעים שבאים על האדם. בהתחלה על הבית ואח"כ על הבגדים, עד שמגיע לאדם עצמו. ה' שולח לאדם סימנים. ואם לא מתעורר זה מגיע אליו. משל ונמשל. ואדם צריך לבא אל הכהן. ואם הכל הפך לבן הוא טהור. ולמה? כי אדם מגיע להכנעה. וזה מה שהקב"ה רוצה.
למה באים נגעים על האדם?

פרשת תזריע -על מה באים נגעים לאדם?

בפרשת השבוע אנו רואים את כל העניין של המצורע שבאים עליו נגעים. בתחילה באים על ביתו, על הכלים. ואח"כ עליו. ומדוע?
ה' שולח לאדם סימנים. ואם לא מתעורר זה מגיע אליו. משל ונמשל. ואדם צריך לבא אל הכהן. ואם הכל הפך לבן הוא טהור. ולמה? כי אדם מגיע להכנעה. וזה מה שהקב"ה רוצה. מה החומרא של דיבור לשון הרע?

פרשת מצורע – לשון הרע כנגד כל התורה!

מדוע כ"כ חמור העניין של לשון הרע? מה השייכות של לשון הרע לנגד הצרעת? איך אפשר להישמר מהאיסור החמור הזה?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות