קטגוריות

פרשת בשלח

האם באמת יצאנו ממצרים?! -עבדים היינו?!

(וידאו לצפייה)

מדוע כל ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים?
מדוע הקב"ה ציווה על בני ישראל לשים את הדם על המשקוף? וכי הקב"ה צריך סימנים?
האם באמת יצאנו ממצרים? או שאנחנו עדיין נשארנו עבדים? איך אנחנו יכולים להרגיש שיצאנו ממצרים, ומיהו בן חורין אמיתי?
שיחה קצרה לחג הפסח!!

פרשת בשלח -קריעת ים סוף -בזכות קיום המצוות!

פרשת בשלח -קריעת ים סוף בפרשת בשלח אנו רואים שעם ישראל יצאו ממצרים ועמדו מול ים סוף, איזה לחץ היה שם, המצרים מאחוריהם והים מלפניהם, התחילו לריב שם יש כאלו אמרו נתנה ראש ומשובב מצרימה. יש כאלו אמרו לקפוץ לים. כל שבט התחילו לריב מי יכנס ראשון למים. עד שקפץ נחשון בן עמינדב למים. ולא […]

שביעי של פסח -קריעת ים סוף!

(וידאו לצפייה)

מדוע בני ישראל פחדו להכנס לים? הרי האמינו בה'? למה רק אח"כ כתוב-ויאמינו בה' ובמשה עבדו? וכי לפני כן לא האמינו? מה היא אמונה מוחשית?
סיפור מרתק מאוד!!

קריעת ים סוף -בכח האמונה

עם ישראל יצאו ממצרים, לפתע עומדים על ים סוף ולא יודעים מה לעשות. איך היה להם ספק באמונה אם להכנס למים או לא? הרי הם היו עם שמאמינים בקב״ה. ומה היה הספק שלהם באמונה?

קריעת ים סוף -אמונה מוחשית!

(וידאו לצפייה)

איך עם ישראל שיצאו ממצרים לא הסכימו להכנס למים כשעמדו על ים סוף? הרי האמינו בקב"ה?
מהי אמונה מוחשית? סיפור מרתק שממחיש את העניין.
הרצאה קצרה ומרתקת!

סגולה לפרנסה -פרשת המן לקריאה!

סגולה לפרנסה!!
מובא בשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל, כי סגולה לפרנסה לומר את פרשת המן – ואם אפשר, לאומרה שניים מקרא ואחד תרגום.
ובמיוחד ביום שלישי של פרשת בשלח.
ולומר יהי רצון מיוחד אחרי הקריאה!

פרשת בשלח-שכר הנשים המסייעות לבעלים

(וידאו לצפייה)

לכאורה מדוע הנשים שרו בשירת הים רק את הקטע של ״סוס ורכבו רמה בים?
מה שאלו הנשים את מרים שהיא ענתה להם ״ותען להם מרים״?
מדוע שלמה המלך אומר – לסוסתי ברכבי פרעה דימתיך רעייתי?
מה השכר של הנשים שמסייעות לבעלים ללמד תורה.

פרשת בשלח – שכר הנשים שמסייעות בלימוד התורה

מה שכר הנשים שמסייעות לבעליהם ללמד תורה? מאיפה לומדים שמי שמסייע בידי עושי מצווה כאילו עשה זאת בעצמו? מדוע שלמה המלך מדמה את האישה לסוס של פרעה?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות