ערוץ הוידאו

פרשת השבוע

פרשת אחרי מות – קדושים -בקרובי אקדש!

פרשות אלו תמיד נקראות בימים אלו של ספירת העומר שבתקופה זאת מתו כד׳ אלף תלמידי ר׳ עקיבא. וצריך להבין מה הקשר בין הפרשות למותם של תלמידי חכמים? מדוע מתו תלמידי ר"ע?

צפיות: 89

פרשת אחרי מות -קדושים -קדושים תהיו כל אחד לפי דרגתו

פרשות אלו תמיד נקראות בימים אלו של ספירת העומר שבתקופה זאת מתו כד׳ אלף תלמידי ר׳ עקיבא. וצריך להבין מה הקשר בין הפרשות למותם של כ״כ תלמידי חכמים.

בפרשיות האלו אנו רואים איך שהקב״ה אומר- והייתם לי קדושים, ואבדיל אתכם מן העמים. שיש לעם ישראל יחס מיוחד משאר אומות העולם. ולכן התביעה עלינו יותר משאר האנשים. כמה שיותר אדם נמצא בדרגה גבוהה כך התביעה עליו באה בהתאם. וזה מה שראינו בפרשה אצל בניו של אהרון שמתו במיתה משונה, ״בקרבתן לפני ה׳״ משום שהיו כ״כ קרובים לה׳. והיו בדרגה גבוהה אז לכן התביעה עליהם הייתה קשה, איך חטאו.

ולא רק לפי הדרגה של בני אדם יש תביעה, אלא גם ביחס לקדושת ארץ ישראל משאר הארצות. וכמו שראינו ״ואל תטמאו בכל אלו כי בכל אלו נטמאו הגויים״ ולא תקיא הארץ אתכם״ ולכאורה מדוע אדם שעושה עבירות בארץ- הארץ מקיאה אותו? אלא היות שיש קדושה יתירה משאר ארצות, אז יש לה רגישות שאינה מסוגלת להחזיק בתוכה אנשי רשע. וזה מה שמחייב את היושבים בתוכה לשמור על טהרתם והרמה הרוחנית.

ולפי זה מובן מדוע תלמידי ר״ע מתו בתקופה כ״כ קצרה, ומידת הדין פגעה בהם, כי הייתה עליהם תביעה איך לא למדו מרבם רבי עקיבא שלימד אותם ״ואהבת לרעיך כמוך״ והיה סמל של דוגמא אישית למידות. ובכל זאת לא נהגו כבוד אחד לשני. ולכן הדרגה שלהם הגבוהה היא זאת שגרמה לתביעה מהם שידעו איך לנהוג בכבוד.

וממילא רואים יסוד עצום שכמה שאדם נמצא בדרגה גבוהה, עליו לנהוג במשנה זהירות בכל מהלך חייו. כי הוא לא מפשוטי עם. אדם שידע מה המעלה של ״יהודי״ ואיך זכה להיות מתוך העם נבחר. ממילא ידע להעריך את עצמו ולא לרדת לשאול תחתית. וזה מה שראינו באבות(פ״ב) הסתכל בג׳ דברים ואין אתה בא לידי עבירה- דע מה למעלה ממך.

אפשר לומר בדרך רמז- דע מי היה למעלה ממך, מי היה אבא שלך, סבא שלך, מאיזה משפחה מכובדת אתה מגיע. איזה צדיקים, קדושים וטהורים. אדם שיחשוב על כך, אז יחשוב פעמיים לפני שהוא זורק את היהדות שלו. לפני שהוא מוותר על השבת, על התפילין, על כשרות. יחשוב איזה חינוך יהודי נוצן לילדים שלו. תעריך את עצמך!!! תדע איזה מיוחד אתה!!
יכלת להיות מאותם מליארדי סינים ויפנים, שאין להם שום משמעות לחיים! אבל בורא עולם שם אותך במשפחה יהודית!! בארץ ישראל! במקום הכי מקודש. שמור על עצמך!! אל תנסה להיות כמו כל הגויים!! תנסה לחשוב מה בן מלך היה עושה במקומך.
ובשם הבעל שם טוב אומרים -דע מה למעלה -ממך! שאדם צריך לדעת שכל מה שקורה לו מלמעלה, משמיים -הכל ממך!! אתה גורם להכל! כי המעשים של האדם הם אלו שמונעים ממנו את הטוב. כמו שהגמ' אומרת בקידושין (פב: ) אבל מה אעשה שהרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי. שאדם גורם ע''י מעשיו שלא יורד לו שפע מלמעלה.
אם אדם יידע להעריך את עצמו, ולדאוג לשמור את עצמו במשנה זהירות שלא ייפול ח''ו.. אז הקב''ה יפתח לו שערי שפע של ברכה והצלחה.
אם נדע שאנו ״ממלכת כהנים ועם קדוש״ אז נדע איך לקיים את הפסוק ״קדושים תהיו״..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות