קטגוריות

פרשת יתרו

פרשת יתרו -להיות יהודי בכל המצבים

איך יתכן שהפרשה הכי חשובה בתורה נקראית דוקא על שם יתרו. במקום להיות פרשת מתן תורה?
מדוע משה רבינו מספר ליתרו את כל מה שהם עברו? הרי הוא כבר שמע הכל. ולכן הוא בא להתגייר.
להיות יהודי -בכל המצבים.

עשרת הדיברות להצלחה בחיים!

(וידאו לצפייה)

מה אפשר ללמד מעשרת הדברות לחיי היום יום שלנו?
איזה כלים אפשר ללמד להצלחה בחיים?
הצלחה בפרנסה, זוגיות, חינוך ילדים, ובכל תחום.
איך אפשר להשיג את המטרות שלנו בחיים?
הרצאה מדהימה!

פרשת יתרו -התורה שייכת לכולם!

(וידאו לצפייה)

למה ה' נתן לעם ישראל את התורה במדבר? ולא חיכה שיבואו לארץ?
מה הויכוח שהיה בין משה למלאכים? אמר להם-וכי למצרים ירדתם? וכי קנאה יש בינכם?
למה ה' היה צריך לכפות את התורה עליהם? הרי כבר קיבלו נעשה ונשמע?

פרשת יתרו – אל תחמוד מה שלא שלך!

לא תחמוד – לכאורה צריך להבין איך אפשר לצוות על האדם משהו שלא תלוי בו? שהרי זה תלוי ברגשות הלב.
ועוד מדוע התורה מפרטת מה אסור לחמוד? הרי בסוף כתוב – וכל אשר לרעיך!

פרשת יתרו – להזהר בכבוד הזולת!

מדוע זכה יתרו שתהיה פרשה על שמו? ועוד הפרשה של מתן תורה? מדוע לא על שם משה רבינו או דמות יותר חשובה? תוכחת יתרו למשה רבינו.
ללמדנו להזהר בכבוד הזולת. בין אדם לחבירו.

הוכחה שתורה מן השמים!!

(וידאו לצפייה)

הוכחה שתורה מן השמיים!! איך אפשר להוכיח שעם ישראל קיבל תורה מה' יתברך? מה ההוכחה שיש למעמד הר סיני? מדוע עם ישראל היו צריכים לקבל גם תורה שבע"פ?

פרשת יתרו – כח השמיעה שבא לידי מעשה!

(וידאו לצפייה)

איך התורה ייחדה פרשה שלימה על שמו של יתרו? כיצד זכה לכך? ועוד – מדוע רק יתרו שמע את קריעת ים סוף הרי כל העמים שמעו? ההבדל בין שמיעה בלבד לשמיעה שבאה לידי מעשה.

פרשת יתרו -התורה שייכת לכולם!

אבל קודם צריך להבין מדוע ה׳ נתן את התורה במדבר מקום שממה בלי יישוב למה לא המתין עד שיגיעו לארץ?
ועוד מדוע התורה ניתנה דוקא ליוצאי מצרים ולא לאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב?

פרשת יתרו – לשמוח בכל הטובות

ויחד יתרו על כל הטובה : לכאורה מה התורה באה ללמד אותנו בזה שהוא שמח? ולמה כתוב על כל הטובה? וכי רק על דברים קטנים לא צריך לשמוח?
כיצד מגיעים לשמחה אמיתית?

פרשת יתרו – כח השמיעה שבא לידי מעשה!

מהי הזכות הגדולה שעמדה ליתרו שזכה שעל שמו תיקרא פרשה בתורה?
ועוד , מדוע התורה מדגישה ואומרת וישמע יתרו. הרי כל העולם שמעו?
כח השמיעה שבא לידי מעשה.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות