קטגוריות

תורה

האם באמת יצאנו ממצרים?! -עבדים היינו?!

(וידאו לצפייה)

מדוע כל ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים?
מדוע הקב"ה ציווה על בני ישראל לשים את הדם על המשקוף? וכי הקב"ה צריך סימנים?
האם באמת יצאנו ממצרים? או שאנחנו עדיין נשארנו עבדים? איך אנחנו יכולים להרגיש שיצאנו ממצרים, ומיהו בן חורין אמיתי?
שיחה קצרה לחג הפסח!!

פרשת בראשית – למה ה׳ ברא את החושך?

בפרשה אנו רואים שהקב״ה ברא את האור ואת החושך. ולכאורה מדוע ה׳ ברא את החושך? למה צריך אותו?
מה היתרון שיש בחושך? איך אפשר לצאת מחשיכה לאורה? ע״י התורה הקדושה.

שמחת תורה – מדוע עכשיו שמחים ולא בחג השבועות?

מדוע רוקדים ושמחים עכשיו בחג שמחת תורה ולא בחג השבועות?
משל ונמשל של המגיד מדובנא!

ארבעת המינים – קח את עצמך בידיים!

חג הסוכות, אנו נוטלים ארבעת המינים : לולב אתרוג הדס וערבה.
וצריך להבין מדוע דוקא התורה ציוותה אותנו לקחת דוקא את המינים האלו?
מדוע האתרוג הוא נפרד משאר המינים? למה צריך לבדוק שלא יהיו בו שום פגימות או נקודות שפוסלות אותו? ואילו בשאר מינים לא צריך? מדוע מברכים על נטילת לולב ולא על שאר המינים? למה אנו מנענעים בארבעת המינים?

פרשת מטות – התורה – הכח לנצח במלחמה!

משה רבינו שולח למלחמת מדיין. אלף למטה אלף למטה .שהיו אלף שיוצאים למלחמה. ואלף שיושבים ולומדים תורה כנגדם. כי בלי התורה אי אפשר לנצח במלחמה. וכן מצינו עוד כמה דוגמאות בתורה ובחז"ל, שרק התורה היא מגינה על עם ישראל.

פרשת חוקת – מסירות נפש לתורה!

התורה אומרת – זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אין התורה נקנית אלא מי שממית עצמו עליה. ולכאורה כתוב "וחי בהם" ולא שימות בהם. ומדוע צריך להמית את עצמו על התורה? סיפור על מסירות נפש לתורה.

פרשת חוקת – אדם כי ימות באוהל

(וידאו לצפייה)

אדם כי ימות באוהל – איך? הרי כתוב ״וחי בהם״ ולא שימות בהם. מה ההגדרה של חיים? איך אפשר להרגיש מחובר לתורה. סיפורים על עמל התורה.

פרשת במדבר – למה התורה ניתנה במדבר?

(וידאו לצפייה)

בפרשת השבוע רואים איך שהתורה מאריכה מאוד, במניין של כל שבט ושבט. ולכאורה מדוע? הרי אין מילה מיותרת בתורה? אלא כדי להראות לנו כמה הקב"ה אוהב אותנו. כמה כל אחד חשוב לו. לכן הוא מונה אותנו כל הזמן מחדש.
ה' מסתכל על כל יהודי. לכל אחד יש מספר, יש שם. יש שבט ומשפחה. אם אדם יידע וירגיש ה' מסתכל עלי, איך אני צריך להראות. הוא יחשוב אחרת.

מתן תורה – למה בכפייה?

האם באמת הקב"ה בחר בנו מכל העמים? מדוע היה צריך לכפות עלינו הר כגיגית שנקבל את התורה? הרי עם ישראל אמרו "נעשה ונשמע"?
מה היה בשעת מתן תורה?

חג השבועות – איך זוכים לקבל תורה?

חג השבועות- איך זוכים לקבל תורה? נמצאים אנו בימים האחרונים של ספירת העומר ימי הכנה לקראת חג השבועות. כידוע שהארבעים ותשע ימים של ספירת העומר הינם ימים קדושים מאוד ולפי הרמב"ן יש להם קדושה של חול המועד והם בדיוק כנגד ארבעים ושמונה קניינים של התורה. שכך כל יום יש לעבוד על קניין אחד. וביום הארבעים […]

פרשת בחוקותי – תתחבר תקבל!

אם בחוקותי תלכו..ונתתי..מה השייכות בין הגשם והיבול שגודל בארץ, וכן השלום בארץ, ללימוד התורה וקיום המצוות? הרי זה טבע העולם, יורד גשם וגודלת התבואה. אם יש אויבים אז יש מלחמות, ואין שלום. ואם מנצחים אז יש שלום בארץ. מה השייכות ללימוד התורה?

שבועות – החתונה המושלמת!!

(וידאו לצפייה)

אנו אומרים כל יום-אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. האם באמת ה' בחר בנו? או שלא היה לו ברירה למי לתת את התורה?
למה כפה עלינו הר כגיגית? הרי עם ישראל היו מוכנים לקבל את התורה.?
האירוסין והנישואין של הקב"ה ועם ישראל. עם חופה ושטר כתובה.
מרתק ביותר!!

חג החירות -איך אפשר להרגיש בן חורין?

חג החירות -מהו בן חורין? חג הפסח נקרא גם חג החירות. שבו יצאנו ממצרים. כמו שאומרים בתפילה זמן חירותינו. וכן בהגדה אומרים : עבדים היינו.. עתה בני חורין. ולכן יושבים כמו מלכים בהסבה להרגיש את החירות. אבל איך אפשר להרגיש בן חורין? מה זה בן חורין? ויותר צריך להבין : שהרי המדרש אומר : והמכתב […]

פרשת יתרו -התורה שייכת לכולם!

(וידאו לצפייה)

למה ה' נתן לעם ישראל את התורה במדבר? ולא חיכה שיבואו לארץ?
מה הויכוח שהיה בין משה למלאכים? אמר להם-וכי למצרים ירדתם? וכי קנאה יש בינכם?
למה ה' היה צריך לכפות את התורה עליהם? הרי כבר קיבלו נעשה ונשמע?

הוכחה שתורה מן השמים!!

(וידאו לצפייה)

הוכחה שתורה מן השמיים!! איך אפשר להוכיח שעם ישראל קיבל תורה מה' יתברך? מה ההוכחה שיש למעמד הר סיני? מדוע עם ישראל היו צריכים לקבל גם תורה שבע"פ?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות