קטגוריות

מתן תורה

שמחת תורה-למה עכשיו חוגגים?

(וידאו לצפייה)

מדוע עכשיו חוגגים את השמחה עם התורה? מדוע לא שמחים עם התורה בשבועות, שזה הזמן הכי מתאים לרקוד ולשמוח. שאחרי שקיבלנו אותה מיד אנו שמחים. ולמה רק עכשיו?
משל ונמשל של המגיד מדובנא!

פרשת במדבר – למה התורה ניתנה במדבר?

(וידאו לצפייה)

בפרשת השבוע רואים איך שהתורה מאריכה מאוד, במניין של כל שבט ושבט. ולכאורה מדוע? הרי אין מילה מיותרת בתורה? אלא כדי להראות לנו כמה הקב"ה אוהב אותנו. כמה כל אחד חשוב לו. לכן הוא מונה אותנו כל הזמן מחדש.
ה' מסתכל על כל יהודי. לכל אחד יש מספר, יש שם. יש שבט ומשפחה. אם אדם יידע וירגיש ה' מסתכל עלי, איך אני צריך להראות. הוא יחשוב אחרת.

מתן תורה – למה בכפייה?

האם באמת הקב"ה בחר בנו מכל העמים? מדוע היה צריך לכפות עלינו הר כגיגית שנקבל את התורה? הרי עם ישראל אמרו "נעשה ונשמע"?
מה היה בשעת מתן תורה?

חג השבועות – מגילת רות ודוד המלך!

(וידאו לצפייה)

למה נקרא החג בשם חג השבועות? למה קוראים מגילת רות? למה קוראים את התיקון כל הלילה? סיפור מגילת רות, סיפורים על דוד המלך. מרתק ביותר!!‏

מעמד הר סיני!! קבלת התורה!

(וידאו לצפייה)

מעמד הר סיני!! קבלת התורה! מדוע הקב"ה היה צריך לכפות עלינו הר כגיגית אם קיבלו את התורה? מה מיוחד ביום חג השבועות? מדוע ערים כל הלילה? מדוע טובלים במקווה? מדוע קוראים את התיקון?

חג השבועות – איך זוכים לקבל תורה?

חג השבועות- איך זוכים לקבל תורה? נמצאים אנו בימים האחרונים של ספירת העומר ימי הכנה לקראת חג השבועות. כידוע שהארבעים ותשע ימים של ספירת העומר הינם ימים קדושים מאוד ולפי הרמב"ן יש להם קדושה של חול המועד והם בדיוק כנגד ארבעים ושמונה קניינים של התורה. שכך כל יום יש לעבוד על קניין אחד. וביום הארבעים […]

שבועות – החתונה המושלמת!!

(וידאו לצפייה)

אנו אומרים כל יום-אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. האם באמת ה' בחר בנו? או שלא היה לו ברירה למי לתת את התורה?
למה כפה עלינו הר כגיגית? הרי עם ישראל היו מוכנים לקבל את התורה.?
האירוסין והנישואין של הקב"ה ועם ישראל. עם חופה ושטר כתובה.
מרתק ביותר!!

מהות חג השבועות – להגיע לידי שינוי אמיתי בחיים!

מה המהות של חג השבועות? מדוע נשארים ערים כל הלילה? מדוע טובלים במקווה בלילה? למה אוכלים מאכלי חלב?

פרשת יתרו -להיות יהודי בכל המצבים

איך יתכן שהפרשה הכי חשובה בתורה נקראית דוקא על שם יתרו. במקום להיות פרשת מתן תורה?
מדוע משה רבינו מספר ליתרו את כל מה שהם עברו? הרי הוא כבר שמע הכל. ולכן הוא בא להתגייר.
להיות יהודי -בכל המצבים.

פרשת יתרו -התורה שייכת לכולם!

(וידאו לצפייה)

למה ה' נתן לעם ישראל את התורה במדבר? ולא חיכה שיבואו לארץ?
מה הויכוח שהיה בין משה למלאכים? אמר להם-וכי למצרים ירדתם? וכי קנאה יש בינכם?
למה ה' היה צריך לכפות את התורה עליהם? הרי כבר קיבלו נעשה ונשמע?

הוכחה שתורה מן השמים!!

(וידאו לצפייה)

הוכחה שתורה מן השמיים!! איך אפשר להוכיח שעם ישראל קיבל תורה מה' יתברך? מה ההוכחה שיש למעמד הר סיני? מדוע עם ישראל היו צריכים לקבל גם תורה שבע"פ?

פרשת יתרו -התורה שייכת לכולם!

אבל קודם צריך להבין מדוע ה׳ נתן את התורה במדבר מקום שממה בלי יישוב למה לא המתין עד שיגיעו לארץ?
ועוד מדוע התורה ניתנה דוקא ליוצאי מצרים ולא לאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות