קטגוריות

מלחמת היצר

פרשת תולדות – אל תהיה באמצע!

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר למה זה אנכי. רבקה לא יודעת מה יש לה בפנים. וכל פעם שהייתה עוברת ליד בתי מדרשות היה בועט לצאת. וכשהיתה עוברת ליד בתי עבודה זרה רצה לצאת. עד שאמר לה-שיש לה שני בנים. אחד צדיק ואחד רשע. ואז היא נרגעה. כי אמרה-עדיך אחד צדיק ואחד רשע-מאשר אחד שהוא רוצה גם וגם. עלינו לדעת איפה אנחנו נמצאים. בצד הקדושה או בצד השני ח"ו. כל החיים יש מלחמה בין הצדדים. שלא נהיה באמצע-ונפסיד מכל הכיוונים. זה הזמן להחליט!!

פרשת כי תצא – מלחמת היצר

כי תצא למלחמה על אוביך? מי האויב הגדול של האדם? איך אפשר לנצח במלחמה הזו נגד היצר הרע?
מה ההוכחה שעל האדם לקיים את כל מצוות התורה?

ביעור חמץ – לבער את היצר הרע

ביעור חמץ – לבער את היצר הרע. ידוע כל העניין של הזהירות שיש מפסח מחמץ. בתורה כתוב ולא יראה לך חמץ בכל גבולך. ולכאורה מה כל העניין של החמץ שאסור בפסח. ? מה החשש הנוראי שיש שאפילו חמץ במשהו אנחנו נזהרים שלא יהיה? ולמה התורה כ"כ הקפידה בדבר הזה? הרי אם כל העניין זה לזכור […]

חג החירות -איך אפשר להרגיש בן חורין?

חג החירות -מהו בן חורין? חג הפסח נקרא גם חג החירות. שבו יצאנו ממצרים. כמו שאומרים בתפילה זמן חירותינו. וכן בהגדה אומרים : עבדים היינו.. עתה בני חורין. ולכן יושבים כמו מלכים בהסבה להרגיש את החירות. אבל איך אפשר להרגיש בן חורין? מה זה בן חורין? ויותר צריך להבין : שהרי המדרש אומר : והמכתב […]

פרשה וישב בקצרה-איך להנצל מהיצר הרע?

(וידאו לצפייה)

הפרשה מספרת על יוסף הצדיק שנלקח ונמכר למצרים עיר של כל הזוהמה והטומאה ושל הוא עומד בנסיון קשה של אשת פוטיפר שהיא פיתתה אותו כל הזמן לעשות חטא. ואפילו שהיה קשה לו הוא עמד בנסיון. אבל צריך להבין איך יוסף מחייב את הרשעים? מה שייך ללמד ממנו? מה הם העצות להלחם עם היצר הרע? ומה לומדים מיוסף.

פרשת תולדות – יעקב ועשיו -מלחמת החיים!

(וידאו לצפייה)

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר למה זה אנכי. רבקה לא יודעת מה יש לה בפנים. וכל פעם שהייתה עוברת ליד בתי מדרשות היה בועט לצאת. וכשהיתה עוברת ליד בתי עבודה זרה רצה לצאת. עד שאמר לה-שיש לה שני בנים. אחד צדיק ואחד רשע. ואז היא נרגעה. כי אמרה-עדיך אחד צדיק ואחד רשע-מאשר אחד שהוא רוצה גם וגם. עלינו לדעת איפה אנחנו נמצאים. בצד הקדשוה או בצד השני ח"ו. כל החיים יש מלחמה בין הצדדים. שלא נהיה באמצע-ונפסיד מכל הכיוונים. זה הזמן להחליט!!

פרשה וישב – איך להינצל מהיצר הרע?

(וידאו לצפייה)

הפרשה מספרת על יוסף הצדיק שנלקח ונמכר למצרים עיר של כל הזוהמה והטומאה ושל הוא עומד בנסיון קשה של אשת פוטיפר שהיא פיתתה אותו כל הזמן לעשות חטא. ואפילו שהיה קשה לו הוא עמד בנסיון.
אבל צריך להבין איך יוסף מחייב את הרשעים? מה שייך ללמד ממנו?
מה הם העצות להלחם ביצר הרע? ומה לומדים מיוסף.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות