קטגוריות

פרשת חוקת

פרשת חוקת – קיום המצוות בלי שאלות

(וידאו לצפייה)

מהי המהות של פרה אדומה? מדוע ה׳ לא גילה את טעמה? איך צריך לקיים תורה ומצוות. סיפורים ומשלים. שיעור מרתק!

פרשת חוקת – קידוש ה'!

ראינו בפרשה שמשה רבינו היכה את הסלע במקום לדבר אליו. מה החסרון שהיה כאן של חילול ה'? הרי סוף סוף הוא היכה את הסלע ויצאו מים. וזה היה גם נס! וא"כ מה זה משנה אם דיבר או היכה? איך עושים קידוש ה' .

פרשת חוקת – מסירות נפש לתורה!

התורה אומרת – זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית אלא מי שממית עצמו עליה. ולכאורה כתוב "וחי בהם" ולא שימות בהם. ומדוע צריך להמית את עצמו על התורה? סיפור על מסירות נפש לתורה.

פרשת חוקת – קיום תורה ומצוות בלי שאלות!

למה נסמכה פרשת קורח לפרשת פרה אדומה? מדוע התורה לא כותבת זאת חוקת הפרה? אם זה רק חוק שהוא בקשר לפרה עצמה היה צריך להיות כתוב- זאת חוקת הפרה? או זאת חוקת הטהרה? למה כתוב- זאת חוקת התורה? קיום התורה והמצוות בלי לשאול שאלות!

פרשת חוקת – אדם כי ימות באוהל

(וידאו לצפייה)

אדם כי ימות באוהל – איך? הרי כתוב ״וחי בהם״ ולא שימות בהם. מה ההגדרה של חיים? איך אפשר להרגיש מחובר לתורה. סיפורים על עמל התורה.

פרשת חוקת – כוחו של מעשה קטן

בפרשה רואים איך שמשה רבינו היכה את הסלע במקום לדבר אליו. מדוע הוא עשה כן? למה ה׳ ציווה אותו לדבר אל הסלע ולא יכל להביא להם מיים מן השמיים? מהו כוחו של מעשה קטן שמשפיע לדורות.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות