קטגוריות

פרשת ויגש

פרשת ויגש-הגיע הזמן לגשת אחד לשני!

ולכאורה לא מובן: מה אמר לו יהודה שגרם לו שהוא יתוודה בפניהם? הרי לא אמר לו כלום?ועוד לא מובן: מדוע יוסף אומר להם בהתחלה אני יוסף. ואחכ אומר להם: אני יוסף אליכם אשר מכרתם אותי מצריימה. מדוע חוזר על זה פעמיים?
ועוד: מדוע יוסף חוזר על אותה טעות שאביו עשה, והוא עושה אפלייה בין האחים ונותן לבנימין חמש מנות יותר מכולם?

פרשת ויגש- המפגש המרגש בין יוסף לאחיו

(וידאו לצפייה)

מדוע יוסף התנכר לאחים שלו? מה הויכוח שהיה לו עם יהודה? מה הוכיח אותם יוסף? מדוע לא הלך בעצמו לראות את אביו?
מדוע הורידו ליעקב 33 שנים מהחיים?
הפגישה המרתקת מאחורי הקלעים@@

פרשת ויגש -חישוב מסלול מחדש !

פרשת ויגש –חישוב מסלול מחדש ! כל הפרשיות האחרונות מדברות על עניין של יוסף ואחיו , ובפרשה הזאת יוסף נגלה לאחיו אחרי 22 שנה שלא ראו אותו. בשעה שיוסף התגלה לאחיו, אומרת התורה -ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ולכאורה לא מובן, איך יכול להיות שעד עכשיו האחים לא הצליחו לעלות על זה […]

פרשת ויגש – התוכחה של יוסף לאחיו!

פרשת ויגש – התוכחה של יוסף לאחיו! כשנגלה יוסף אל אחיו כתוב: (שם, מה, ג) 'וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אֶחָיו אֲנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חָי וְלֹא יָכְלוּ אֶחָיו לַעֲנוֹת אֹתוֹ כִּי נִבְהֲלוּ מִפָּנָיו'.  הגמרא אומרת (חגיגה ד' ע"ב): "רבי אלעזר שהיה מגיע לפסוק הזה היה בוכה-לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו', ומה תוכחה של […]

תוכחת יוסף לאחיו -מרגש ביותר!!

(וידאו לצפייה)

המפגש המרגש בין יוסף לאחיו אחרי 22 שנה. יוסף מתוודה אליהם-ואומר-אני יוסף העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אמר ר' אבא ברדלא-אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. ומה אחי יוסף לא יכלו לעמוד מפניו. כשיבוא הקב"ה ויוכיח את האדם לפי מה שהוא-על אחת כמה וכמה.
איפה הייתה כאן הוכחה מצד יוסף? מה היה הויכוח בינו לבין יהודה? .
מרגש ביותר!!

פרשת ויגש – אין ייסורים בלא עוון

(וידאו לצפייה)

הפרשה מספרת על אחי יוסף שבאו לפני יוסף ומתחננים לפניו שלא ייקח את בנימין. והם מצטערים מאוד על מה שהם עשו, ואמרו לו-אלוקים מצא את עוון עבדך. מה נאמר ומה נצטדק. הם התחילו להצטער על מה שהם עשו לו שמכרו אותו. ואמרו-על מה עשה אלוקים לנו. אבל אשמים אנחנו. כי הבינו שלא סתם קורה להם הצער הזה. הכל מכוון מלמעלה. וזה הכל בגלל המעשים שלהם. אין ייסורים בלא עוון. אין דבר שקורה סתם. הכל תלוי באדם. הפרנסה שלך, הבריאות, השפע. הכל..תלוי במה שאדם עושה. רק צריך לפשפש במעשיו.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות