קטגוריות

פרשת וארא

פרשת בא – עבד ה׳ אמיתי – בלי חשבונות!

פרשת בא: להיות עבד ה׳ אמיתי. בלי חשבונות. לכאורה צריך להבין מדוע התורה כ״כ מצווה אותנו להזכיר יציאת מצריים כל יום בוקר וערב בקריאת שמע? ובכל קידוש של שבת, ויום טוב. מה כ״כ העניין של סיפור יציאת מצריים שהרי זה משובח? הרי הקב״ה הכניס אותנו לשם בגלל מה שאמר אברהם אבינו – במה אדע כי […]

Parashat Vaera- Free Choice

(וידאו לצפייה)

Why God punished Pharaoh? After all, he had no free choice?
Do we have free choice in this world?

פרשת וארא -הכרת הטוב!

בפרשת השבוע אנו רואים שמשה רבינו לא רצה להכות על היאור ועל האדמה משום שהיה חייב להם הכרת הטוב. ולכאורה מדוע? הרי הם דוממים? ומה העניין שיש בהכרת הטוב לדבר דומם?
כמה אנחנו צריכים להכיר טובה לזולת, ולכל מה שגמל לנו טובה, ועל אחת כמה וכמה לבורא עולם@

פרשת וארא -להתעורר בזמן!

בפרשה אנו רואים שפרעה קיבל 10 מכות. ולא מובן מדוע המשיך להקשות את ליבו? מה הוא לא חושב שהוא יקבל שוב פעם מכות? הוא רואה שכל מצריים נחרבת, וכולם סובלים. אז מה הוא ממשיך להכביד את ליבו? אדם מקבל איתותים מהקב"ה, שלא נהיה כמו פרעה. שנדע להתעורר בזמן.

פרשת וארא – עשרת המכות -אין עוד מלבדו!

מדוע הקב"ה היה צריך להביא 10 מכות על מצריים? הרי היה יכול להביא להם מכה אחת ולהוציא אותם ממצרים? מה היה המטרה של המכות?
מדוע ר' יהודה היה נותן בהם סימנים? מה רצה לרמוז בכך?
כל אחד והמכות שלו בחיים. לעורר את האדם, באמונה בבורא עולם!
אם נתעורר בזמן לא נקבל מכות.

פרשת וארא – עשרת המכות בשביל מה?

(וידאו לצפייה)

מדוע הקב"ה היה צריך להביא 10 מכות על מצריים? הרי היה יכול להביא להם מכה אחת ולהוציא אותם ממצרים? מה היה המטרה של המכות?
מדוע ר' יהודה היה נותן בהם סימנים? מה רצה לרמוז בכך?
כל אחד והמכות שלו בחיים. לעורר את האדם, באמונה בבורא עולם!
עשרת המכות בהמחשה. מה קרה שם בדיוק? מרתק ביותר!

פרשת וארא – עשרת המכות מידה כנגד מידה!

ה' הביא את עשר מכות על המצרים-הכל מידה כנגד מידה. כל מה שהם עשו לעם ישראל, הם קיבלו בחזרה. בקדירה שבשלו בה נתבשלו.
כל מה שאדם עושה-מקבל כנגד זה אותו דבר. דע מה למעלה -ממך. מה שבא מלמעלה -זה ממך. מהמעשים שלך. !!

האם באמת יצאנו ממצרים?! -עבדים היינו?!

(וידאו לצפייה)

מדוע כל ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים?
מדוע הקב"ה ציווה על בני ישראל לשים את הדם על המשקוף? וכי הקב"ה צריך סימנים?
האם באמת יצאנו ממצרים? או שאנחנו עדיין נשארנו עבדים? איך אנחנו יכולים להרגיש שיצאנו ממצרים, ומיהו בן חורין אמיתי?
שיחה קצרה לחג הפסח!!

פרשת וארא -לדעת להכיר טובה!

(וידאו לצפייה)

רואים בפרשת השבוע איך שמשה רבנו לא רצה להכות את היאור, ולא להכות את עפר הארץ כי היה חייב להם הכרת הטוב. אפילו שהיו דברים דוממים. כ"ש אנו צריכים להכיר טובה למי שאמר והיה העולם.

עשרת המכות – מידה כנגד מידה!

(וידאו לצפייה)

ה' הביא את עשר מכות על המצרים-הכל מידה כנגד מידה. כל מה שהם עשו לעם ישראל, הם קיבלו בחזרה.
בקדירה שבשלו בה נתבשלו. כל מה שאדם עושה-מקבל כנגד זה אותו דבר.
דע מה למעלה -ממך. מה שבא מלמעלה -זה ממך. מהמעשים שלך. !!

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות