קטגוריות

פרשת מצורע

פרשת תזריע -על מה באים נגעים לאדם?

בפרשת השבוע אנו רואים את כל העניין של המצורע שבאים עליו נגעים. בתחילה באים על ביתו, על הכלים. ואח"כ עליו. ומדוע?
ה' שולח לאדם סימנים. ואם לא מתעורר זה מגיע אליו. משל ונמשל. ואדם צריך לבא אל הכהן. ואם הכל הפך לבן הוא טהור. ולמה? כי אדם מגיע להכנעה. וזה מה שהקב"ה רוצה. מה החומרא של דיבור לשון הרע?

פרשת מצורע – לשון הרע כנגד כל התורה!

מדוע כ"כ חמור העניין של לשון הרע? מה השייכות של לשון הרע לנגד הצרעת? איך אפשר להישמר מהאיסור החמור הזה?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות