קטגוריות

פרשת תצווה

פרשת תצווה – התורה מרכז החיים!

(וידאו לצפייה)

הפרשה מתחילה בציווי של הדלקת המנורה עם שמן זית- שהוא רומז לתורה. ולמה זה נכתב בין הפרשת המשכן ובין הפרשה של בגדי כהן גדול. לומר לנו- שאי אפשר להשכין את השכינה בלי התורה. ואפילו שבגדי כהן גדול מכפרים, התורה מכפרת על הכל.
למה שמחים בחודש אדר? למה היה גזירה בימי המן? משום שלא עסקו בתורה.
מרתק לצפייה!

פרשת תצווה -התורה מרכז החיים!

בפרשת השבוע ראינו שהקב״ה מצווה את בני ישראל לקחת שמן זית זך להעלות נר תמיד. ולכאורה מה הקשר של הפסוק הזה בין שתי הפרשיות של המשכן וכליו. לבין הפרשה של בגדי הכהן? מדוע זה נכנס באמצע שתי הפרשות?
התורה היא מרכז החיים של האדם!

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות