קטגוריות

פרשת נשא

פרשת נשא – להתייחס לכל יהודי בכבוד!

הפרשה הכי ארוכה בתורה-ולמה? התורה מאריכה כ"כ בכל הקרבנות הנשיאים, ומפרטת את הקרבן של כל אחד ואחד. להראות לנו-כמה חשוב כל יהודי. כמה צריך לכבד ולהחשיב כל אחד. כל מעשה של כל יהודי הוא שונה, וכל אחד צריך יחס. התורה מקפידה מאוד על דברים של בין אדם לחבירו.

פרשת נשא – להתחייס לכל יהודי בכבוד

(וידאו לצפייה)

הפרשה הכי ארוכה בתורה-ולמה? התורה מאריכה כ"כ בכל הקרבנות הנשיאים, ומפרטת את הקרבן של כל אחד ואחד. להראות לנו-כמה חשוב כל יהודי. כמה צריך לכבד ולהחשיב כל אחד. כל מעשה של כל יהודי הוא שונה, וכל אחד צריך יחס. התורה מקפידה מאוד על דברים של בין אדם לחבירו.

פרשת נשא -השפעה שלילית של החברה -למה?

(וידאו לצפייה)

בפרשה ראינו את פרשת סוטה, שכל הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין. ולכאורה לא מובן, מה אשם מי שרואה את הסוטה? מדוע הוא צריך להיות נזיר בגלל מה שהוא ראה? כמה החברה משפיע על האדם. בלי שאנחנו מודעים לכך. וצריכים להזהר לשמור את עצמינו.

פרשת נשא – השפעה שלילית של החברה

בפרשה ראינו את פרשת סוטה, שכל הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין. ולכאורה לא מובן, מה אשם מי שרואה את הסוטה? מדוע הוא צריך להיות נזיר בגלל מה שהוא ראה? כמה החברה משפיע על האדם. בלי שאנחנו מודעים לכך. וצריכים להזהר לשמור את עצמינו.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות