קטגוריות

פרשת ויחי

מודעות עצמית-מבט לעתיד!

לא מובן; אם יעקב באמת רצה לגלות את הקץ מדוע לא גילה? ועוד- מדוע הוא מתחיל לתת מוסר לבניו לפני מיתתו במקום להפרד מהם בצורה יפה? איזו מן ברכה זו?

פרשת ויחי -סיבת הירידה למצריים -להשריש את האמונה!

(וידאו לצפייה)

מדוע ירדו עם ישראל למצרים? למה יעקב היה חייב לרדת? למה אברהם אבינו לא התפלל על הגזירה של ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. ?
מדוע שיכל את ידיו כשבירך את מנשה ואפריים? מה רצה לרמז ליוסף?
מדוע אדם שבא לברך את בניו מברכם כמו מנשה ואפריים?

פרשת ויחי – למה מברכים את הילדים כאפריים ומנשה?

מדוע אנחנו מברכים את הילדים כל ערב שבת. כאפרים ומנשה? מה הם זכו? למה לא מברכים אותם שיהיו כמו האבות הקדושים?
מדוע שאל יעקב אבינו את יוסף -מי אלה לך? וכי לא ידע שהם בניו? מה עונה לו יוסף ?
למה מברכים את הילדים -ישימך אלוקים -במידת הדין. ולא יברכך ה'.?

פרשת ויגש-הגיע הזמן לגשת אחד לשני!

ולכאורה לא מובן: מה אמר לו יהודה שגרם לו שהוא יתוודה בפניהם? הרי לא אמר לו כלום?ועוד לא מובן: מדוע יוסף אומר להם בהתחלה אני יוסף. ואחכ אומר להם: אני יוסף אליכם אשר מכרתם אותי מצריימה. מדוע חוזר על זה פעמיים?
ועוד: מדוע יוסף חוזר על אותה טעות שאביו עשה, והוא עושה אפלייה בין האחים ונותן לבנימין חמש מנות יותר מכולם?

פרשת ויגש – להעריך את החיים!

(וידאו לצפייה)

יעקב מגיע למצרים, ופוגש את בנו יוסף לאחר 22 שנה. וכשהגיע, יוסף הפגיש אותו עם פרעה. פרעה ראה את יעקב ושאל אותו בתמיהה-כמה ימי שני חייך? אמר לו יעקב-מעט ורעים היו ימי חיי ולא השיגו שני אבותי בחיי.
בגלל המילים האלו -הורידו לו 33 שנה מהחיים שלו. למה?
כי לא ידע להעריך את החיים. הוא התלונן על החיים הקשים שהיו לו.
אדם שלא יודע להעריך את החיים שלו -לוקחים ממנו .
מרתק ביותר!!

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות