קטגוריות

פרשת בא – עבד ה׳ אמיתי – בלי חשבונות!

פרשת בא: להיות עבד ה׳ אמיתי. בלי חשבונות. לכאורה צריך להבין מדוע התורה כ״כ מצווה אותנו להזכיר יציאת מצריים כל יום בוקר וערב בקריאת שמע? ובכל קידוש של שבת, ויום טוב. מה כ״כ העניין של סיפור יציאת מצריים שהרי זה משובח? הרי הקב״ה הכניס אותנו לשם בגלל מה שאמר אברהם אבינו – במה אדע כי […]

פרשת בא – לצאת מעבדות בצעדים קטנים!

מדוע משה אמר לפרעה שהם ייצאו רק לשלשה ימים ? למה הקב״ה אמר לאברהם אבינו- ואחרי כן יצאו ברכוש גדול? מה הניחום בזה? ועוד – מדוע אמר להם להשאיל מהמצרים כסף וזהב ולא לקחת מהם?

האם באמת יצאנו ממצרים?! -עבדים היינו?!

(וידאו לצפייה)

מדוע כל ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים?
מדוע הקב"ה ציווה על בני ישראל לשים את הדם על המשקוף? וכי הקב"ה צריך סימנים?
האם באמת יצאנו ממצרים? או שאנחנו עדיין נשארנו עבדים? איך אנחנו יכולים להרגיש שיצאנו ממצרים, ומיהו בן חורין אמיתי?
שיחה קצרה לחג הפסח!!

פרשת בשלח -קריעת ים סוף -בזכות קיום המצוות!

פרשת בשלח -קריעת ים סוף בפרשת בשלח אנו רואים שעם ישראל יצאו ממצרים ועמדו מול ים סוף, איזה לחץ היה שם, המצרים מאחוריהם והים מלפניהם, התחילו לריב שם יש כאלו אמרו נתנה ראש ומשובב מצרימה. יש כאלו אמרו לקפוץ לים. כל שבט התחילו לריב מי יכנס ראשון למים. עד שקפץ נחשון בן עמינדב למים. ולא […]

The Power Of Lel Haseder!

(וידאו לצפייה)

Amazing Lecture about Lel Haseder!!
Why we asking so much questions? and we are not answering all the answers?
What is The meaning of This Powerful night!!!
Must watch it before passover!

שביעי של פסח -קריעת ים סוף!

(וידאו לצפייה)

מדוע בני ישראל פחדו להכנס לים? הרי האמינו בה'? למה רק אח"כ כתוב-ויאמינו בה' ובמשה עבדו? וכי לפני כן לא האמינו? מה היא אמונה מוחשית?
סיפור מרתק מאוד!!

קריעת ים סוף -בכח האמונה

עם ישראל יצאו ממצרים, לפתע עומדים על ים סוף ולא יודעים מה לעשות. איך היה להם ספק באמונה אם להכנס למים או לא? הרי הם היו עם שמאמינים בקב״ה. ומה היה הספק שלהם באמונה?

How to Kosher Your house for Passover!

(וידאו לצפייה)

Shiur About how to kosher your house for Passover . And all the list of products that we allow to buy for Passover without kosher stump.

סיכום הלכות הכשרת הכלים לפסח! בקצרה! 

הכשרת כלים לפסח! הקדמה קצרה: הכלל הגדול שצריך לדעת בהכשרת כלים-כבולעו כך פולטו. הגעלת כלים-מלשון, גועל. שיוצא החוצה. וזה מה שעושים בכלים. **** יש כאלו ששמים קצת סבון בתוך הסיר של ההגעלה. וצריך לדעת-שחייבים לנקות היטב ולשפשף לפני ההגעלה. ולדאוג לפני כן להטביל את הכלים שלא הטבילו אותם!!! רק כלי זכוכית ומתכות. הכל הולך לפי […]

Chametz Or Matzah

(וידאו לצפייה)

why we are not allow to eat Chametz in Passover?
what is the Chametz symbolize?
what we can Leran from the Matzah and from Chametz?

הכשרת הכלים לפסח -כל מה שצריך לדעת!

(וידאו לצפייה)

איך מכשירים את הכלים לפסח?
איזה כלים צריכים הגעלה ברותחים? איזה כלים צריכים ליבון?
איך מכשירים תנור? מדיח כלים? מיקרוגל? מקרר?
כל מה שרציתם לדעת!!

האם באמת יצאנו ממצרים?!

ולכאורה מדוע דוקא בחג הפסח יש חיוב להרגיש כאילו יצאנו ממצרים? איך יכולים לצוות עליו ולחייב אותו להרגיש כך? ועוד צריך להבין מדוע הקב״ה ציווה על בני ישראל לשים דם על המשקופים?
מי שלט מוכן לעשות מסירות נפש למען בורא עולם לא יצא ממצריים!

פסח – הכשרת הכלים לפסח

איך מכשירים את הכלים לפסח?
איזה כלים צריכים הגעלה ברותחים? איזה כלים צריכים ליבון?
איך מכשירים תנור? מדיח כלים? מיקרוגל? מקרר?
כל מה שרציתם לדעת!!

ביעור חמץ – לבער את היצר הרע

ביעור חמץ – לבער את היצר הרע. ידוע כל העניין של הזהירות שיש מפסח מחמץ. בתורה כתוב ולא יראה לך חמץ בכל גבולך. ולכאורה מה כל העניין של החמץ שאסור בפסח. ? מה החשש הנוראי שיש שאפילו חמץ במשהו אנחנו נזהרים שלא יהיה? ולמה התורה כ"כ הקפידה בדבר הזה? הרי אם כל העניין זה לזכור […]

פסח -לא יראה לך חמץ -לבער את היצר הרע!!

(וידאו לצפייה)

התורה מצווה אותנו לאכול מצות כל חג הפסח, ומדוע אנו צריכים לבדוק ולבער את כל החמץ שברשותינו? למה התורה כ"כ הקפידה על כך?
אלא בא לרמוז לאדם, לבער את החמץ שברשותו. את החמץ שרומז ליצר הרע, שנמצא בתוך כל אחד ואחד. את הכעס והגאווה, ואת המידות הרעות.
ולכן אנו אומרים -כל חמירא דאיכא ברשותי. שנמצא ברשות שלנו. שאותו אנו רוצים לבער.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות