קטגוריות

פרשת תזריע

פרשת תזריע -על מה באים נגעים על האדם?

(וידאו לצפייה)

הפרשה מתארת את הנגעים שבאים על האדם. בהתחלה על הבית ואח"כ על הבגדים, עד שמגיע לאדם עצמו. ה' שולח לאדם סימנים. ואם לא מתעורר זה מגיע אליו. משל ונמשל. ואדם צריך לבא אל הכהן. ואם הכל הפך לבן הוא טהור. ולמה? כי אדם מגיע להכנעה. וזה מה שהקב"ה רוצה.
למה באים נגעים על האדם?

פרשת תזריע -על מה באים נגעים לאדם?

בפרשת השבוע אנו רואים את כל העניין של המצורע שבאים עליו נגעים. בתחילה באים על ביתו, על הכלים. ואח"כ עליו. ומדוע?
ה' שולח לאדם סימנים. ואם לא מתעורר זה מגיע אליו. משל ונמשל. ואדם צריך לבא אל הכהן. ואם הכל הפך לבן הוא טהור. ולמה? כי אדם מגיע להכנעה. וזה מה שהקב"ה רוצה. מה החומרא של דיבור לשון הרע?

פרשת תזריע – ברית המילה!

ראינו בפרשה את המצווה של ברית מילה. שכל יהודי שנולד חייב למול, ביום השמיני. ולכאורה מה העניין בברית מילה? איך עם ישראל כולו מוסר נפש בשביל מצווה זו יותר משאר המצוות? מה טעם יש בה?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות