קטגוריות

עבודת ה'

פרשת שמות -של נעלך מעל רגלך- התנהגות של מנהיג!

לכאורה צריך להבין מדוע אמר הקב"ה למשה להוריד את נעליו? הרי לא מצינו שהקב"ה אמר לאבות הקדושים להוריד את הנעליים? ומדוע אמר לו כך? ועוד-למה דוקא עכשיו?
אלא הקב"ה רצה לומר לו, איך צריך להיות כמו מנהיג. מנהיג צריך להרגיש את הכאב של עם ישראל.
על דרך הרמז אפשר לומר- של נעליך מעל רגליך! "הסנה אינו בוער" אם אדם רואה שאין לו חשק לעבודת ה'. צריך להוריד מעליו את ההרגלים הלא טובים שלו.

פרשת תולדות – אל תהיה באמצע!

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר למה זה אנכי. רבקה לא יודעת מה יש לה בפנים. וכל פעם שהייתה עוברת ליד בתי מדרשות היה בועט לצאת. וכשהיתה עוברת ליד בתי עבודה זרה רצה לצאת. עד שאמר לה-שיש לה שני בנים. אחד צדיק ואחד רשע. ואז היא נרגעה. כי אמרה-עדיך אחד צדיק ואחד רשע-מאשר אחד שהוא רוצה גם וגם. עלינו לדעת איפה אנחנו נמצאים. בצד הקדושה או בצד השני ח"ו. כל החיים יש מלחמה בין הצדדים. שלא נהיה באמצע-ונפסיד מכל הכיוונים. זה הזמן להחליט!!

פרשת לך לך – תתחיל ללכת – תתקדם הלאה!!

מדוע התורה לא מספרת לנו מי היה אברהם אבינו? מאיפה הוא הגיע? מה הרקע שלו? מדוע הקב״ה אמר לו – לך לך מארצך? ממולדתך ומבית אביך? והוא מבטיח לו כ״כ הרבה הבטחות? הרי אם הוא רוצה להעשיר אותו או לתת לו ילדים, שיביא לו כאן! מדוע צריך ללכת?! לעזוב הכל??
לך לך -תתחיל ללכת!! יהודי תמיד צריך להיות במצב של הליכה- התקדמות!! אל תעצור!!

פרשת ואתחנן – כוחה של תפילה!

(וידאו לצפייה)

למה אנחנו צריכים להתפלל? הרי הקב"ה יודע מה אנחנו צריכים? מה הכח שיש בתפילה? איך אפשר לשנות את המזל ע"י התפילה?
באיזה דרך אפשר לבקש הכל מבורא עולם?
שיחה קצרה ומרתקת על התפילה.

פרשת פנחס – שכר על המצוות בעולם הזה

(וידאו לצפייה)

איך קיבל שכר על מעשיו בעולם הזה?
למה משה רבינו לא קיבל שכר על מה שהשיב את חמתו של הקב"ה?
ביאור נפלא ע"י משלים וסיפורים .

פרשת במדבר -כל אחד והדרך שלו

פרשת במדבר מדוע התורה מחלקת את השבטים? מדוע כל שבט יש לו דגל אחר וסדר מחנה אחר? מדוע היו צריכים להפריד בינהם עד כדי כך שהיה אסור להם להתחתן אחד עם השני? מדוע לא להיות מאוחדים כולם ביחד? מה התורה מתארת לנו באריכות כל שבט כמה בדיוק הם היו? הרי אין בזה שום תועלת נצחית. […]

פרשת תזריע -על מה באים נגעים על האדם?

(וידאו לצפייה)

הפרשה מתארת את הנגעים שבאים על האדם. בהתחלה על הבית ואח"כ על הבגדים, עד שמגיע לאדם עצמו. ה' שולח לאדם סימנים. ואם לא מתעורר זה מגיע אליו. משל ונמשל. ואדם צריך לבא אל הכהן. ואם הכל הפך לבן הוא טהור. ולמה? כי אדם מגיע להכנעה. וזה מה שהקב"ה רוצה.
למה באים נגעים על האדם?

פרשת וישלח – הסתפקות במועט!

הפגישה בין יעקב לעשיו. יעקב מגיע ומבקש מאחיו לקבל את המתנה שהביא לו. עשיו עונה לו -יש לי רב אחי! יעקב עונה לו "יש לי כל"..מה ההבדל בינהם? יש אדם שיש לו הכל , אבל אין לו כלום. ויש אדם שאין לו כלום, אבל יש לו הכל.
הכל תלוי באמונה של האדם .

פרשת וישלח – מאחורי הקלעים של המפגש בין יעקב לעשיו

(וידאו לצפייה)

מה בדיוק קרה במפגש בין יעקב לעשיו? ומדוע יעקב פחד מעשיו? למה הוא רצה למצוא חן בעיניו? מדוע עשיו שואל אותו מי אלה לך? מהי הסגולה להינצל מעין הרע? והלימוד ההתמסרות לחינוך ילדינו הנלמד מיעקב אבינו

פרשת וישלח – המאבקים בחיים !!

בפרשת השבוע יעקב אבינו נלחם עם המלאך שהיה שרו של עשיו. ולכאורה מדוע כתוב שהיו מעלים אבק עד כיסא הכבוד? מה המשמעות של זה? אדם צריך לדעת לההאבק ביצר הרע. וכל מאבק שלנו מגיע לבורא עולם!!

פרשת נח -התלהבות בעבודת ה'!

פרשת נח -התלהבות בעבודת ה'! "ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית" ולכאורה צריך להבין, מדוע כתוב, ויקח. ולא כתוב ויקחו? אומר רש"י –אלא משום שנתאמץ שם במצווה יותר מיפת, לכן זכו בניו לטלית של ציצית. ויפת זכה לקבורה לבניו. לעתיד לבא במלחמת גוג ומגוג. אבל עדיין יש לתמוה? שהרי שניהם […]

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות