ערוץ הוידאו

פרשת השבוע

פרשת שמות -סיבת הירידה למצריים

למה עם ישראל היו צריכים לרדת למצריים? מדוע הקב"ה אמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם?
מה הייתה הסיבה שהשתעבדו במצרים 210 שנים. ? כדי להתחזק באמונה. כי אברהם אבינו שאל את הקב"ה במה אדע כי אירשנה.

צפיות: 149

פרשת שמות
בפרשת השבוע אנו רואים שפרעה מת, ויקם מלך חדש על מצריים אשר לא ידע את יוסף. והתחיל לשעבד את עם ישראל, והתחיל לגזור גזירות.
קודם כל צריך להבין בשביל מה ירדו עם ישראל למצרים? מה הייתה המהות שלשם כך ירדו? למה השתעבדו כ''כ קשה? למה אברהם אבינו לא התפלל על הגזירה הזו?
ולכאורה למה עם ישראל שהוא העם הנבחר סובלים לאורך כל הדורות? הרי אם כל מטרת הבריאה זה להיטיב אז למה יש צרות וגלויות כל הזמן?
אלא ידוע שכל מטרת הבריאה זה משום שנתאווה הקב''ה להיות לו דירה בתחתונים, וכיון שהנשמות של כל אחד הוא חלק אלוה ממעל, ומטרת עולם הזה כדי שלא יהיה נהמא דכיסופא. ולכן שם אותנו פה בעולם כדי שנעשה מצוות, ונעמוד בנסיונות, וכך נזכה לשכר נצחי מושלם. אבל תכלית הבריאה היא שאנו נגיע לדבקות אמיתית בבורא עולם, כי מאז שחטא אדם הראשון הוריד את כל העולם כולו לדרגה פחותה, ואנו צריכים לתקן את החטא שלו. וכל זמן שאנו לא נתקן את זה לא נגיע לתכלית הבריאה, לתקן עולם במלכות שדי.
ולפי''ז מובן למה עם ישראל אפילו שהוא העם הנבחר הוא סובל כ''כ הרבה, וכבר מתחילת הבריאה היה ידוע את כל הגלויות שהם אמורים לעבור. כמו שכתוב-והנה אימת חשך נפלה עליו, שרמז לו על 4 גליות. והכל כבר התחיל מאז, בלי קשר לחטאים של עם ישראל. אלא כל זה משום שהם צריכים לעבור את כל התלאות והגליות כדי שיוכלו להזדכך ולהדבק בו יתברך.
ולפי''ז מובן למה עם ישראל ירדו למצרים, ומה הייתה המטרה מלכתחילה, שכל העניין היה כדי לזכך את עם ישראל. כדי שיוכלו לקבל את התורה שהם מזוככים מהחומר. וזה היה כל העניין של ירידת אבותינו למצרים. וכל מה שיעקב ויוסף ירדו לשם כי הם היו יסוד ובאו לתקן את החומר והעריות שהיה שם במצרים. וכן עם ישראל כולו היה צריך לעבור את כור ההיתוך כדי להגיע למצב-תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ולכן אברהם אבינו לא יכול לתקן את העניין הזה, וגם לא יכל להתפלל על כך שה' יבטל את הגזירה הזו, כי זה היה לטובת עם ישראל. שהם העם הנבחר שצריכים לקבל תורה. ולא יכלו לקבל כל זמן שהיה בהם זוהמה. ולכן רק שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. וכן ממילא הם היו צריכים להגיע לדרגה של אמונה כ''כ גבוהה שרק במצרים היו יכולים להגיע אליה. וזה בעצם היה כל העניין של עשרת המכות, שהם היו ההוכחות לאמונה בה' יתברך.
ולפי''ז מובן-מדוע כתוב בירושלמי (תענית פ''א ה''א) שאם משמרין עם ישראל שבת אחת, ויש מקומות שכתוב שתי שבתות) מיד נגאלין? ולמה ? מה זה שייך? אלא-משום שכל התכלית של הגליות של עם ישראל , היינו כדי שיעמדו בנסיונות, ויגיעו להכרה מלאה בה' יתברך, ויהיו דבקים בו. לכן אם הם משמרין שבת אחת מיד נגאלין, כי רק בשבת אפשר להגיע לדבקות אמיתית בבורא יתברך, ואז יוכלו להגיע לתכלית הבריאה, וממילא מיד היו נגאלין והיו חוסכים מעצמם את כל הצרות והייסורים והקשיים שלהם לאורך כל הדורות.
וכל העניין הזה אינו מהווה סתירה , למה שה' דרכו להיטיב. כי אפילו שיש מלא תלאות וייסורים בעולם הזה, זה הכל מחכמתו יתברך כדי שאנו נגיע לתכלית הטוב בבריאה, ונזכה להגיע ל"אז תתענג על ה'" . שזה הדבקות האמיתית בו יתברך.
וממילא-מה שה' אמר לאברהם, ידע תדע. אפשר לבאר, שזה לא רק משום שהוא שאל במה אדע-והיה לו חסרון באמונה. ולכן היה צריך לתקן את האמונה ע''י השעבוד במצרים.
אלא זה יותר מזה- שה' רצה לומר לו, שהכל כבר ידוע שכך זה יהיה. ואין מה לעשות עם זה. כי זה הדרך היחידה שתביא אותם לדבקות בה' יתברך. ולתכלית האמיתית.
ולכן אמר לו-ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שחוץ מהרכוש של המצרים. התכוון לומר לו-שאחרי שהם יזככו את עצמם, הם יזכו לקבל את התורה, שאין לך רכוש יותר גדול מזה. שרק ע''י התורה אפשר לצאת מהשעבוד הנורא של החיים. ואפשר להגיע לדרגה של בן חורין אמיתי.

2 תגובות על “פרשת שמות -סיבת הירידה למצריים”

 1. זמיר הגיב:

  שלום,
  האם ישנו מקור של חז"ל המסביר כי "ידע תדע" הוא רמז לאברהם שע"י גלות מצרים יתוקן חטא " עץ הדעת"?

 2. Tawny הגיב:

  This is a gut wrenching chapter. Yo728#&1u;ve painted such a clear picture of her sorrow, remorse, È™i disperare. I think my eyes welled up. Maybe it’s all the garlic and onions in my pasta sauce… Da, that must be it…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

 • ספר "פלגי מים" על התורה!

  בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

 • הודעה לתושבי פלורידה!!

  הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות