קטגוריות

פרנסה

סגולות לחנוכה!!

סגולות לחג החנוכה. לפחדים : שהסתכל הרבה על הנרות של חנוכה כי ראשי תיבות נפש זה נר פתילה שמן… שזה דברים שקשורים לחנוכה.. וזה מרפא את נפשו את אדם… וטוב לקרוא לשמירה והצלחה את מזמור צ"א בתהילים שזה מזמור "יושב בסתר עליון.." ויש את זה בכל ספר תהילים… סגולה לרפואה! טוב זה למי שיש נרות […]

פרשת לך לך – תתחיל ללכת – תתקדם הלאה!!

מדוע התורה לא מספרת לנו מי היה אברהם אבינו? מאיפה הוא הגיע? מה הרקע שלו? מדוע הקב״ה אמר לו – לך לך מארצך? ממולדתך ומבית אביך? והוא מבטיח לו כ״כ הרבה הבטחות? הרי אם הוא רוצה להעשיר אותו או לתת לו ילדים, שיביא לו כאן! מדוע צריך ללכת?! לעזוב הכל??
לך לך -תתחיל ללכת!! יהודי תמיד צריך להיות במצב של הליכה- התקדמות!! אל תעצור!!

פרשת נח – מוסר השכל מתיבת נח

(וידאו לצפייה)

בשביל מה הקב״ה אמר לנח לבנות תיבה? וכי לא יכל להציל אותו בדרך אחרת? מדוע הקב״ה הביא מבל על העולם? מדוע נחתם דינם על הגזל? מה קרה לדור המבול שהשחיתו דרכם על הארץ? מה המוסר השכל שלומדים מתיבת נח?

פרשת נח – מהי אמונה מוחשית?

(וידאו לצפייה)

בפרשה אנו רואים שנח בנה תיבה במשך 120 יום. ואומרת התורה שנח לא נכנס לתיבה עד שדחפוהו המים. משום שהיה מקטני אמונה. איך יכול להיות? הרי הוא בנה תיבה במשך 120 שנה!! איך לא האמין שהקב״ה יביא מבול על הארץ?
מהי אמונה מוחשית??

פרשת בראשית -מה הקללה של האדם?

(וידאו לצפייה)

מדוע התורה מתארת את בריאת העולם? מדוע הקב"ה ברא את החושך? איך אפשר לצאת מחושך לאור? רק ע"י התורה הקדושה.
מה הקללה שיש לאדם? מדוע הקללה של האדם יותר משל האישה?
מה הקללה שיש לנחש? הרי יש לו פרנסה בכל מקום?
שיעור מרתק ביותר!!

פרשת בהעלותך – נסיון הפרנסה!

ירידת המן – מבחן האמונה
מדוע היה צריך להוריד כל יום מחדש? ולא היה מספיק להוריד הכל בפעם אחת? סיפורים ומשלים על האמונה בה׳ ועל הפרנסה של האדם.

פרשת בהר – מה לומדים ממצוות השמיטה

(וידאו לצפייה)

הפרשה מצווה אותנו על מצוות השמיטה. למה? מה הסיבה שצריך לשבות בשנה השביעית? מה התורה באה ללמד אותנו? מדוע אדם שעבר על איסור מדברי חכמים חמור יותר מאיסור תורה. הזהירות בדברי חכמים!!

פרשת בהר -פרנסה רק מבורא עולם!

(וידאו לצפייה)

הפרשה מצווה אותנו על מצוות השמיטה. ולמה? מה הסיבה שצריך לשבות בשנה השביעית? מה התורה באה ללמד אותנו. להראות לאדם שהפרנסה שלו באה רק מבורא עולם!! ולא מאיתנו!! גם אם זה נראה שאנחנו עושים כסף..

פרשת בהר – פרנסה רק מבורא עולם!

מדוע התורה מצווה אותנו על שנת השמיטה? מה העניין בכך? לא לעבוד שנה שלימה? כשהתורה מצווה על מצוות השבת זה מובן, שש ימים תעשה מלאכתך וביום השביעי תשבות. שאדם ינוח מכל עמל של השבוע. אבל מה העניין לשבות ממלאכה במשך שנה שלימה?

פרשת יתרו – אל תחמוד מה שלא שלך!

לא תחמוד – לכאורה צריך להבין איך אפשר לצוות על האדם משהו שלא תלוי בו? שהרי זה תלוי ברגשות הלב.
ועוד מדוע התורה מפרטת מה אסור לחמוד? הרי בסוף כתוב – וכל אשר לרעיך!

סגולה לפרנסה -פרשת המן לקריאה!

סגולה לפרנסה!!
מובא בשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל, כי סגולה לפרנסה לומר את פרשת המן – ואם אפשר, לאומרה שניים מקרא ואחד תרגום.
ובמיוחד ביום שלישי של פרשת בשלח.
ולומר יהי רצון מיוחד אחרי הקריאה!

פרשת וישלח – הסתפקות במועט!

הפגישה בין יעקב לעשיו. יעקב מגיע ומבקש מאחיו לקבל את המתנה שהביא לו. עשיו עונה לו -יש לי רב אחי! יעקב עונה לו "יש לי כל"..מה ההבדל בינהם? יש אדם שיש לו הכל , אבל אין לו כלום. ויש אדם שאין לו כלום, אבל יש לו הכל.
הכל תלוי באמונה של האדם .

פרשת בשלח – הקריעת ים סוף של כל אדם!

לכאורה מדוע הקב״ה היה צריך לנסות את עם ישראל בנסיון של קריעת ים סוף? הרי יכל להראות להם שפרעה וכל מצריים מתים ע״י שיבלעו באדמה או שיקבלו מטר של אבנים מהשמיים. למה דוקא ע״י קריעת ים סוף?
ועוד – הרי הגמרא אומרת (פסחים קיח.) קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף.
מה בדיוק היה קשה? וכי לקב״ה היה קושי לבקוע את הים?
ועוד – מה ההבדל בין שירת הים של הגברים, לשירה של הנשים ששרו עם מרים?
ומה לומדים מקריעת ים סוף?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות