קטגוריות

סוכות

Hoshana Rabbah

(וידאו לצפייה)

ערוך את הסרטון
What is Hoshana Raba?
Why we stay awake all Night and learn Torah?
why we have The final final day of the divine “judgment” after Yom Kippur?
Why do we beat the arava?
what is the Segulot of the arava?

מאמר על האושפיזין -תלמד מהם לחיים!

כל יום מימי חג הסוכות -יש לנו אושפיזין האבות הקדושים, ומשה ואהרון ויוסף ודוד.
מדוע אנחנו צריכים שיבואו להיות איתנו בסוכה? האם באמת הם באים ? מה אפשר ללמד מהם לחיי היום היום..?

Sukkot -The Meaning of Sukkot and Four Species

(וידאו לצפייה)

Shiur about sukkot!! Why we need to be happy in suckot?
What is the meaning behind the Four Species?

ארבעת המינים – קח את עצמך בידיים!

חג הסוכות, אנו נוטלים ארבעת המינים : לולב אתרוג הדס וערבה.
וצריך להבין מדוע דוקא התורה ציוותה אותנו לקחת דוקא את המינים האלו?
מדוע האתרוג הוא נפרד משאר המינים? למה צריך לבדוק שלא יהיו בו שום פגימות או נקודות שפוסלות אותו? ואילו בשאר מינים לא צריך? מדוע מברכים על נטילת לולב ולא על שאר המינים? למה אנו מנענעים בארבעת המינים?

מהות השמחה בחג הסוכות!

ושמחת בחגיך – מדוע התורה מחייבת אותנו לשמוח בחג הסוכות? איך אפשר לשמוח בדירת ארעי? מה עושה את האדם שמח? מדוע שמחים 7 ימים?

ושמחת בחגיך – איך אפשר להיות בשמחה!

(וידאו לצפייה)

ושמחת בחגיך – איך אפשר להיות בשמחה בחג הסוכות? מדוע זה החג שצריכים להיות בו בשמחה?
למה צריך לבנות סוכה? למה הסוכה רומזת ? ומה ארבעת המינים רומזים?
מי ששמח בסוכות ישמח לכל השנה!

הושענא רבה – החותם האחרון!

(וידאו לצפייה)

הושענא רבה! החותם האחרון!
מדוע לומדים כל הלילה? מדוע מקיפים את התיבה ואומרים הושענות? מדוע עושים חבטת ערבה? מתי נשלחים הפתקים עם גמר החתימה?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות