קטגוריות

חבטת ערבה! – מדוע דוקא ערבה?

מדוע עושים חבטה דוקא בערבה? וכי לא מצאו מין אחר? הרי ערבה זה אחד המינים הכי פחותים שאין לה טעם וריח, שרומזים לאדם שאין לו תורה ולא מעשים טובים. וא״כ מדוע היו נוהגים לעשות הקפות דוקא בערבה? ולא במין אחר? הרי היה מן הראוי לבא עם אתרוג שיש בו גם טעם וגם ריח- תורה עם מעשים טובים!

Hoshana Rabbah

(וידאו לצפייה)

ערוך את הסרטון
What is Hoshana Raba?
Why we stay awake all Night and learn Torah?
why we have The final final day of the divine “judgment” after Yom Kippur?
Why do we beat the arava?
what is the Segulot of the arava?

שמחת תורה-למה עכשיו חוגגים?

(וידאו לצפייה)

מדוע עכשיו חוגגים את השמחה עם התורה? מדוע לא שמחים עם התורה בשבועות, שזה הזמן הכי מתאים לרקוד ולשמוח. שאחרי שקיבלנו אותה מיד אנו שמחים. ולמה רק עכשיו?
משל ונמשל של המגיד מדובנא!

שמחת תורה – מדוע עכשיו שמחים ולא בחג השבועות?

מדוע רוקדים ושמחים עכשיו בחג שמחת תורה ולא בחג השבועות?
משל ונמשל של המגיד מדובנא!

הושענא רבה – החותם האחרון!

יום הושענא רבה! החותם האחרון! מדוע נקרא בשם זה? למה ערים כל הלילה? מדוע חובטים בערבה 5 פעמים? מדוע מקיפים את התיבה 7 פעמים? כל מה שרציתם לדעת על היום הקדוש הזה!

Sukkot -The Meaning of Sukkot and Four Species

(וידאו לצפייה)

Shiur about sukkot!! Why we need to be happy in suckot?
What is the meaning behind the Four Species?

ארבעת המינים – קח את עצמך בידיים!

חג הסוכות, אנו נוטלים ארבעת המינים : לולב אתרוג הדס וערבה.
וצריך להבין מדוע דוקא התורה ציוותה אותנו לקחת דוקא את המינים האלו?
מדוע האתרוג הוא נפרד משאר המינים? למה צריך לבדוק שלא יהיו בו שום פגימות או נקודות שפוסלות אותו? ואילו בשאר מינים לא צריך? מדוע מברכים על נטילת לולב ולא על שאר המינים? למה אנו מנענעים בארבעת המינים?

חג הסוכות – ענני כבוד בזכות מי?

חג הסוכות זכינו בזכות ענני כבוד שהיו לעם ישראל במדבר. בזכות מי זכינו לענני כבוד? מדוע עודים זכר רק לענני כבוד ולא למן ולבאר של מרים? מדוע עושים סכך מהפסולת של העצים? מאמר מחזק!

מהות השמחה בחג הסוכות!

ושמחת בחגיך – מדוע התורה מחייבת אותנו לשמוח בחג הסוכות? איך אפשר לשמוח בדירת ארעי? מה עושה את האדם שמח? מדוע שמחים 7 ימים?

ושמחת בחגיך – איך אפשר להיות בשמחה!

(וידאו לצפייה)

ושמחת בחגיך – איך אפשר להיות בשמחה בחג הסוכות? מדוע זה החג שצריכים להיות בו בשמחה?
למה צריך לבנות סוכה? למה הסוכה רומזת ? ומה ארבעת המינים רומזים?
מי ששמח בסוכות ישמח לכל השנה!

הושענא רבה – החותם האחרון!

(וידאו לצפייה)

הושענא רבה! החותם האחרון!
מדוע לומדים כל הלילה? מדוע מקיפים את התיבה ואומרים הושענות? מדוע עושים חבטת ערבה? מתי נשלחים הפתקים עם גמר החתימה?

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות