קטגוריות

עמל התורה

פרשת מטות – התורה – הכח לנצח במלחמה!

משה רבינו שולח למלחמת מדיין. אלף למטה אלף למטה .שהיו אלף שיוצאים למלחמה. ואלף שיושבים ולומדים תורה כנגדם. כי בלי התורה אי אפשר לנצח במלחמה. וכן מצינו עוד כמה דוגמאות בתורה ובחז"ל, שרק התורה היא מגינה על עם ישראל.

פרשת חוקת – מסירות נפש לתורה!

התורה אומרת – זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית אלא מי שממית עצמו עליה. ולכאורה כתוב "וחי בהם" ולא שימות בהם. ומדוע צריך להמית את עצמו על התורה? סיפור על מסירות נפש לתורה.

פרשת חוקת – אדם כי ימות באוהל

(וידאו לצפייה)

אדם כי ימות באוהל – איך? הרי כתוב ״וחי בהם״ ולא שימות בהם. מה ההגדרה של חיים? איך אפשר להרגיש מחובר לתורה. סיפורים על עמל התורה.

פרשת בחוקותי – תתחבר תקבל!

אם בחוקותי תלכו..ונתתי..מה השייכות בין הגשם והיבול שגודל בארץ, וכן השלום בארץ, ללימוד התורה וקיום המצוות? הרי זה טבע העולם, יורד גשם וגודלת התבואה. אם יש אויבים אז יש מלחמות, ואין שלום. ואם מנצחים אז יש שלום בארץ. מה השייכות ללימוד התורה?

חג החירות -איך אפשר להרגיש בן חורין?

חג החירות -מהו בן חורין? חג הפסח נקרא גם חג החירות. שבו יצאנו ממצרים. כמו שאומרים בתפילה זמן חירותינו. וכן בהגדה אומרים : עבדים היינו.. עתה בני חורין. ולכן יושבים כמו מלכים בהסבה להרגיש את החירות. אבל איך אפשר להרגיש בן חורין? מה זה בן חורין? ויותר צריך להבין : שהרי המדרש אומר : והמכתב […]

פרשת תצווה – התורה מרכז החיים!

(וידאו לצפייה)

הפרשה מתחילה בציווי של הדלקת המנורה עם שמן זית- שהוא רומז לתורה. ולמה זה נכתב בין הפרשת המשכן ובין הפרשה של בגדי כהן גדול. לומר לנו- שאי אפשר להשכין את השכינה בלי התורה. ואפילו שבגדי כהן גדול מכפרים, התורה מכפרת על הכל.
למה שמחים בחודש אדר? למה היה גזירה בימי המן? משום שלא עסקו בתורה.
מרתק לצפייה!

פרשת תצווה -התורה מרכז החיים!

בפרשת השבוע ראינו שהקב״ה מצווה את בני ישראל לקחת שמן זית זך להעלות נר תמיד. ולכאורה מה הקשר של הפסוק הזה בין שתי הפרשיות של המשכן וכליו. לבין הפרשה של בגדי הכהן? מדוע זה נכנס באמצע שתי הפרשות?
התורה היא מרכז החיים של האדם!

פרשת יתרו -התורה שייכת לכולם!

אבל קודם צריך להבין מדוע ה׳ נתן את התורה במדבר מקום שממה בלי יישוב למה לא המתין עד שיגיעו לארץ?
ועוד מדוע התורה ניתנה דוקא ליוצאי מצרים ולא לאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב?

חנוכה לדורות!!

איפה מצאנו שרמוז בתורה על חג החנוכה? מדוע לא עשו זכר להרבה ניסים שקרו לעם ישראל? איך חנוכה נשאר לדורות?

חנוכה – פך שמן טהור

מדוע חיפשו פח שמן טהור? הרי טומאה הותרה בציבור? מדוע היוונים טמאו את השמנים ולא שפכו אותם? אלא הם רצו לטמאות את הכל. וכאן זה רומז ללימוד התורה, שצריכה להיות בקדושה ובטהרה. בלי שום הפרעות מבחוץ. להיות מנותקים מהעולם הגשמי.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות