ערוץ הוידאו

פרשת השבוע

פרשת שמות- החריצות שקר והגזירה אמת!

צפיות: 71

פרשת שמות- החריצות שקר והגזירה אמת!
מספרים על שלמה המלך שבא אליו אדם אחד ואמר לו שהוא רוצה ללמד את שפת הציפורים.
אמר לו שלמה המלך : לא כדאי לך. אמר לו למה לא? אני מאוד רוצה ללמד. אמר לו אין בעיה בא אלי ואני ילמד אותך.. אחרי חודש לימד אותו וידע את שפת הציפורים.
בבוקר יצא מהבית ושמע ציפורים מדברות, ואמרו שיש פה אדם שהולך להישרף לו השדה. מייד הבין שמדובר בשדה שלו.. הלך ועשה ביטוח.. נשרף לן השדה למחרת וקיבל צ’ק מהביטוח שכיסה לו את כל הנזק בפירות. שמח שמחה גדולה. איזה מזל שאני יודע שפת העופות.
אחרי כמה ימים שמע את העופות מדברים ואומרים שהבית שלו עומד להישרף השבוע.
שמע את זה ומייד הלך ביטוח לבית שלו על כל התכולה שלו. אחרי 3 ימים נשרף לו הבית.. מיד פנה לביטוח וקיבל צ’ק של 3 מליון דולר.
שמח שמחה גדולה -איזה כיף! מזל שאני יודע את שפת העופות.
אחרי שבוע הלך ברחוב ושמע את אותם ציפורים אומרות : עוד 3 ימים הבן אדם הזה הולך לעולמו.
מייד בא לשלמה המלך ואמר לו : מה אני יעשה עכשיו. זה באמת נכון?
אמר לו שלמה המלך: אמרתי לך שלא כדאי לך לדעת שפת העופות. אמר לו למה? הרי זה הציל אותי מהשאיפה של השדה ושל הבית.
אמר לו בגלל זה אתה עומד למות.
כי נגזר עליך מיתה, והקב״ה שלח לך נזק בשדה ובפרנסה כדי לכפר לך על אותה גזירה.. אבל אתה היית חכם ועשית ביטוח וחשבת שתוכל לברוח מהגזירה.. וכך עשית עם השריפה של הבית שלך..
אילו לא ידעת שפת העופות.. היה הולך לך הבית אן השדה והיית נשאר בחיים!
לכן אומר הרמבן : ללמדך שהחריצות שקר והגזירה אמת!! לא משנה מה תעשה בחיים וכמה תנסה להציל את עצמך ממצבים מסויימים .. מה שנגזר עליך יקרה בסוף.. גם אם תהפוך את העולם.. כי כך גזרה חוכמתו יתברך..
האחים מכרו את יוסף וחשבו שככה יתפטרו ממנו ולא ימלוך עליהם. כי במתריים אין סיכוי שיהיה מלך ובסוף נהייה מלך 80 שנה! החלומות כולם התגשמו!
וכך פרעה ראה שהולך להיוולד מושיען של ישראל ולכן גזר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו.
ובסוף מה קרה? הוא גידל את משה רבינו בתוך הבית שלו.. לא עזר לו כלום.
לכן אומרים המפרשים: ואלה שמות.. וכו׳ ויקם מלך חדש על מצריים אשר לא ידע את יוסף.. ויאמר אל עמו..
אילו היה מכיר את יוסף.. ואת כל מה שקרה עם האחים שלו.. שכל מה שניסו לעשות לא עזר להם. לא היה גוזר להשליך את התינוקות ליאור..
אבל בגלל שלא ידע את יוסף. לכן חשב שיוכל להתפטר ממושיען של ישראל.
אבל הקב''ה מסובב הסיבות, בסוף גרם לו בעצמו לגדל את מושיען של ישראל בביתו. שהרי אימו של משה רבינו, לא יכלה להצפינו יותר מג' חודשים. מה עשתה לקחה תיבת גומא, ושמה אותו ביאור. ותתצב אחותו למרחוק לדיעה מה יעשה לו. שרצתה לראות מה יהיה על נבואתה. שנתנבאה שיושיע את ישראל. ולכן אמרה לאביה שגזירתו יותר גדולה משל פרעה שהרי הוא גזר רק על הזכרים, והוא גזר על הנקבות, בזה שהוא גירש את אשתו. שהרי משום כך כל עם ישראל עמדו וגירשו נשותיהם. כשהוא שמע כך, אמר לה-את צודקת, עמד והחזיר אותה. ושני מלאכים היו השושבינים שלה. וכשלקחו את משה רבינו לבית פרעה, עמד וטפח על ראשה. ואמר לה-היכן נבואתך.
לבסוף בת פרעה ירדה לרחוץ ביאור, (משום גילולי בית אביה) ופתאום שומעת נער בוכה. מייד שלחה את אמתה ותיקח אותו. ואח''כ היא חיפשה לו אישה מינקת. עד שמצאה את יוכבד, שהייתה בעצם אימו, ושילמה לה כל יום שתניק לה את הילד.
ואומר המדרש, שהיו המשרתים של פרעה אומרים לו, איך הילד הזה גדל אצלך אולי זה המושיע של עם ישראל. שהרי היה מוריד לו את כתרו ושם על ראשו. מה עשה? לקח שתי צלחות אחד של גחלים והשני של זהב ושם לפניו. אמר-אם ייקח של זהב, יש בו דעת וצריך להורגו. ואם ייקח של הגחלים, סימן שאין בו דעת ונניח לו. מייד הוא שלח ידו לקחת מהצלחת של הזהב עד שבא מלאך גבריאל והזיז לו את היד לצלחת של הגחלים. מייד הוא שם ידו בפה ונכווה בלשון. ולכן הוא נהיה כבד פה וכבד לשון.

ממילא רואים שהחריצות שקר והגזירה אמת. אם צריך להיות משהו, זה יהיה . לא משנה מה אתה תעשה. אם כך נגזר שיקרה לך. לא יעזור כלום.

וכן מצינו אצל אחי יוסף, ששלח אותו אביו. ושלא מצא אותם פתאום בא מלאך ואמר לו שהם בדותן ואז קרה האסון. שיכל להיות שבכלל לא ימצא אותם ויחזור הביתה. אבל כבר נגזרה הגזירה שכך יקרה לו. (וזה מה שכתוב -וישלחהו מעמק חברון -ופרש''י מעיצה עמוקה של אותו אחד שקבור בחברון. אברהם אבינו שאמר לו הקב''ה -ידע תדע..)
וכן אנו רואים אצל משה שאפילו שהיה כבד פה ולשון, הוא בסוף, היה המנהיג של עם ישראל. נגד כל הסיכויים.

וזה בעצם היה הסימן של עם ישראל שהוא המנהיג שאמר להם פקד יפקוד אלוקים אתכם. ואיך הם ידעו? אלא היה להם סימן שמי שיגיד להם שתי פקידות הוא המנהיג.
ואיך ידעו שזה באמת הוא? אלא משום שהוא היה מגמגם ולא יכל לומר את המילים "בומף" שאלו אותיות שפתיים. ובכל זאת הוא אמר פעמיים. פקד יפקוד. סימן ששכינה מדברת מתוך גרונו. והוא המושיע.

מכאן אנו למדים כמה אנחנו צריכים להיות באמונה בקב''ה שהוא מנהל את העולם, ולא יעזור מה שאנחנו נעשה, מה שנגזר עלינו משמיים זה מה שיהיה. רק עלינו לעשות את ההשתדלות שלנו. אבל בורא עולם יש לו את הסיבות שלו, וכל דבר שקורה בחיי היום יום שלנו עם סיבה מוצדקת.
אנשים מסתובבים כל היום ושואלים-למה ה' עשה לי ככה? למה אין לי שידוך?? למה אין לי ילדים?? למה הפרנסה שלי קשה כ''כ.? למה לא הולך לי בחיים?? ולא מבינים שהכל מכוון משמיים, בורא עולם שולח לנו איתותים שאנחנו צריכים לפקוח עיניים ולראות מה הוא רוצה מאיתנו. לפעמים הקב''ה לא נותן לנו דבר מסויים , כדי שנתפלל עליו, שנבכה, שנבין שהכל זה מאיתו יתברך. ולא בגלל הכשרונות שלנו, או סיבה אחרת. ואם הקב''ה מעכב לנו את אותו דבר, יש לזה סיבה. לפעמים רק לאחר שנים אנו מבינים הכל. למה השידוך התעכב, למה לא קיבלנו את אותה עבודה.

הלקח שאנו לומדים מהפרשה , שהחריצות שקר -והגזירה אמת!! שכל החריצות שלנו, לא תעזור. אם ה' לא רוצה שיהיה לנו פרנסה, לא יעזור לנו שום דבר. כי פרנסה לא תלויה כמה שאדם חכם או מצליח, אלא הכל תלוי בסיעתא דשמייא. ובמזל של האדם. לכן גם אם יש לאדם פרנסה או הצלחה בחיים, תדע לך שזה לא בזכותך! אלא הכל מבורא עולם!! רק אנחנו צריכים לעשות השתדלות.
וכן להיפך אם אדם צריך להיות עשיר, לא משנה מה הוא יעשה או מה הוא ילמד או יידע, הקב''ה יכול להעשיר אותו בן רגע.

אם נדע שהקב''ה מנהל את העולם, והוא מסובב הסיבות, והכל מלמעלה. ממילא לא יהיה לנו שאלות על החיים, ופחות נתלונן על דברים מסויימים למה אין לנו, ולא מקבלים.
רק צריכים להרבות בתפילה, ובהתחזקות בעבודת ה', ואז בורא עולם ישמע לתפילותינו ויענה בקשתינו -אמן!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות