קטגוריות

עשרת המכות

פרשת בא -ה' איתך בכל מצב

(וידאו לצפייה)

ה' אומר למשה-בא אל פרעה. למה לא אמר לו-לך? כי רצה לומר לו-בא נלך ביחד. אני בא איתך.
ה' נמצא איתך בכל מצב, גם שחושבים שקשה ולא הולך כלום, ה' איתנו.
סיפור מרגש-על אדם שחלם על מאורעות חייו. ומה עונה לו בורא עולם!!

פרשת בא -עשרת המכות מידה כנגד מידה

(וידאו לצפייה)

בפרשת השבוע אנו רואים איך הקב"ה התעלל במצריים, ונתן להם מכות. מדוע דוקא הם קיבלו את המכות האלו? למה ה' נתן להם כ"כ הרבה מכות? הרי יכל להוציא את עם ישראל בלי שום בעיה?
אלא הקב"ה נוהג תמיד מידה כנגד מידה. לפי מה שהם גרמו לעם ישראל, כך בדיוק הם קיבלו.
לפי איך שאדם פועל בחייו, ועושה, הוא מקבל אותו דבר חזרה.

פרשת בא – לצאת מעבדות בצעדים קטנים!

מדוע משה אמר לפרעה שהם ייצאו רק לשלשה ימים ? למה הקב״ה אמר לאברהם אבינו- ואחרי כן יצאו ברכוש גדול? מה הניחום בזה? ועוד – מדוע אמר להם להשאיל מהמצרים כסף וזהב ולא לקחת מהם?

מכת צפרדע -להתחבר לבורא עולם!

מדוע היה צריך את מכת צפרדע-? למה הצפרדע הייתה אחת ואח"כ יצאו ממנה הרבה צפרדעים? ולמה זו המכה היחידה שנשארה ביאור? צפרדע =ציפור דיעה.

פרשת וארא -הכרת הטוב!

בפרשת השבוע אנו רואים שמשה רבינו לא רצה להכות על היאור ועל האדמה משום שהיה חייב להם הכרת הטוב. ולכאורה מדוע? הרי הם דוממים? ומה העניין שיש בהכרת הטוב לדבר דומם?
כמה אנחנו צריכים להכיר טובה לזולת, ולכל מה שגמל לנו טובה, ועל אחת כמה וכמה לבורא עולם@

פרשת וארא – עשרת המכות -אין עוד מלבדו!

מדוע הקב"ה היה צריך להביא 10 מכות על מצריים? הרי היה יכול להביא להם מכה אחת ולהוציא אותם ממצרים? מה היה המטרה של המכות?
מדוע ר' יהודה היה נותן בהם סימנים? מה רצה לרמוז בכך?
כל אחד והמכות שלו בחיים. לעורר את האדם, באמונה בבורא עולם!
אם נתעורר בזמן לא נקבל מכות.

פרשת וארא – עשרת המכות בשביל מה?

(וידאו לצפייה)

מדוע הקב"ה היה צריך להביא 10 מכות על מצריים? הרי היה יכול להביא להם מכה אחת ולהוציא אותם ממצרים? מה היה המטרה של המכות?
מדוע ר' יהודה היה נותן בהם סימנים? מה רצה לרמוז בכך?
כל אחד והמכות שלו בחיים. לעורר את האדם, באמונה בבורא עולם!
עשרת המכות בהמחשה. מה קרה שם בדיוק? מרתק ביותר!

פרשת וארא – עשרת המכות מידה כנגד מידה!

ה' הביא את עשר מכות על המצרים-הכל מידה כנגד מידה. כל מה שהם עשו לעם ישראל, הם קיבלו בחזרה. בקדירה שבשלו בה נתבשלו.
כל מה שאדם עושה-מקבל כנגד זה אותו דבר. דע מה למעלה -ממך. מה שבא מלמעלה -זה ממך. מהמעשים שלך. !!

כנגד ארבעה בנים דיברה תורה -חינוך הילדים

חג הפסח חג החינוך! והגדת לבנך!
מי אלו אותם בנים שמוזכרים בהגדה? כיצד יש להתייחס לכל אחד?
מה החשיבות של חינוך הילדים בדרך התורה. כמה ההורים צריכים להשקיע בחינוך של כל ילד. גם אם הוא לא הולך בדרך לא לרחק אותו. אלא אדרבה לדעת איך לקרב אותו.

פרשת וארא -לדעת להכיר טובה!

(וידאו לצפייה)

רואים בפרשת השבוע איך שמשה רבנו לא רצה להכות את היאור, ולא להכות את עפר הארץ כי היה חייב להם הכרת הטוב. אפילו שהיו דברים דוממים. כ"ש אנו צריכים להכיר טובה למי שאמר והיה העולם.

עשרת המכות – מידה כנגד מידה!

(וידאו לצפייה)

ה' הביא את עשר מכות על המצרים-הכל מידה כנגד מידה. כל מה שהם עשו לעם ישראל, הם קיבלו בחזרה.
בקדירה שבשלו בה נתבשלו. כל מה שאדם עושה-מקבל כנגד זה אותו דבר.
דע מה למעלה -ממך. מה שבא מלמעלה -זה ממך. מהמעשים שלך. !!

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות