קטגוריות

פרשת אמור

פרשת אמור-כל יהודי חשוב!!

ראינו בפרשה שיש הבדל בין כהן גדול לבין כהן הדיוט. שלכהן הדיוט מותר להטמא לשבעה קרובים שלו כשהם נפטרים. אבל לכהן גדול אסור אפילו לאביו ואמו. ולכאורה מה ההבדל בינהם ? הרי שניהם עובדים בבית המקדש והם קדושים. ומדוע אסור לכהן הגדול להטמא אפילו לקרובים שלו ביותר?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות