קטגוריות

פרשת תולדות

פרשת תולדות – לא שואלים שאלות על ה'

(וידאו לצפייה)

עקידת יצחק- המלאכים בכו. ה' פתח להם את כל הרקיעים שיראו מה המסירות נפש של אברהם.
כי למעלה הכל ברור-אין שאלות. תמיד אומרים-למה? -יאמרו הגויים. כי אנחנו יהודים,לא שואלים למה.
ה' יש לו את הסיבות שלו. והכל לטובה.

פרשת תולדות – למה האבות והאמהות היו עקרים?

(וידאו לצפייה)

למה האבות והאמהות היו עקרים. כדי להתנתק מהמשפחות הלא טובות שהם הגיעו. וכדי שיכולו להקים את עם ישראל בקדושה וטהרה. מרתק מאוד!!

פרשת תולדות – הדרך הנכונה לקירוב רחוקים

(וידאו לצפייה)

מה היא הדרך הנכונה לקירוב רחוקים. איך לומדים זאת מיצחק אבינו. איך הוא ניסה לקרב את עשיו. למה הוא רצה לתת לו את הברכות ולא ליעקב. ? מה פשר כל הקירבה שהיה מתנהג לעשיו?

פרשת תולדות – למה האבות באו ממשפחות של רשעים

(וידאו לצפייה)

למה כל האבות והאמהות, ומנהיגי האומה, כמו רות, ר' עקיבא, ועוד..באו וגדלו ויצאו ממשפחות לא טובות.
מה היסוד של נשמה של כל יהודי. לכל אחד יש נשמה גבוהה. לא סתם ה' שם אותך במשפחה מסוימת.
יסוד חזק לחיים!!

פרשת תולדות – אל תהיה באמצע!

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר למה זה אנכי. רבקה לא יודעת מה יש לה בפנים. וכל פעם שהייתה עוברת ליד בתי מדרשות היה בועט לצאת. וכשהיתה עוברת ליד בתי עבודה זרה רצה לצאת. עד שאמר לה-שיש לה שני בנים. אחד צדיק ואחד רשע. ואז היא נרגעה. כי אמרה-עדיך אחד צדיק ואחד רשע-מאשר אחד שהוא רוצה גם וגם. עלינו לדעת איפה אנחנו נמצאים. בצד הקדושה או בצד השני ח"ו. כל החיים יש מלחמה בין הצדדים. שלא נהיה באמצע-ונפסיד מכל הכיוונים. זה הזמן להחליט!!

פרשת תולדות – יעקב ועשיו -מלחמת החיים!

(וידאו לצפייה)

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר למה זה אנכי. רבקה לא יודעת מה יש לה בפנים. וכל פעם שהייתה עוברת ליד בתי מדרשות היה בועט לצאת. וכשהיתה עוברת ליד בתי עבודה זרה רצה לצאת. עד שאמר לה-שיש לה שני בנים. אחד צדיק ואחד רשע. ואז היא נרגעה. כי אמרה-עדיך אחד צדיק ואחד רשע-מאשר אחד שהוא רוצה גם וגם. עלינו לדעת איפה אנחנו נמצאים. בצד הקדשוה או בצד השני ח"ו. כל החיים יש מלחמה בין הצדדים. שלא נהיה באמצע-ונפסיד מכל הכיוונים. זה הזמן להחליט!!

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות