קטגוריות

מסירות נפש

פרשת וירא -אל תביט לאחור!

ראינו בפרשה שהקב"ה הפך את סדום. ולכאורה מדוע זכה לוט להינצל מסדום? מדוע זכה לוט שיצא ממנו דוד המלך? מדוע אשת לוט נהפכה לנציב מלח?
רק אדם שיודע לא להסתכל אחורה! להמשיך קדימה! יכול להלחם נגד היצר הרע!

פרשת נח- כל דור והניסיונות שלו!

נח איש צדיק תמים היה בדורותיו- יש שדרשו אותו לשבח, ויש שדרשו אותו לגנאי, שאם היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב. ולכאורה מה המחלוקת בין שתי הדיעות? למה התורה הדגישה שהוא היה צדיק בדור שלו? מה המוסר השכל שאנו יכולים ללמד מכך?

חג הסוכות – ענני כבוד בזכות מי?

חג הסוכות זכינו בזכות ענני כבוד שהיו לעם ישראל במדבר. בזכות מי זכינו לענני כבוד? מדוע עודים זכר רק לענני כבוד ולא למן ולבאר של מרים? מדוע עושים סכך מהפסולת של העצים? מאמר מחזק!

פרשת תזריע – ברית המילה!

ראינו בפרשה את המצווה של ברית מילה. שכל יהודי שנולד חייב למול, ביום השמיני. ולכאורה מה העניין בברית מילה? איך עם ישראל כולו מוסר נפש בשביל מצווה זו יותר משאר המצוות? מה טעם יש בה?

האם באמת יצאנו ממצרים?!

ולכאורה מדוע דוקא בחג הפסח יש חיוב להרגיש כאילו יצאנו ממצרים? איך יכולים לצוות עליו ולחייב אותו להרגיש כך? ועוד צריך להבין מדוע הקב״ה ציווה על בני ישראל לשים דם על המשקופים?
מי שלט מוכן לעשות מסירות נפש למען בורא עולם לא יצא ממצריים!

פרשת ויקרא – מהות הקרבנות הקרבת הלב!

בפרשת השבוע רואים את כל העניין של הקרבנות. ולכאורה לא מובן מדוע אדם שחטא צריך להביא קרבן? איך בדיוק מתכפר לו חטאו בכך? מדוע עשיר צריך להביא קרבן שלם. ואילו עני יכול להביא סולת או שתי תורים בני יונה?
אלא כל מהות הקרבנות זה הקרבת הלב של האדם.

פרשת יתרו -להיות יהודי בכל המצבים

איך יתכן שהפרשה הכי חשובה בתורה נקראית דוקא על שם יתרו. במקום להיות פרשת מתן תורה?
מדוע משה רבינו מספר ליתרו את כל מה שהם עברו? הרי הוא כבר שמע הכל. ולכן הוא בא להתגייר.
להיות יהודי -בכל המצבים.

חנוכה לדורות!!

איפה מצאנו שרמוז בתורה על חג החנוכה? מדוע לא עשו זכר להרבה ניסים שקרו לעם ישראל? איך חנוכה נשאר לדורות?

שביעי של פסח – מדוע חוגגים?

לכאורה מדוע אנחנו חוגגים חג שני של פסח? מה היה חסר בחג הראשון? למה צריכים לחגוג שוב? ועוד צריך להבין מדוע הקב״ה היה צריך לנסות את עם ישראל בנסיון של קריעת ים סוף? הרי יכל להראות להם שפרעה מת ע״י שיבלע באדמה או שיקבל מטר של אבנים מהשמיים. למה דוקא ע״י קריעת ים סוף?
איך אדם יכול לקרוע את הים סוף שלו?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות