קטגוריות

פרשת משפטים

פרשת משפטים -למה יש כ"כ הרבה עונשים של מוות בתורה?

(וידאו לצפייה)

שיעור על פרשת משפטים -מדוע יש כ"כ הרבה עונשים של מוות בתורה? כל דבר -מות יומת? מדוע יש 4 מיתות בי"ד -סקילה, שריפה, הרג, חנק. הרי התורה -דרכיה דרכי נועם, ולמה להעניש בצורה כזו שנראית אכזרית?
מה המשמעות של מוות? ניתוק מהקב"ה. אדם שלא חי ע"פ התורה הוא מת. רק כשחיים ע"פ התורה -זה נקרא חיים!
כל עבירה מרחיקה אותנו מבורא עולם.

פרשת משפטים -להיות עם בורא עולם כל רגע

פרשת משפטים – להיות עם בורא עולם כל רגע! ראינו בפרשה את כל הדינים שמשה מצווה את בני ישראל. אחרי מתן תורה. כ״כ הרבה משפטים ודיני ממונות. יש בפרשה. אולם אחד הדברים המעניינים זה דין של שומרים, שומר חינם, שומר שכר שוכר ושואל. כל אחד יש לו דין אחר. אחד חייב רק בפשיעה, אם קיבל […]

פרשת משפטים – משפטי ה׳ ישרים!

מה ההבדל בין המשפטים שיש לנו למה שיש לאומות העולם? הרי גם להם יש חוקים ומשפטים?אלא מי שמתבונן לעומק יראה כמה התורה התחשבה בכל דין ולכל מצב לפי האדם. ויש התייחסות לכל אדם לפי המצב שבו נמצא.

פרשת משפטים – להיות עבד ה׳

(וידאו לצפייה)

הפרשה מלמדת אותנו כיצד לנהוג כבוד והערכה אחד לשני. רואים זאת אצל עבד עברי, שהאדון צריך לתת לו את הכרית שלו. וכן אצל טובח ארבעה וחמישה, וכן בשאר דיני התורה, שהתורה מתחייסת לכל אדם באשר הוא. ומרגישה את צערו אפילו שחטא ונפל. מרתק ומחזק!!
וכן לומדים מעבד עברי-מהו עבד ה' אמיתי. !!!

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות