קטגוריות

פרשת בא

פרשת בא- איך מדברים בביטחון עצמי!

מדוע ה' אמר למשה רבינו שיבא לפרעה? הרי הוא הכביד את ליבו? איך אדם יכול לדבר בביטחון עצמי -ולגרום לשני להקשיב לו ולכבד את דבריו? יסוד לחיים מהפרשה.

פרשת בא -ה' איתך בכל מצב

(וידאו לצפייה)

ה' אומר למשה-בא אל פרעה. למה לא אמר לו-לך? כי רצה לומר לו-בא נלך ביחד. אני בא איתך.
ה' נמצא איתך בכל מצב, גם שחושבים שקשה ולא הולך כלום, ה' איתנו.
סיפור מרגש-על אדם שחלם על מאורעות חייו. ומה עונה לו בורא עולם!!

פרשת בא -עשרת המכות מידה כנגד מידה

(וידאו לצפייה)

בפרשת השבוע אנו רואים איך הקב"ה התעלל במצריים, ונתן להם מכות. מדוע דוקא הם קיבלו את המכות האלו? למה ה' נתן להם כ"כ הרבה מכות? הרי יכל להוציא את עם ישראל בלי שום בעיה?
אלא הקב"ה נוהג תמיד מידה כנגד מידה. לפי מה שהם גרמו לעם ישראל, כך בדיוק הם קיבלו.
לפי איך שאדם פועל בחייו, ועושה, הוא מקבל אותו דבר חזרה.

פרשת בא – מכת חושך – כל אחד והמכה שלו

כל אחד יש את המכת חושך שלו, יש אנשים שמצאים בחושך. לא רואים את האור. הכל חשוך, עצובים, ממורמרים, כל הזמן מתלוננים. יש שתי סוגים של חושך. יש חושך שלא רואים כלום, שהכל חשוך. אבל עדיין אפשר לשרוד, אפשר לחיות. אבל יש חושך שממש אי אפשר לזוז.

פרשת בא – עבד ה׳ אמיתי – בלי חשבונות!

פרשת בא: להיות עבד ה׳ אמיתי. בלי חשבונות. לכאורה צריך להבין מדוע התורה כ״כ מצווה אותנו להזכיר יציאת מצריים כל יום בוקר וערב בקריאת שמע? ובכל קידוש של שבת, ויום טוב. מה כ״כ העניין של סיפור יציאת מצריים שהרי זה משובח? הרי הקב״ה הכניס אותנו לשם בגלל מה שאמר אברהם אבינו – במה אדע כי […]

פרשת בא – לצאת מעבדות בצעדים קטנים!

מדוע משה אמר לפרעה שהם ייצאו רק לשלשה ימים ? למה הקב״ה אמר לאברהם אבינו- ואחרי כן יצאו ברכוש גדול? מה הניחום בזה? ועוד – מדוע אמר להם להשאיל מהמצרים כסף וזהב ולא לקחת מהם?

פרשת וארא – עשרת המכות -אין עוד מלבדו!

מדוע הקב"ה היה צריך להביא 10 מכות על מצריים? הרי היה יכול להביא להם מכה אחת ולהוציא אותם ממצרים? מה היה המטרה של המכות?
מדוע ר' יהודה היה נותן בהם סימנים? מה רצה לרמוז בכך?
כל אחד והמכות שלו בחיים. לעורר את האדם, באמונה בבורא עולם!
אם נתעורר בזמן לא נקבל מכות.

פרשת וארא – עשרת המכות מידה כנגד מידה!

ה' הביא את עשר מכות על המצרים-הכל מידה כנגד מידה. כל מה שהם עשו לעם ישראל, הם קיבלו בחזרה. בקדירה שבשלו בה נתבשלו.
כל מה שאדם עושה-מקבל כנגד זה אותו דבר. דע מה למעלה -ממך. מה שבא מלמעלה -זה ממך. מהמעשים שלך. !!

האם באמת יצאנו ממצרים?! -עבדים היינו?!

(וידאו לצפייה)

מדוע כל ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים?
מדוע הקב"ה ציווה על בני ישראל לשים את הדם על המשקוף? וכי הקב"ה צריך סימנים?
האם באמת יצאנו ממצרים? או שאנחנו עדיין נשארנו עבדים? איך אנחנו יכולים להרגיש שיצאנו ממצרים, ומיהו בן חורין אמיתי?
שיחה קצרה לחג הפסח!!

האם באמת יצאנו ממצרים?!

ולכאורה מדוע דוקא בחג הפסח יש חיוב להרגיש כאילו יצאנו ממצרים? איך יכולים לצוות עליו ולחייב אותו להרגיש כך? ועוד צריך להבין מדוע הקב״ה ציווה על בני ישראל לשים דם על המשקופים?
מי שלט מוכן לעשות מסירות נפש למען בורא עולם לא יצא ממצריים!

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות