קטגוריות

פרשת נח

פרשת נח- כל דור והניסיונות שלו!

נח איש צדיק תמים היה בדורותיו- יש שדרשו אותו לשבח, ויש שדרשו אותו לגנאי, שאם היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב. ולכאורה מה המחלוקת בין שתי הדיעות? למה התורה הדגישה שהוא היה צדיק בדור שלו? מה המוסר השכל שאנו יכולים ללמד מכך?

פרשת נח – עולם חסד ייבנה!

מדוע הקב"ה ציווה על נח לבנות תיבה בכלל? הרי ה׳ יכל להציל אותו גם בלי התיבה וכי חסר דרכים לה׳ יתברך? ועוד מדוע כ״כ הרבה שנים לקח לו לעשות זאת? וכי לא יכל לעשות את זה בקצת זמן? ועוד מדוע היה איסור על נח ובניו לשמש בתיבה?

אמונה מוחשית

פרשת נח – מהי אמונה מוחשית?

אומרים חז"ל-נח היה מקטני אמונה. למה? משום שהוא לא האמין שיהיה מבול עד שהמים דחפו אותו לתוך התיבה?
ולכאורה לא מובן, איך אפשר לומר על נח שהוא לא היה כ"כ אדם מאמין. הרי הוא בונה תיבה במשך 120 שנה. וא"כ ודאי הוא מאמין שהקב"ה יביא מבול לעולם.

פרשת נח – מוסר השכל מתיבת נח

(וידאו לצפייה)

בשביל מה הקב״ה אמר לנח לבנות תיבה? וכי לא יכל להציל אותו בדרך אחרת? מדוע הקב״ה הביא מבל על העולם? מדוע נחתם דינם על הגזל? מה קרה לדור המבול שהשחיתו דרכם על הארץ? מה המוסר השכל שלומדים מתיבת נח?

פרשת נח -איך אפשר להינצל מהמבול שיש בעולם?

(וידאו לצפייה)

מדוע הקב"ה ציווה על נח לבנות תיבה? כיצד אדם יכול להניצל מהמבול שיש בעולם? איך אפשר להתגבר על הנסיונות? מה יעשה אדם שלא זכה ללמד תורה, ינסה להשאר כמה שיותר קרוב לתיבה. שיהיה באווירה של תורה.
תיבה =בית ה'.

שיעור מרתק ביותר!!

פרשת נח – מהי אמונה מוחשית?

(וידאו לצפייה)

בפרשה אנו רואים שנח בנה תיבה במשך 120 יום. ואומרת התורה שנח לא נכנס לתיבה עד שדחפוהו המים. משום שהיה מקטני אמונה. איך יכול להיות? הרי הוא בנה תיבה במשך 120 שנה!! איך לא האמין שהקב״ה יביא מבול על הארץ?
מהי אמונה מוחשית??

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות