ערוץ הוידאו

פרשת השבוע

פרשת שמות -עניין השיעבוד במצרים

ולכאורה צריך להבין-איך בדיוק היה השעבוד במצרים? כמה זמן השתעבדו בדיוק? מה היה החשבון?
שהרי כתוב-שהם השתעבדו רק 86 שנה. שהרי כל זמן שלוי היה חי לא היה שעבוד. שרק שמתו כל האחים, וכל הדור ההוא אז התחיל השעבוד. ואפילו שסרח בת אשר הייתה חיה-כי זה רק כשהגברים היו חיים, אבל לא נשים. וגם זה צריך להבין? מדוע?
למה שבט לוי לא השתעבד? למה הגזירה לא הייתה עליהם?
ובכלל צריך להבין-למה היו צריכים להשתעבד? מה הייתה הסיבה לכך?

צפיות: 203

פרשת שמות -עניין השיעבוד במצרים!

ולכאורה צריך להבין-איך בדיוק היה השעבוד במצרים? כמה זמן השתעבדו בדיוק? מה היה החשבון?
שהרי כתוב-שהם השתעבדו רק 86 שנה. שהרי כל זמן שלוי היה חי לא היה שעבוד. שרק שמתו כל האחים, וכל הדור ההוא אז התחיל השעבוד. ואפילו שסרח בת אשר הייתה חיה-כי זה רק כשהגברים היו חיים, אבל לא נשים. וגם זה צריך להבין? מדוע?
למה שבט לוי לא השתעבד? למה הגזירה לא הייתה עליהם?
ובכלל צריך להבין-למה היו צריכים להשתעבד? מה הייתה הסיבה לכך?
ועוד צריך להבין מדוע הורידו להם את כל השנים האלו, ועוד שכתוב- שבני ישראל לא השתעבדו אלא רק 116 שנה. ויש אומרים רק 86 שנה. שהרי כל זמן שלוי היה חי לא היה שעבוד. ואיך? מדוע היה צריך לחכות שכל האחים וכל הדור ההוא ימות?

אלא ידוע- שכל מה שהשתעבדו אבותינו במצרים, משום שהיה להם ספק באמונה. והיה צריך להשריש בהם אמונה. וכל זמן שהיו בניהם אנשים מהדור הקודם, ואחד מן האחים-זכותם והאמונה שלהם מנעו מהם את השעבוד.

וממילא מובן שבזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים, שהם היו מאמינות יותר מהגברים. שהרי נשים יותר רוחניות מהגברים. והם אלו שדאגו לגדל את הילדים בסתר. מתחת לעצים ואבנים.
ולכן ה' גאל את עם ישראל בזכות הנשים שהגיעו לדרגה גבוהה באמונה בה'. ולכן הם שייכות באותו הנס ומשום כך חייבות בארבע כוסות שהם כנגד ארבע לשונות של גאולה.
ולפי''ז אפשר לומר-שבט לוי שישבו ולמדו תורה, הם היו מאמינים יותר מכולם. ולכן לא היו צריכים לעבור את כל השעבוד. וכן הקושי של השעבוד, שהיה יותר מדאי הוריד מהם את שאר השנים, שהיה מספיק רק בשנים האלו להגיע לדרגת האמונה. ולכן רק שהגיעו ו"ויאמינו בה' ובמשה עבדו". אז יצאו ממצרים.
כתוב בפרשה –ואם בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה. ולכאורה לא מובן. שהרי כל מה שעם ישראל לא שמעו אל משה משום שהיו שקועים בעבודה, ולא היה להם שום אפשרות וכח להקשיב לו. אבל פרעה יושב לו בארמון על מי מנוחות ולמה שלא ישמע?
ועוד רש''י כותב שזה אחד מהעשרה ק''ו שבתורה. איזה ק''ו זה?
אלא אולי אפשר לומר- שאם בני ישראל לא מאמנים שיכולים לצאת מכאן. ואין להם שום תקווה. ולכן הם לא שומעים אלי. איך ישמע אלי פרעה שהוא בכלל לא מאמין בכלום, ולא מאמין בכלל בבורא עולם.
ועוד אפשר לומר-שאם בני ישראל שכ''כ עובדים קשה בעבודת פרך, ואדם שנמצא בעבודה קשה מאוד רוצה לצאת משם כל עוד שהוא יכול. ואם הם לא שומעים אלי אז איך ישמעני פרעה שבכלל לא איכפת לו שיצאו. וראיתי שכך פירש הכלי יקר. והחזקוני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות