קטגוריות

פורים

למה מתחפשים בפורים?

מה המקור למנהג להתחפש בפורים?
מדוע יש עניין להתחפש?
מי הראשון בתנ"ך שלבש תחפושת?

למה אוכלים אזני המן בפורים?

למה אוכלים אזני המן בפורים?
וכן צריך להבין למה צריך למחות את זכר עמלק.?
איך מוחים את עמלק בקריאת המגילה ?

The Hidden Story of Megillat Esther

(וידאו לצפייה)

Why should dress up on Purim?
Why not G-d's name appears In the megillah?
why we need to give Purim Packages on Purim?
What lessons are we meant to learn, and how does the story of Purim have an relevance to us?
the hidden story of megilat esther!

פרשת תצווה – התורה מרכז החיים!

(וידאו לצפייה)

הפרשה מתחילה בציווי של הדלקת המנורה עם שמן זית- שהוא רומז לתורה. ולמה זה נכתב בין הפרשת המשכן ובין הפרשה של בגדי כהן גדול. לומר לנו- שאי אפשר להשכין את השכינה בלי התורה. ואפילו שבגדי כהן גדול מכפרים, התורה מכפרת על הכל.
למה שמחים בחודש אדר? למה היה גזירה בימי המן? משום שלא עסקו בתורה.
מרתק לצפייה!

פורים מאחורי המסיכה -הרצאה מתוך ערוץ הידברות!

(וידאו לצפייה)

מדוע שמחים בפורים? ולכאורה הרי כל השנה יש ציווי להיות בשמחה, ומה התחדש בפורים? ועוד- יש הלכה שצריך לתת משלוח מנות, ומתנות לאביונים. ולכאורה מדוע? מה השייכות של זה לפורים?
ועוד צריך להבין- מדוע מתחפשים בפורים? מאחורי המסיכה! גילוי הקב"ה בשעת הסתר פנים!

סיפור המגילה -מאחורי הקלעים!

(וידאו לצפייה)

למה מתחפשים בפורים? מדוע שולחים משלוחי מנות? ולמה דוקא עכשיו הזמן לתת מתנות לאביונים יותר משאר השנה? למה אדם שקרא את המגילה למפרע לא יצא?
מדוע שמו של הקב"ה לא מוזכר במגילה?
סיפור המגילה-מאחורי הקלעים של המגילה. עם מוסר חזק ומרתק!!
עם מקורות חז"ל מהגמרא ומדרשים . מה קרה שם בדיוק? ואיך הכל הסתדר לטובה?

למה מתחפשים בפורים? מאחורי המסיכה

(וידאו לצפייה)

למה מתחפשים בפורים? מדוע שולחים משלוחי מנות? ולמה דוקא עכשיו הזמן לתת מתנות לאביונים יותר משאר השנה? למה אדם שקרא את המגילה למפרע לא יצא?
מדוע שמו של הקב"ה לא מוזכר במגילה?
סיפור המגילה-עם מוסר חזק ומרתק!! מאחורי הקלעים של המגילה.

סיפור לפורים – כל הפושט יד נותנים לו!

(וידאו לצפייה)

סיפור לפורים על הבעל שם טוב!! על מעלת יום הפורים! כל הפושט יד נותנים לו!!
מה שאדם מבקש ביום הזה -מתקבל!!
מרגש מאוד!!
לצפייה דרך אתר הידברות!! לחץ כאן:
http://www.hidabroot.org/he/video/196669

קריאת המגילה במרוקאית

(וידאו לצפייה)

קריאת המגילה במרוקאית, מפי החזן הרב יצחק לסרי.
אפשר ללמד בצורה מדוייקת איך לקרוא את המגילה בצורה פשוטה ויפה.

סיפור לפורים -כל הפושט יד נותנים לו!

סיפור על הבעל שם טוב!! ומעלת יום הפורים! כל הפושט יד נותנים לו!!
מה שאדם מבקש ביום הזה -מתקבל!!
הרצאה של הרב מתוך אתר הידברות.

Purim -Behind the mask

What is so special about Purim? why are we so happy on Purim
Why we are wearing costumes in Purim?
? What hiding Behind the mask

פרשת כי תישא – איך חטאו בחטא העגל?

(וידאו לצפייה)

איך יכול להיות שעם ישראל הגיעו לדרגה שחטאו בחטא העגל? איך אהרון עזר להם?
מה הקב"ה ציווה את משה לקחת מחצית השקל? למה זה מכפר על אותו החטא? למה הראה לו דוקא מטבע של אש? למה משה רבינו שבר את הלוחות?
ומדוע הקב"ה סלח לעם ישראל? מה הכוונה -הראה לו קשר של תפילין?
יג' מידות של רחמים.מה זה רחמים? מרתק מאוד

פרשת כי תישא – ביאור נפלא על חטא העגל ?

בפרשת השבוע אנו רואים שעם ישראל הגיעו למדרגה שחטאו בחטא העגל, ולכאורה לא מובן. איך יתכן שהגיעו למצב כזה שפל. עד כדי כך לכפור בה'? הרי זה היה דור דיעה שיצא ממצרים. וראו ניסים גלויים עין בעין. מה עניין מחצית השקל?
למה דוקא חצי? ועל מה היא באה לכפר?

מסיבת פורים בקהילה

(וידאו לצפייה)

מסיבת פורים בקהילת אהבת שלום -מרילנד ארה"ב
תחרות תחפושות, וסעודת מצווה.

חגי ישראל – פורים

מסיבת פורים בקהילת "אהבת שלום" אושן סיטי -מרילנד. תשע"ד. 2014

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות