קטגוריות

קיום תורה ומצוות

פרשת וירא – מעשה קטן משפיע לדורות

(וידאו לצפייה)

מה החשיבות של מעשה קטן של האדם, שיכול לשנות את ההיסטוריה – מעשי אבות סימן לבנים. לא לזלזל בשום מעשה קטן, כי אף פעם לא יודעים מה השכר ומה העוצמה של אותו מעשה. כמו שלמדנו מאברהם אבינו, שכל מה שהוא עשה למלאכים הקב"ה עשה לבניו.

ארבעת המינים – קח את עצמך בידיים!

חג הסוכות, אנו נוטלים ארבעת המינים : לולב אתרוג הדס וערבה.
וצריך להבין מדוע דוקא התורה ציוותה אותנו לקחת דוקא את המינים האלו?
מדוע האתרוג הוא נפרד משאר המינים? למה צריך לבדוק שלא יהיו בו שום פגימות או נקודות שפוסלות אותו? ואילו בשאר מינים לא צריך? מדוע מברכים על נטילת לולב ולא על שאר המינים? למה אנו מנענעים בארבעת המינים?

לקח מפרשת כי תבא -תזיז את עצמך!!

הפרשה פותחת במצוות הביכורים, והרבה שואלים מדוע בחרה התורה לסיים את במצווה האחרונה הזו? מדוע אדם שייקים מצווה כ״כ פשוטה יסיר מעליו את כל הצ״ח קללות? מה כ״כ מיוחד בה? מה החשיבות של "מצווה אחת" שאדם מקיים בשלמותה.

פרשת כי תצא – מלחמת היצר!

(וידאו לצפייה)

הפרשה אומרת כי תצא למלחמה על אוביך ונתנו ה' אלוקיך בידך.
דרשו חז"ל-שהתורה רומזת למלחמת היצר הרע. שאם האדם ילחם נגדו, יזכה שהקב"ה ייתנו בידו. ויצליח להתגבר עליו.
איך אפשר להתמודד עם היצר הרע.? מה הרמז לחודש אלול?
מה ההוכחה שאדם חייב לקיים את כל התורה כולה?
שיעור מרתק!

פרשת כי תצא – מלחמת היצר

כי תצא למלחמה על אוביך? מי האויב הגדול של האדם? איך אפשר לנצח במלחמה הזו נגד היצר הרע?
מה ההוכחה שעל האדם לקיים את כל מצוות התורה?

פרשת עקב – העיכובים בחיים!

(וידאו לצפייה)

והיה עקב תשמעון-לפעמים יש לאדם מצבים שהוא למטה. בעקב. שהכל לא הולך טוב. ושנמצא במשבר. אם האדם ינצל את הזמן הזה לעלייה רוחנית. יוכל להגיע למעלה חזרה. וזה מה שכתוב-והיה עקב-תשמעון. מה הם מצוות הקלות שאדם דש בעקביו?
מדוע באים ייסורים על האדם?

פרשת עקב – להתרגש כל פעם מחדש!

בפרשת השבוע הקב"ה בא ומבטיח לנו שאם אנחנו נקיים את המצוות הקלות, אז נקבל כ"כ ברכות ושפע והצלחה. ולכאורה מדוע ה' מבטיח כ"כ הרבה רק כדי שנקיים את הדברים הקטנים? איך אפשר להתרגש מחדש בכל מעשה שאנחנו עושים. אלו דברים אנחנו צריכים לשים לב יותר.

פרשת חוקת – קיום המצוות בלי שאלות

(וידאו לצפייה)

מהי המהות של פרה אדומה? מדוע ה׳ לא גילה את טעמה? איך צריך לקיים תורה ומצוות. סיפורים ומשלים. שיעור מרתק!

פרשת חוקת – קידוש ה'!

ראינו בפרשה שמשה רבינו היכה את הסלע במקום לדבר אליו. מה החסרון שהיה כאן של חילול ה'? הרי סוף סוף הוא היכה את הסלע ויצאו מים. וזה היה גם נס! וא"כ מה זה משנה אם דיבר או היכה? איך עושים קידוש ה' .

פרשת חוקת – קיום תורה ומצוות בלי שאלות!

למה נסמכה פרשת קורח לפרשת פרה אדומה? מדוע התורה לא כותבת זאת חוקת הפרה? אם זה רק חוק שהוא בקשר לפרה עצמה היה צריך להיות כתוב- זאת חוקת הפרה? או זאת חוקת הטהרה? למה כתוב- זאת חוקת התורה? קיום התורה והמצוות בלי לשאול שאלות!

פרשת בחוקותי – מדוע עולם הבא לא מוזכר בתורה?

רבים שואלים מדוע הפרשה מזכירה רק את השכר והעונש הגשמי הניתן בעולם הזה וכלל לא מוזכר – לא בפרשתינו ולא במקומות אחרים בתורה שבכתב – השכר והעונש הניתן בעולם הבא ובימות המשיח? כל המושג של גן-עדן וגהינום לנשמות בעולם הבא לא מוזכר בתורה בפירוש בשום מקום, אלא אך ורק במדרשי חז"ל ובתורת הקבלה והחסידות?

פרשת שמיני -אל תעשה חשבונות!

(וידאו לצפייה)

בפרשה מסופר על מותם של בני אהרון, והיה כמה סיבות וחטאים שבגללם מתו. אבל למה מתו במיתה כזו? איך הגיעו לדרגה כזו, לעשות כאלו חטאים? הרי היו צדיקים? מה הייתה כוונתם?
כמה דוגמאות בחז"ל של אנשים שעשו חשבונות, ולא היה ראוי. ונענשו קשות, לדורי דורות. מרתק ביותר!!

פרשת שמיני -אל תעשה חשבונות!

בפרשה ראינו שמתו נדב ואביהו כי הקריבו אש זרה, והיו שתויי יין. איך יכול להיות שחטאו בכאלו חטאים.? אי אפשר להבין את זה? הרי בוכים עליהם בכל יום כיפור שמיתת צדיקים מכפרת על הדור כמו יום כיפור. ?

פרשת בשלח -קריעת ים סוף -בזכות קיום המצוות!

פרשת בשלח -קריעת ים סוף בפרשת בשלח אנו רואים שעם ישראל יצאו ממצרים ועמדו מול ים סוף, איזה לחץ היה שם, המצרים מאחוריהם והים מלפניהם, התחילו לריב שם יש כאלו אמרו נתנה ראש ומשובב מצרימה. יש כאלו אמרו לקפוץ לים. כל שבט התחילו לריב מי יכנס ראשון למים. עד שקפץ נחשון בן עמינדב למים. ולא […]

פרשת משפטים -למה יש כ"כ הרבה עונשים של מוות בתורה?

(וידאו לצפייה)

שיעור על פרשת משפטים -מדוע יש כ"כ הרבה עונשים של מוות בתורה? כל דבר -מות יומת? מדוע יש 4 מיתות בי"ד -סקילה, שריפה, הרג, חנק. הרי התורה -דרכיה דרכי נועם, ולמה להעניש בצורה כזו שנראית אכזרית?
מה המשמעות של מוות? ניתוק מהקב"ה. אדם שלא חי ע"פ התורה הוא מת. רק כשחיים ע"פ התורה -זה נקרא חיים!
כל עבירה מרחיקה אותנו מבורא עולם.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות